•Najważniejsze informacje•


 • Mistrz Gry

  Informacje zawarte w tym temacie mówią o rzeczach, które muszą być omówione.

  ======PROFESJE======
  -Chłop (najbiedniejsza warstwa społeczeństwa, zajmująca się głównie pracą na roli)
  -Rzemieślnik (pracownicy wyższego stopnia, zajmujący się wyrobem mieczy, pancerzy i nie tylko)
  -Rycerz (są to najlepsi wojownicy królestwa, wybrani by służyć królowi i walczyć ku chwale królestwa)
  -Sługa (warstwa będąca najbliżej króla, wiernie mu służący, są również przekaźnikami mniejszych rozkazów)
  -Kapłan (w świecie gry jest to prawie najniżej usytuowana warstwa społeczna, mieszkająca w klasztorach i kościołach)
  -Arystokrata (najbogatsza z warstw będących zależnych od króla, mieszkająca w swych rezydencjach i dworkach, do arystokratów należą także posłowie)

  WIP


Log in to reply