Bramy Główne


  • Miasto Nieszczęść Wiek Pary Mistrz Gry

    Każda z nich wygląda jednakowo, dlatego będą w jednym temacie.
    Potężne bramy z żelaznymi kratami, pilnowane przez Milicję. Stanowią część murów okalających miasto. Są trzy bramy: po obu stronach głównej ulicy (która biegnie przez miasto prostą linią oddzielając portową od handlowej), jak i jedna na południe, wejście do Dzielnicy Szlacheckiej. Strażnicy zazwyczaj sprawdzają każdego przy wejściu, zapisują chociażby wyposażenie, imię, nazwisko i ewentualny powód, jeżeli delikwent wydaje się podejrzany.
    W drodze jest walka o czwartą, która miałaby być przy Dzielnicy Przemysłowej. Argumenty przemawiające za tą inwestycją są następujące: łatwiejszy transport materiałów bezpośrednio do dzielnicy, bez przechodzenia przez miasto, ryzykując napadem; poszerzenie turystycznych możliwości Dzielnicy, poprzez stworzenie bezpiecznego szlaku wiodącego bezpośrednio do przemysłowej. Walka trwa, ponieważ Król jest oburzony tym podejściem do Milicji i jakości jej działania.


Log in to reply