Najważniejsze informacje


 • Mistrz Gry

  Czyli co powinniście wiedzieć o tej grze strategicznej.

  Informacje będą się pojawiać z czasem.


 • Mistrz Gry

  Krótko o latach 1947-1953

  18 grudnia 1947 roku w Nowym Delhi oficjalnie podpisano pokój kończący II wojnę światową. Świat odetchnął z ulgą. Konflikt pochłonął blisko 80 milionów istnień i użyto w niej najpotężniejszej znanej ludzkości broni - bomby atomowej. Amerykańskie bombowce zrzuciły bomby Little Boy i Fat Man na Hamburg i pogranicze niemiecko-francuskie. Obecnie Niemcy i Francja muszą się mierzyć ze skażeniem i wieloma przypadkami choroby popromiennej.
  Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Imperium Brytyjskie na krótko zdobyły prestiżowy tytuł supermocarstwa. Jednak owy tytuł przypadł im na bardzo krótko, bowiem już w 1948 Stany Zjednoczone zostały podzielone na pomniejsze państewka, które zaczęły prowadzić wojnę o przejęcie władzy nad terenami byłego USA. jedynie dwa stany, Alaska i Kalifornia, nie podjęły się walki. Alaska miesiąc po rozpadzie USA została włączona do Kanady, na wskutek referendum (82,3% głosujących było za), zaś Kalifornia powiększyła nieznacznie swoje terytorium o Nevadę i przemianowała się na Pacyfistyczne Stany Zachodniego Wybrzeża. W Nowym Jorku władzę przejęli anarchokapitaliści, a w Teksasie - anarchiści. W kwietniu 1949 w Waszyngtonie D.C. podpisano pokój kończący kolejną wojnę domową na terenie USA. Z 50 stanów przy “życiu” pozostało tylko 10. W międzyczasie na południe od pozostałości Stanów Zjednoczonych wybuchła krótka wojna między Meksykiem, a Gwatemalą. Małe państewka Ameryki Łacińskiej połączyły się w Federację Ameryki Środkowej i odepchnęły siły meksykańskie. Na Karaibach sytuacja była równie krwawa. Kuba zajęła praktycznie wszystkie wyspy tamtego regionu.

  Znaczna część Ameryki Południowej została podzielona między Brazylię, a Argentynę.

  W Europie sytuacja była nieco bardziej spokojna. Po upadku Rzeszy Niemieckiej powstały dwa państwa niemieckie: Rep. Federalna Niemiec i Wielka Bawaria. Austria stała się niepodległa Pierwszym rządzą demokraci, a drugim komuniści, podczas gdy Austrią – naziści. Okoliczne kraje postanowiły wykorzystać słabość Niemiec. Holandia zajęła zachodnią część Niemiec, a Polska południową część Prus Wschodnich i tereny aż po Odrę. Katalonia oddzieliła się od Hiszpanii. Albania została podbita przez Jugosławię, która parę miesięcy później rozdzieliła się na monarchistyczną Jugosławię Zachodnią i komunistyczną Jugosławię Wschodnią. Wybuchł między nimi mały konflikt, ale zakończył się tak szybko, jak się zaczął w wyniku ostrzeżenia Włoch, które zagroziły, że wspomogą Królestwo Jugosławii, jeśli konflikt nie zakończy się w przeciągu miesiąca. Na wschodzie doszło do wielkiego podziału. Związek Radziecki jaki znano przestał istnieć ze względu na śmierć Józefa Stalina. Jego miejsce zajął Ławrientij Beria. Jego decyzje doprowadziły do powstania wielu nowych państw. Były to: Ukraina, Białoruś, Smoleńsk, Litwa, Związek Bałtycki, Państwo Carskie, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Federacja Azji Centralnej i Wielka Republika Syberyjska. Wszystkie wypowiedziały posłuszeństwo Moskwie, ale nie rozpoczęły z nią walki, poza jednym. Państwo Carskie podjęło się działań wojennych. Okazało się to być jednak bardzo niekorzystne, ponieważ Sowieci użyli swojej jedynej głowicy na stolicy PC – Carycynie (ex Stalingradzie) i musiano przenieść stolicę do Soczi. Po jakimś czasie Białoruś i Ukraina połączyły się w Związek Ukrainy i Białorusi. Na południu Grecja przy wsparciu Wielkiej Brytanii pokonała w wojnie Turcję i zajęła swoje dawne ziemie, razem ze Stambułem, od teraz Konstantynopolem.

