Namiastki Mechanik i Informacji o Grze


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Informacje Główne
  Twoim najważniejszym zadaniem na ten moment jest wybór państwa i stworzenie ładnej Karty Przywódcy. Następnie obejmiesz rządy w swoim nowym państwie, w roku 1950. Twoim najważniejszym zadaniem będzie stłumienie wszelkich ruchów opozycyjnych, partyzantek i odbudowanie kraju bo zniszczeniach wojennych, oczywiście zważając na poniższe statystyki.

  Autonomia/Suwerenność
  Poziom autonomii jest może jedną z mniej ważnych statystyk, ale umieszczę ją jako pierwszą bo… bo wpadłem na nią najpierw.
  No więc będąc przywódcą swojego państwa musisz być choć trochę uniezależniony od ZSRR, prawda? Właśnie, dlatego też jednym z twoich zadań będzie odpowiednie balansowanie na granicy suwerenności i podległości Sowietom, byleby nie zdenerwować pana Józefa.
  Poziomy autonomii:
  0-25% - całkowita podległość ZSRR, jeżeli przywódca podejmie działania z którymi nie zgodzi się rząd ZSRR, ten może bardzo szybko zrzucić go z rowerka i przywrócić porządek. Większość kadry oficerskiej w armii i służbach bezpieczeństwa zajęta przez Sowietów.
  26%-50% - częściowa podległość ZSRR. Jeżeli przywódca podejmie działania z którymi nie zgodzi się rząd ZSRR, reszta państw może podjąć interwencję na terenie kraju, a ludność poprze interweniujących. (przywódca zostanie zapewne szybko aresztowany). Duża część kadry oficerskiej zajęta przez Sowietów.
  51%-75% - częściowa suwerenność od ZSRR. Jeżeli przywódca podejmie działania z którymi nie zgadza się rząd ZSRR, reszta państw będzie mogła przeprowadzić interwencję. Ludność na szczęście poprze prawowity rząd. Mała część kadry oficerskiej zajęta przez Sowietów.
  76%-100% - pełna suwerenność. Przywódca może pozbyć się wpływów sowieckich w państwie, lecz wywoła to zapewne krwawą wojnę. Społeczeństwo popiera rząd. Znikoma obecność Sowietów w armii.

  Poziom Odbudowy
  Czyli w zasadzie po prostu poziom odbudowy kraju po II wojnie światowej.
  Poziom Odbudowy
  0-25% - kraj jest w kompletnej ruinie, lud ledwo daje radę przeżyć na głodowych racjach żywnościowych i w zniszczonych miastach. Prawo na wsi praktycznie nie istnieje i duża część kraju kontrolowana jest przez opozycyjną partyzantkę. Gospodarka praktycznie nie istnieje.
  26-50% - kraj jest w ruinie tylko częściowo, duża część miast jest już odbudowana i poprawia się sytuacja ludności. Coraz większa część terenów wiejskich podlega już rządowi. Gospodarka zaczyna podnosić się z kolan.
  51-80% - kraj jest już dość dobrze rozwinięty. Prawie cała wieś jest już podległa rządowi. Miasta się rozwijają, ludność ma dostęp do coraz droższych produktów. Gospodarka stabilizuje się
  81-100% - kraj jest rozwinięty, niczym na tym zepsutym Zachodzie! Miasta powiększają się a wieś jest coraz bardziej zmodernizowana. Zbrojna opozycja prawie nie istnieje. Gospodarka zdolna rywalizować z innymi, rozwiniętymi państwami.


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Relacje
  Jak dla mnie to najważniejsza ze statystyk. Każde działanie rządu spotka się z reakcją i zmianą relacji danej grupy. Zbyt niski poziom relacji może doprowadzić do wybuchu kolejnej rewolucji. Relacje liczymy od 0-100%.
  Rząd musi dbać o relacje z:

  1. ZSRR - zbyt niski poziom relacji może doprowadzić do prób zamachów, większej aktywności szpiegów i sankcji ze strony ZSRR.
  2. Zachód - zbyt niski poziom relacji może doprowadzić do większej aktywności szpiegów, prób zamachów stanu i sankcji.
   Oraz z:
  3. Społeczeństwem - zbyt niski poziom może doprowadzić do wybuchu rewolucji ludowej, w celu obalenia waszego reżimu.
  4. Siłami Zbrojnymi - zbyt niski poziom może doprowadzić do buntu w armii.
  5. Najwyższym Dowództwem - zbyt niski poziom może doprowadzić do buntu dowódców oraz ich ucieczek na Zachód.
  6. Partią - zbyt niski poziom może doprowadzić do odsunięcia przywódcy od władzy przez partię.
  7. Dyplomatami - zbyt niski poziom może doprowadzić do ucieczek dyplomatów na Zachód.

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Kapitał i szwajcarskie konta
  Co kilka akcji w grze, przywódca będzie otrzymywał od Bratniego Narodu Sowieckiego porcję kapitału na umacnianie władzy ludowej. Gracz będzie musiał zdecydować, czy ma zamiar przeznaczyć te pieniądze na rozwój kraju (w innych statystykach), akcje wywiadowcze czy wpłacić je na swoje szwajcarskie konto. Oczywiście sposób wydania pieniędzy będzie miał wpływ na relacje z innymi.
  Oto, co możecie zrobić z pieniędzmi:
  a) Zwiększyć poziom autonomii
  b) Zwiększyć poziom odbudowy
  c) Poprawić relacje z daną grupą
  Oczywiście w zależności od ilości wydanych pieniędzy efekt może być lepszy lub gorszy. Poza tym oczywiście można je też wpłacić na prywatne konto.
  Poza tym można również prowadzić akcje wywiadowcze, by sabotować autonomię/odbudowę/relacje w innych, bratnich państwach.


Log in to reply