Wybory 2019


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Tutaj piszecie i udostępniacie program swej partii/koalicji.

  Zestaw problemów z którymi wasza partia będzie musiała zmierzyć się podczas wyborów:

  1. Niż demograficzny, starzejące się społeczeństwo
  2. Powolny rozwój gospodarki i wysokie bezrobocie
  3. Rosnący problem smogu i zanieczyszczenia
  4. Fala imigracji w Europie, imigranci zbliżający się do naszych granic.
  5. Narastający konflikt społeczny na linii Mniejszości-Narodowcy.
  6. Ledwo działające i niedofinansowane służby mundurowe (w tym wojsko)
  7. Narastający międzynarodowy konflikt na linii Rosja/Iran-Zachód
  8. Wysoka przestępczość
  9. Korupcja

Log in to reply