  W Afryce wszystkie kolonie miały dość wyzyskiwania ich przez europejskich panów. Rozpoczęła się Wielka Wojna Afrykańska, która zakończyła się zwycięstwem dawnych kolonii. Jednak wiele z nich dalej czuło upokorzenie i zabrano z nich prawie wszystko, co mocno do ziemi nie przykręcone. Tak więc doszło do kolejnych walk zbrojnych. Tak powstały RPA, Wielka Nigeria i Królestwo Zachodniego Wybrzeża Afryki. Znaczna część państw w centralnej części Czarnego Lądu nie potrafiła się jednak uporać z wieloma problemami bez administracji białego człowieka. Centralna Afryka została pochłonięta przez anarchię.

  Dość podobnie sytuacja miała się w Azji. Dawne kolonie Wielkiej Brytanii, Francji czy Portugalii ogłosiło niepodległość. Nie zabrakło jednak wewnętrznych konfliktów. Indie musiały się zmagać z rewoltami, które zakończyły się dopiero w 1952. Przez ten czas doszło też do serii konfliktów z Pakistanem o region Kaszmir. Obecnie trwająca wojna rozpoczęła się w grudniu biegłego roku. NA Półwyspie Arabskim powstało wielkie państwo arabskie – Kalifat Saudyjski. Stojący na czele kalif ogłosił się jedynym zwierzchnikiem islamu. Wielu wyznawców Allaha uznało jego zwierzchnictwo, a Egipt, Pakistan i Afganistan stały się państwami całkowicie oddanymi Mekce. W tym samym czasie doszło do zjednoczenia Indochin. Japonia po II wś jednak nie zrezygnowała z chęci podbicia Chin. Traktat pokojowy z N. Delhi był dla niej bardzo upokarzający, gdyż musiała oddać Mandżurię Chinom. Kolejna wojna chińsko-japońska rozpoczęła się w wyniku strzału chińskiego żołnierza, który zabił Japończyka na granicy. Słabość Japonii wykorzystała Syberia i zaatakowała północne tereny półwyspu koreańskiego. Tokio nie pozostało jednak dłużne i wysłało żołnierzy na północ, żeby zajęli Kamczatkę, co im się udało. Jednak przyszła ostra zima i wojska Japonii zostały sparaliżowane. Zawarto wtedy pokój w Panmundżomie. Japonia zrzekła się swoich terytoriów w północnej Korei, ale po długich i twardych negocjacjach udało jej się zachować dla siebie Kamczatkę. I to wojna z Chinami ciągnie się po dziś dzień.

  A w Australii po staremu, niezbyt zainteresowana sytuacją na świecie. Dopiero jednak w 1951 Canberra zajęła wiele wysp na Pacyfiku, wchodząc w konflikty dyplomatyczne z Japonią. Najbardziej Japonię od Australii odstrasza fakt, że ta odziedziczyła po USA technologię tworzenia reaktorów jądrowych. Dopóki Japonia również nie posiądzie tej technologii, społeczeństwo nie jest chętne na wojnę z Australią…


 • Mistrz Gry

  Skażenie

  Od czasu użycia bomby atomowej na Ziemi pojawiły się znaczne ilości promieniowania nienaturalnego. Obecnie jego głównym “ośrodkiem” jest Europa, na której terenie użyto nie jednej, a trzech bomb jądrowych. Obecnie z promieniowaniem i jego następstwami (choroba popromienna, skażona żywność itd.) muszą się mierzyć RFN, Francja, Zjednoczone Niderlandy, Federacja Północna i Państwo Carskie. Jednak atom sam w sobie jest również groźny cywilnie. Reaktor może przejść awarię i dojdzie do wycieku substancji radioaktywnych…


 • Mistrz Gry

  Surowce

  Do rekrutacji żołnierzy, produkcji maszyn i budowy budynków potrzebujecie surowców. W rozgrywce jest 7 surowców głównych:

