Historia Miasta - Kalendarium


 • Miasto Nieszczęść Wiek Pary Mistrz Gry

  Dazan nie od zawsze należał do Imperium. Samo miasto ma bogatą historię, ale to co ważniejsze zostanie streszczone w punktach.
  - 776 rok - Pierwsze wzmianki o mieście z miejskich kronik. Nie wiadomo, co działo się z miastem przed tym, nieznane jest też pochodzenie nazwy miasta.
  - 811 rok - Dazan staje się jednym z najpotężniejszych miast nad Tissem. Jako jedno z dziesięciu może przetrwać z tytułem wolnego miasta. Jest też trzecim najbogatszym państwem.
  - 4 marca 852 roku - pierwsze zniszczenie miasta przez monstra, jak i też ich pierwsza odnotowana aktywność.
  - 15 czerwca 852 roku - powstanie Gildii Milicyjnej. Upadła dwa miesiące później.
  - Początek roku 853 - Dazan nie radzi sobie z odbudową, włącza się więc w tereny Księstwa Oredry. Tamtejszy książę przelewa mnóstwo pieniędzy na rzecz odbudowy miasta - inwestycja zwraca się szybko z dwukrotnym efektem.
  - 1055 rok - Dazan staje się głównym ośrodkiem Wiary w Marchii Werlackiej, przejmując też tytuł stolicy tego obszaru.
  - 1122 rok - Odłączenie się Dazanu od Oredry. Powstanie Gredoty - Państwa związkowego wolnych miast nad Tissem. Król Dazan był pomysłodawcą.
  - 1123-30 - Wielka Wojna Północna - Wojna Gredoty z państwami nadtissowskimi, zakończona porażką związku.
  - 1131 rok - Podpisanie paktu w Errlings, na mocy której Gredota staje się zwykłym związkiem, a miasta ponownie wracają do swoich monarchów.
  -1245 rok - Drugie Zniszczenie miasta przez potwory. Pojawiają się Łowcy.
  - 4 kwietnia 1246 roku - wybucha Rewolucja Dazańska, spowodowana zbyt wielką biedą w mieście i skąpstwem Króla.
  - 1246-50 rok - Rewolucja Dazańska, zakończona wkroczeniem wojsk imperatora i pacyfikacji a mieszkańców. Zginęło 90% społeczności miasta. Plan odbudowy, zakładający wielką migrację poddanych do miasta.
  - XIVw. - Złoty Wiek Dazan.
  - 1524 rok - Powstanie Zakonu i Inkwizycji, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.
  - 1565 - Trzecie spustoszenie miasta przez potwory, niemalże całkowite wymarcie Łowców.
  - 1573 rok - Wojna Obronna przed Królestwem Pirnickim.
  - 1574-80 rok - Okupacja terenów Dazan.
  -1591 rok - Ponowne włączenie w tereny Imperium
  - 1599-1602 rok - Kryzys spowodowany wielkimi represjami nałożonymi na Oredrę po przegranej Wielkiej Wojnie Fridlarkiej.
  - 1610 rok - Srebrny okres Dazan, umocnienie się miasta w kraju, stanie się jednym z trzech najważniejszych ośrodków w nim, wejście do czołówki dziesięciu najbogatszych miast w Fridlarze. Zawdzięczają to przodowaniu w postępie, przez Rewolucję Parową, której po pewnym czasie, stali się ważniejszy ośrodkiem.
  - 1624 rok - Wkroczenie Świętego Zakonu.
  - 2 lutego 1625 roku - Koronacja nowego Króla, przybycie Kręgu na koronację.


Log in to reply