Dostępne kraje


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Lista wszystkich państw dostępnych w grze


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Polska Rzeczpospolita Ludowa
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 30%
  Startowy poziom odbudowy: 28%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 85%
  Zachód: 55%
  Społeczeństwo: 50%
  Siły Zbrojne: 80%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 70%
  Dyplomaci: 65%
  Opis: W kraju, w dłużej mierze zniszczonym i ograbionym nadal grasują jednostki Armii Czerwonej i NKWD, grabiące resztki poniemieckiego przemysłu i infrastruktury. MBP, wraz z NKWD wprowadziło potężny system represji wobec działaczy podziemia z czasów II wojny światowej, zsyłając ich do na szybko zaanektowanych byłych, nazistowskich obozów. Na wschodzie Polski dalej działają oddziały tzw. “żołnierzy wyklętych”, a na południu bojówki UPA, Bratni Naród Radziecki ciągle nalega na jak najszybsze uporanie się z tym problemem.
  Gracz: Flammender
  text alternatywny

  Niemiecka Republika Demokratyczna (Deutsche Demokratische Republik)
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 20%
  Startowy poziom odbudowy: 25%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 76%
  Zachód: 60%
  Społeczeństwo: 40%
  Siły Zbrojne: brak własnych
  Naczelne Dowództwo: brak
  Partia: 75%
  Dyplomaci: 60%
  Opis: Po przegranej wojnie z lat 1939-45 większość państw świata nadal krzywo patrzy na pomysł niemieckiej suwerenności. Sowieci co prawda dwa lata temu utworzyli NRD, lecz pozbawili nas większej autonomii oraz sił zbrojnych. Duża część kraju jest zniszczona i ograbiona przez wkraczające oddziały Armii Czerwonej. A na wschodzie kraju nadal sporadycznie spotkać można relikty nazistów - niesławny Werwolf.
  Gracz: Burger
  text alternatywny

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 35%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 78%
  Zachód: 68%
  Społeczeństwo: 54%
  Siły Zbrojne: 69%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 85%
  Opis: Nasz kraj nie ucierpiał na szczęście tak bardzo podczas wydarzeń z drugiej wojny światowej i jak na razie utrzymuje w miarę dobre relacje z innymi państwami zza żelaznej kurtyny. Dwa lata wcześniej doszło tu do puczu, w którym radykalni działacze komunistyczni wspierani przez ZSRR obalili socjaldemokratycznego prezydenta Beneša, co doprowadziło do jego emigracji i rozłamu w społeczeństwie. Partia komunistyczna nie cieszy się zbyt dużym poparciem.
  Gracz: Bajarz
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Węgierska Republika Ludowa
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 30%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 85%
  Zachód: 60%
  Społeczeństwo: 63%
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 65%
  Opis: Po naszej kompromitacji przez współpracę z nazistami podczas II wojny światowej nasz kraj dostał się w strefę wpływów ZSRR. W całym kraju obecny jest terror NKWD i rodzimego ÁVH wyłapującego i mordującego każdego obywatela podejrzanego o chociaż przelotną współpracę ze starym rządem. Kraj na szczęście nie poniósł zbyt dużych szkód, lecz jest intensywnie inwigilowany przez Sowietów.
  Gracz: Luther
  text alternatywny