  • żywność - służy do ochronienia żołnierzy i ludności cywilnej od śmierci głodowej. Jeśli nie będziecie przydzielać żołnierzom i cywilom odpowiedniej ilości pożywienia, to tym pierwszym zmaleje morale, a drugim zadowolenie. W efekcie może dojść do wypowiedzenia posłuszeństwa i buntu.
  • stal - najważniejszy surowiec do produkcji wszelkiego rodzaju maszyn wojskowych
  • węgiel - potrzebny do rozdawania cywilom, by się ogrzewali. Jeśli nie będą mieli go pod dostatkiem, to zadowolenie spadnie. Używany również do napędu niektórych jednostek
  • ropa - bez niej pojazdów, okretów i samolotów nie stworzysz.
  • gaz - może służyć do napędzania niektórych pojazdów lub okrętów. W razie deficytu węgla może być też rozdawany cywlilom do ogrzania. Oprócz tego przydatny przy miotaczach ognia
  • rzadkie minerały - użyteczne przy produkcji jednostek typu stealth i budowie reaktorów
  • uran - bez niego bomby i reaktory atomowe nie zadziałają. Można go wzbogacić lub zamienić na pluton

  Surowcami pochodnymi są:

  • rafinowane paliwo - rafinowana ropa naftowa. Jest wydajniejsza, dzięki czemu mniej kosztuje produkcja pojazdów. Do jej produkcji konieczne jest posiadanie rafinerii (100 ropy + 500 dolarów + rafineria = 100 RP)
  • uran wzbogacony - lepszy uran, bardziej wydajny i bardziej zabójczy w bombach atomowych. Do jego produkcji konieczne jest posiadanie reaktora atomowego w państwie (100 uranu + 1000 dolarów + reaktor = 100 uw)
  • pluton - najbardziej zabójczy. Również może być używany jako paliwo jądrowe. Do jego produkcji również trzeba mieć reaktor w państwie (100 uranu + 2500 dolarów + reaktor = 50 plutonu)

  Rolę waluty międzynarodowej pełnią w tym świecie dolary. Każde państwo ma ich pewną ilość. Przychód zależy od tego, ile dane państwo ma prowincji. 1 prowincja = $1000. Natomiast trzeba wydawać pieniądze na budowe, produkcje i rekrutacje oraz na utrzymanie wojsk. Jeśli żołnierze nie będą otrzymywać odpowiedniej zapłaty, mogą się zbuntować.

  Wszystkich surowców otrzymujecie 100 na turę. Wyjątkiem jest uran, ten surowiec otrzymują tylko państwa posiadające go jako surowiec specjalny.

  No właśnie, surowiec specjalny. Jest to surowiec, którego dane państwo otrzymuje 1000 na turę, np. Polska posiada węgiel jako ss, więc będzie go otrzymywać 1000.
  Wyjątkiem jest uran. Państwa z nim jako ss otrzymują go 500.


 • Mistrz Gry

  Zadowolenie i morale

  Żeby nie było nudno wasi obywatele i żołnierze będą posiadać kolejno zadowolenie i morale. Zarówno jedno jak i drugie będzie podawane w procentach.

  Zadowolenie
  Zadowolenie cywilów zależy od wielu czynników. Przede wszystkim kompetencji rządzących, ich decyzji, dostarczaniu potrzebnych dóbr (żywność i węgiel) prowadzonych wojen, zbrodni wojennych i tak dalej. Zadowolenie wzrasta, jeśli będziecie dostarczać żywność i węgiel, wasze decyzje nie będą znacząco ograniczać ich wolności, będziecie zdobywać prowincje, a wasz sposób rządzenia nie doprowadzi do państwowej katastrofy gospodarczej. Zadowolenie będzie spadać w wypadku, gdy nie będziecie im dawać żywności i węgla, będziecie tracić prowincje, wasze rządy będą niekompetentne i doprowadzicie do katastrofy gospodarczej. Zadowolenie spada najbardziej, kiedy utracicie stolicę, bo aż o 20 punktów procentowych. Jeśli zadowolenie spadnie poniżej 30%, ludzie zaczną wychodzić na ulice. Wtedy macie do wyboru dwa główne scenariusze:

  • zwiększyć zadowolenie poprzez różne decyzje
  • wysłać na nich policję i wojsko (zadowolenie automatycznie spada do 10%)
   Kiedy zadowolenie spadnie poniżej 10%, to w państwie rozpoczyna się wojna domowa.

