Group Details Private

Stowarzyszenie Umarłych Bohaterów

Dziewiętnasty wiek przyniósł na Ziemi olbrzymi rozwój technologiczny, który wprowadził ludzkość w erę pary i maszyn. Miasta wypełniły się stalowymi pociągami, a niebiosa zasłoniły królujące w przestworzach sterowce i balony.
Jednak na tym się nie skończyło.
Tak zwana rewolucja przemysłowa nadeszła wraz z jeszcze większą zmianą. Na całym świecie zaczęły się rodzić osoby obdarzone niesamowitymi umiejętnościami. Naukowcy do teraz głowią się nad przyczyną tego zjawiska, które szybko wywołało niepokój i strach wśród nietkniętej mutacjami ludności. Część Mutantów, jak się zaczęło ich nazywać, stała się bohaterami, sprawiającymi, że świat staje się lepszy. Część wręcz przeciwnie, zaczęła wykorzystywać swe moce nieuczciwie i niebezpiecznie. Część za sprawą mutacji w ogóle przestała być ludźmi.
Właśnie z tymi ostatnimi dwoma grupami stara sobie poradzić Stowarzyszenie Umarłych Bohaterów, czyli pierwsza taka organizacja, która połączyła mutacje, technologię i chęć do czynienia dobra.