  Rumuńska Republika Ludowa
  Rządząca Partia: Partidul Muncitoresc Român
  Populacja: 16,236,291 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 18%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 55%
  Społeczeństwo: 30%
  Siły Zbrojne: 75%
  Naczelne Dowództwo: 60%
  Partia: 70%
  Dyplomaci: 50%
  Opis: Nasz kraj potężnie ucierpiał podczas II wojny światowej, jako jedno z przedmurzy Osi został jako jeden z pierwszych złupiony przez sowieckie hordy. Społeczeństwo ciągle opiera się nowej władzy, na prowincjach grasują bandyckie szajki a NKWD wraz z nową władzą prowadzi czystki wśród inteligencji i działaczy politycznych. Siły zbrojne są w rozsypce, a wielu generałów nadal pozostaje wiernych królowi Michałowi I, który abdykował 3 lata temu.
  Gracz: Max
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Ludowa Republika Bułgarii
  Rządząca Partia: Българска комунистическа партия
  Populacja: 7,250,999 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 40%
  Startowy poziom odbudowy: 35%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 80%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 60%
  Siły Zbrojne: 78%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 66%
  Dyplomaci: 45%
  Opis: Mimo że 4 lata temu upadł carat, Bułgaria ciągle zmaga się z konfliktami wewnętrznymi. Oto już dwóch premierów zostało straconych lub zamordowanych. W partii nadal trwają walki o władzę, a duża ilość dyplomatów wciąż odmawia pracy na rzecz nowego rządu. W kraju panuje iście stalinowski terror i nad każdym obywatelem ciąży widmo łagru lub rozstrzelania. Na wsiach ciągle grasują uzbrojone bandy, a policja i wojsko są zbyt słabo wyposażone żeby się im postawić.
  Gracz: Autismo
  text alternatywny

  Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii
  Rządząca Partia: Savez Komunista Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 70%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 65%
  Zachód: 65%
  Społeczeństwo: 70%
  Siły Zbrojne: 80%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 75%
  Opis: Po długim okresie walk partyzanckich zarówno z Niemcami jak i czetnikami, Jugosławia w końcu jest wolna od okupantów i rojalistów. Wewnętrznie panuje względny spokój, nie licząc lokalnych konfliktów Serbów, Chorwatów i Bośniaków. Wielu Chorwatów nadal odpowiedzialnych jest za ludobójstwo w czasach II wś. i lokalna ludność bierze sprawy w swoje ręce, dokonując wielu linczów i pokazowych procesów. Poza tym szanowny sekretarz wyprasza już z państwa oddziały Armii Czerwonej, starając się zapobiec wpływom ZSRR.
  Gracz: Kobza
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Ludowa Republika Albanii
  Rządząca Partia: Partia e Punës së Shqipërisë
  Populacja: 1,263,170
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 50%
  Społeczeństwo: 60%
  Siły Zbrojne: 75%
  Naczelne Dowództwo: 80%
  Partia: 90%
  Dyplomaci: 60%
  Opis: Nasz mały kraik, po długim okresie okupacji włoskiej w końcu wolny!.. Teoretycznie. Od kilku lat do kraju systematycznie przybywają radzieccy wojskowi, ciągle zwiększający wpływy ZSRR w kraju i rządzie. Jesteśmy praktycznie otoczeni przez Jugosławię, z którą relacje dość mocno się ochłodziły po poparciu Sowietów podczas konfliktu na linii Jugosławia-ZSRR. Miejmy nadzieję że nowy przywódca choć trochę naprawi sytuację w tym małym, rolniczym i zacofanym kraju.
  Gracz: Awar
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
  Rządząca Partia: Komunistyczna Partia Ukrainy
  Populacja: 37,297,652
  Startowy poziom autonomii: 5%
  Startowy poziom odbudowy: 50%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 90%
  Zachód: 30%
  Społeczeństwo: 50%
  Siły Zbrojne: 75%
  Naczelne Dowództwo: 80%
  Partia: 78%
  Dyplomaci: 60%
  Opis: Ukraina od prawie 40 lat jest zależna od ZSRR. Po wydarzeniach drugiej wojny światowej rząd nadal musi uporać się z bandami Kozaków i Tatarów, którzy kilka lat temu poparli nazistów i brali udział w ludobójstwie. Poza tym na zachodzie ciągle działają bandyckie grupy UPA, mordujące ludność i palące wsie, przez co Polacy nie są do nas najlepiej nastawieni.
  Gracz: ----
  text alternatywny

  Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka
  Rządząca Partia: Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
  Populacja: 7,745,003
  Startowy poziom autonomii: 0%
  Startowy poziom odbudowy: 30%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 90%
  Zachód: 30%
  Społeczeństwo: 50%
  Siły Zbrojne: 75%
  Naczelne Dowództwo: 80%
  Partia: 78%
  Dyplomaci: 60%
  Opis: Podobnie jak Ukraina, Białoruś od prawie 40 lat stanowi trzon ZSRR. Od wydarzeń z drugiej wojny światowej minęło kilka lat i kraj nadal znajduje się częściowo w ruinie i… w sumie nie mam nic ciekawego do powiedzenia tutaj.
  Gracz: ----
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka
  Rządząca Partia: Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
  Populacja: 2,567,401
  Startowy poziom autonomii: 5%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 90%
  Zachód: 30%
  Społeczeństwo: 45%
  Siły Zbrojne: 80%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 78%
  Dyplomaci: 60%
  Opis: Ledwo 10 lat temu Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Litwy i włączyła ją w skład ZSRR. Podczas II wojny światowej wielu Litwinów stanęło po stronie Niemiec, co okazało się dla nich poważnym błędem. NKWD prowadzi na terenie Litwy ciągłe czystki i śledztwa, a zwykli obywatele żyją w strachu.
  Gracz: ----
  text alternatywny

  Łotewska Socjalistyczna Republika Radziecka
  Rządząca Partia: Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
  Populacja: 1,948,999
  Startowy poziom autonomii: 5%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 90%
  Zachód: 30%
  Społeczeństwo: 45%
  Siły Zbrojne: 80%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 78%
  Dyplomaci: 60%
  Opis: Ledwo 10 lat temu Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Łotwy i włączyła ją w skład ZSRR. Podczas II wojny światowej wielu Łotyszy stanęło po stronie Niemiec i brało udział w ludobójstwie, co okazało się dla nich poważnym błędem. NKWD prowadzi na terenie Łotwy ciągłe czystki i śledztwa, a zwykli obywatele żyją w strachu.
  Gracz: ----
  text alternatywny

  Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka
  Rządząca Partia: Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
  Populacja: 1,100,998
  Startowy poziom autonomii: 5%
  Startowy poziom odbudowy: 50%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 90%
  Zachód: 30%
  Społeczeństwo: 45%
  Siły Zbrojne: 80%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 78%
  Dyplomaci: 60%
  Opis: Ledwo 10 lat temu Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Estonii i włączyła ją w skład ZSRR. Podczas II wojny światowej wielu Estończyków stanęło po stronie Niemiec i brało udział w ludobójstwie, co okazało się dla nich poważnym błędem. NKWD prowadzi na terenie Estonii ciągłe czystki i śledztwa, a zwykli obywatele żyją w strachu.
  Gracz: ----
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Mongolska Republika Ludowa
  Rządząca Partia: Монгол Ардын Хувьсгалт нам
  Populacja: 780,199
  Startowy poziom autonomii: 5%
  Startowy poziom odbudowy: 25%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 90%
  Zachód: 30%
  Społeczeństwo: 45%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 78%
  Dyplomaci: 55%
  Opis: Od prawie 30 lat Mongolia znajduje się pod jarzmem przewodem bratniego i bohaterskiego Związku Radzieckiego. Mimo to kraj ciągle jest bardzo słabo rozwinięty, niewielka liczba obywateli i przestarzałe uzbrojenie służb z pewnością nie służy walce z bandami grasującymi i rabującymi wiejską ludność koczującą ciągle na stepach.
  Gracz: ----
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
  Rządząca Partia: Joseon Rodongdang
  Populacja: 9,471,140
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 15%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 90%
  Zachód: 0%
  Społeczeństwo: 50%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 55%
  Opis: Naszemu nowopowstałemu rajowi ciągle grozi niebezpieczeństwo! Zdradzieccy amerykanie, koreańscy kapitaliści i pomioty reakcyjne ciągle atakują nasze piękne państwo! Musimy zawalczyć o wolność ludu! Zniszczyć kapitalizm! Śmierć Ameryce!
  Gracz: ----

  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Demokratyczna Republika Wietnamu
  Rządząca Partia: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Populacja: 25,348,144
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 10%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 90%
  Zachód: 5%
  Społeczeństwo: 75%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 55%
  Opis: Musimy. Walczyć. Od 5 lat prowadzimy walki z Francuzami, aby opuścili Indochiny i przestali wyzyskiwać nasz lud! Z pewnością wygramy, Zachód z pewnością nie dołączy do wojny!
  Gracz: ----
  text alternatywny


Log in to reply