  Na start wszystkie państwa mają zadowolenie na poziomie 80%

  Morale
  W przeciwieństwie do cywili, żołnierze posiadają morale. Obie rzeczy są jednak ze sobą mocno powiązane. Morale spada w wyniku bitew (nie ważne, czy bitwa została wygrana, czy nie). Zależy to od sił biorących udział w bitwie. Jeśli przeciwnik miał dużo brygad podczas bitwy, to twoje stracą więcej morale. Żołnierze mogą stanąć po stronie buntu, jeśli ich morale spadnie w wyniku do reszty pojebanych decyzji rządzących
  Morale wzrasta wraz z wspaniałomyślnymi decyzjami rządzących i dostawami żywności. Rośnie również z czasem. Największego kopa żołnierze dostają wówczas, gdy wyda się, że przeciwnik dokonał zbrodni wojennej na twoich obywatelach. Chcą się wówczas zemścić na przeciwniku.

  Na start wszystkie jednostki mają 100% morale. Również w wyniku rekrutacji czy produkcji.


 • Mistrz Gry

  Ruchy wojsk

  Wojska, jak to wojska mogą się poruszać. Jednak piechota “na nogach” może zająć tylko dwie prowicje od tej, z której maszerują. Luźny przykład:

  Piechota zmotoryzowana/zmechanizowana oraz wszelakie pojazdy mogą zająć teoretycznie nieskończoność prowincji, jednak jedynym ograniczeniem jest ich zasięg. Na ciężarówki możecie również upchać piechotę “nożną”, żeby zajęła daną prowincję. Luźny przykładzik.

  Flota i samoloty mają jako ograniczenie zasięg, w końcu wiadomo, okręcik o zasięgu 200 km Pacyfiku nie przepłynie, co nie? Podobnie jest z samolotami. Zarówno flocie jak i samolotom możecie rozkazać po prostu zmianę portu/lotniska, patrol lub zaatakowanie wrogiej prowincji/floty/dywizjonu lotniczego.
  Luźny przykład

  Pomarańczowa kreska to rejs do innego portu, a czarne kółeczko - patrol. W trakcie tur proszę Was o stosowanie podobnych oznaczeń. Jeśli atakujecie prowincję to pozostawiam do wyboru Wam, jak to oznaczycie.


 • Mistrz Gry

  Bitwy

  Czymże byłaby wojna bez bitew, które zastępują roślinom wodę, dzięki dostawom świeżej krwi? Na pewno nie byłaby to wojna. Od czego w tej grze będzie zależeć wynik bitwy?

  Bitwy lądowe:
  • liczebność walczących wojsk
  • morale walczących armii
  • warunki atmosferyczne
  • teren
  • rodzaj jednostek walczących
  • taktyka
  Bitwy powietrzne
  • liczebność walczących samolotów
  • ich rodzaje
  • warunki atmosferyczne
  • morale walczących samolotów
  • taktyka
  Bitwy morskie
  • liczebność walczących flot
  • rodzaje walczących statków okrętów
  • ich morale
  • warunki atmosferyczne
  • taktyka

 • Mistrz Gry

  Gdy wszystko jebnie

  Wiadomym jest, że jeśli ktoś wojnę wygra, to musi być też ktoś, kto tę wojnę przegra. Co się dzieje, gdy wróg zajmie wszystkie prowncje Twojego państwa? Otóż jest wiele opcji do wyboru. Można się poddać (oznacza to automatyczną porażkę i koniec gry tym państwem). Można też kolaborować z wrogiem lub go przebolcować, żeby Twoje państwo ocalało jako marionetka (zadowolenie cywili spada do 20%, żołnierze mogą się zbuntować i podjąć działania partyzanckie. Liczyć można też na niechętny wobec Ciebie rząd na uchodźstwie, który będzie kontynuował walkę). Oczywiście jest też możliwość utworzenia rządu na uchodźstwie u sojusznika lub byle jakiego państwa, co pozwoli na dalsze życie na arenie międzynarodowej i sprawniejsze operowanie partyzantami. Jeśli państwo postronne się zgodzi, to mozecie od niego otrzymać nawet prowincję, która stanie się nową stolicą, gdzie Wasze aparaty rządowe będą działać jeszcze sprawniej.
  Czy jednak stworzenia rządu na uchodźstwie jest wymagane, żeby prowadzić walki partyzanckie? Oczywiście, że nie. Partyzanci często będą też prowadzić działania bez rozkazów z góry. Jednak bez dowódcy ich działania… No zbyt efektywne to nie będą.


 • Mistrz Gry

  Organizacje międzynarodowe

  Przez wielką niechęć państw do siebie wywołaną II wojną światową aż po dziś dzień nie powstała organizacja międzynarodowa na skalę światową lub kontynentalną. Powstały natomiast małe organizacje regionalne. Są to:

  Współpraca

  • Polska, Ruś Zakarpacka, Państwo Czerniowieckie, W. P. Kaliningrad, Litwa, Zw. Ukrainy i Białorusi
  • Lwów jako siedziba
  • organizacja gospodarcza

  Unia Eurazjatycka

  • Armenia, Gruzja, Federacja Azji Centralnej, Republika Wielkiej Syberii, Imperium Mongolskie
  • Władywostok jako siedziba
  • organizacja wojskowo-gospodarcza

  Armia Wyzwolenia Afryki

  Trudno to nazwać organizacją międzynarodową, ale sami za takową się uważają. Jest to cholernie luźny związek paru szajek bandyckich działających na terenie anarchii afrykańskiej. Są uzbrojeni głównie w karabiny, których nie wzięli ze sobą dawni kolonizatorzy, kiedy wracali do macierzy. Postawili sobie za cel zlikwidować wszystkie państwa w Afryce. Jednak wszystkie państwa Czarnego Lądu moją AWA głęboko w d i nic sobie z nich nie robią. Jednak AWA może być sporym kleszczem na dupsku podczas zajmowania terenów anarchii Afryki.


 • Mistrz Gry

  BRAK ONZ I TYM PODOBNYCH

  W tym świecie na chwilę obecną nie ma czegoś takiego jak ONZ i żadnemu państwu na razie nie śni się tworzyć czegoś takiego. Ludzie są niechętni do współpracy międzynarodowej na skalę globalną, bo po II wś w niemal każdym obcokrajowcu widzą wroga. Jeśli chcecie mieć w grze coś takiego jak ONZ, Unia Afrykańska czy EWWiS to stworzenie czegoś takiego leży w Waszych rękach.


 • Mistrz Gry

  Antarktyda


  Cholernie zimny i niebezpieczny kontynent znajdujący się na “dnie świata”. W większości niezbadany ludzkim okiem i nieprzemierzony ludzką stopą. Mimo to jest jednak bardzo łakomym kąskiem dla wielu państw. Kraje takie jak chociażby Wielka Brytania, Federacja Północna czy Australia roszczą sobie prawa do terenów od wybrzeży, po sam biegun. Mimo to od odkrycia tego mroźnego lądu przez Rosjan i dotarciu człowieka na biegun na terenie Antarktydy nie powstały żadne struktury, które można by nazwać częścią państwa, czy też chociaż kolonią. Ale jak kiedyś europejskie mocarstwa rozpoczęły wyścig o Afrykę, tak teraz wiele państw chce zrobić Formułę 1 o ten jakże dziwny i mroźny ląd.
  Antarktyda ma bardzo ważny atut - jednostki badawcze na tej wielkiej kostce lodu przy obecnych zdobyczch technologicznych są wręcz niemożliwe do wykrycia. Daje to bonus do badań. Badania prowadzone w takich jednostkach badawczych są prowadzone dwa razy szybciej i szansa na to, że szpiedzy ją wykryją, jest znacznie mniejsza. Cóż, przynajmniej do czasu…


Log in to reply