Radio Wolna Ojropa


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Tutaj umieszczane będą wszystkie najważniejsze informacje ze świata


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Tura I

  PRL

  1. Nowy sekretarz musi powołać rząd! - krzyczy jeden z prominentnych działaczy partyjnych wpadając do gabinetu - Osobiście proponuję mnie oraz grupę przedstawionych przeze mnie, W I A R Y G O D N Y C H i prawych działaczy! Oczywiście… Decyzja zależy od towarzysza sekretarza.
   Opcje:
   pozwól sformować przedstawiony przez działaczy rząd - 250.000 ₽ / 25.000 $
   sformuj własny rząd - 500.000₽ / 50.000 $
  2. Towarzyszu sekretarzu! Terenowe komórki wysłały propozycję akcji skierowanej przeciw nieprzychylnym nam duchownym tfu ewangelikalnych oraz świadków tzw. Jehowy - krzyczy wpadając do środka oficer z MBP - Potrzebujemy tylko pańskiej zgody!
   Opcje:
   przyzwolić na akcje - 100.000₽ / 50.000$
   zakazać akcji - 200.000₽ / 75.000$
  3. Panie sekretarzu, na pewno jest pan człowiekiem pobożnym… - mówi cicho stojący dotychczas przed drzwiami gabinetu, stary ksiądz - W imieniu kardynała Wyszyńskiego… Proszę, dojdźmy do porozumienia na linii kościół-państwo. Od czasu zerwania konkordatu nie możemy normalnie funkcjonować!
   Opcje:
   rozpocznij negocjacje - 50.000₽/5.000$
   nie negocjuj - 20.000₽/2.500 $

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  NRD

  1. Panie sekretarzu, proszę mnie wysłuchać - mówi dobitnie chodzący za Tobą od rana ambasador bratniego PRL-u - Władze mojej ojczyzny chcą podpisać traktat, który mógłby zakończyć konflikt w sprawie naszych zachodnich granic.
   Opcje:
   podpisać traktat proponowany przez PRL - 50.000₽/5.000$
   postawić własne warunki - 75.000₽/7.500$
   odmówić traktatu - 100.000₽/10.000$
  2. Towarzyszu sekretarzu! Toć to skandal! - krzyczy przytrzymywany przez ochronę rolnik - Stonka ziemniaczana! Tfu! Pomiot przysłany z Zachodu by gnębić nasze plony! Nie możemy pracować z taką ilością szkodników! Domagam się interwencji!
   Opcje:
   poprosić bratnie państwa o pomoc - brak kosztów, chyba, że inni przywódcy zażądają pieniędzy
   wysłać fundusze na walkę ze szkodnikami - 50.000₽/5.000$
   wysłać fundusze i ludzi na walkę ze szkodnikami - 100.000₽/10.000$
  3. Sekretarzu, tutaj… - mówi cicho podejrzanie wyglądający człowiek w skórzanym płaszczu wyłaniający się z szafy w kącie gabinetu - Nasi agenci odnaleźli adresy kolejnych działaczy nazistowskich. Potrzebujemy tylko zgody.
   Opcje:
   zostawić działaczy w spokoju - brak kosztów
   aresztować działaczy i osądzić ich w kraju - 25.000₽/2.500$
   przekonać działaczy do współpracy - 50.000₽/5.000$
   przekazać działaczy do ZSRR - 20.000₽/2.000$
   przekazać działaczy Zachodowi - 20.000₽/2.000$
  4. Nowy sekretarz musi powołać rząd! - krzyczy jeden z prominentnych działaczy partyjnych wpadając do gabinetu - Osobiście proponuję mnie oraz grupę przedstawionych przeze mnie, W I A R Y G O D N Y C H i prawych działaczy! Oczywiście… Decyzja zależy od towarzysza sekretarza.
   Opcje:
   pozwól sformować przedstawiony przez działaczy rząd - 250.000 ₽ / 25.000 $
   sformuj własny rząd - 500.000₽ / 50.000 $

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Czechosłowacja
  1.Towarzyszu sekretarzu! Toć to skandal! - krzyczy przytrzymywany przez ochronę rolnik - Stonka ziemniaczana! Tfu! Pomiot przysłany z Zachodu by gnębić nasze plony! Nie możemy pracować z taką ilością szkodników! Domagam się interwencji!
  Opcje:
  poprosić bratnie państwa o pomoc - brak kosztów, chyba, że inni przywódcy zażądają pieniędzy
  wysłać fundusze na walkę ze szkodnikami - 50.000₽/5.000$
  wysłać fundusze i ludzi na walkę ze szkodnikami - 100.000₽/10.000$
  2. Nowy sekretarz musi powołać rząd! - krzyczy jeden z prominentnych działaczy partyjnych wpadając do gabinetu - Osobiście proponuję mnie oraz grupę przedstawionych przeze mnie, W I A R Y G O D N Y C H i prawych działaczy! Oczywiście… Decyzja zależy od towarzysza sekretarza.
  Opcje:
  pozwól sformować przedstawiony przez działaczy rząd - 250.000 ₽ / 25.000 $
  sformuj własny rząd - 500.000₽ / 50.000 $
  3. Towarzyszu sekretarzu, mamy przełomowe informacje w sprawie przeciwników reżimu rządu - krzyczy tajniak wpadający do gabinetu - Wrogowie władzy planują ucieczkę… Pociągiem! Nie wiemy tylko którym, prosimy o pozwolenie na akcję!
  Opcje:
  wydaj pozwolenie na akcję - 50.000₽/10.000$
  zakaż akcji - 75.000₽/15.000$


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  WRL

  1. Nowy sekretarz musi powołać rząd! - krzyczy jeden z prominentnych działaczy partyjnych wpadając do gabinetu - Osobiście proponuję mnie oraz grupę przedstawionych przeze mnie, W I A R Y G O D N Y C H i prawych działaczy! Oczywiście… Decyzja zależy od towarzysza sekretarza.
   Opcje:
   pozwól sformować przedstawiony przez działaczy rząd - 250.000 ₽ / 25.000 $
   sformuj własny rząd - 500.000₽ / 50.000 $
  2. Towarzyszu sekretarzu! Eh swołocz, przepuścić mnie! - krzyczy oficer NKWD próbujący wejść do gabinetu - Towarzyszu! krzyczy dopadając do Ciebie, chuchając Ci w twarz odorem alkoholu - Towarzysz Stalin prosił mnie, abym przedstawił towarzyszowi plan stworzenia O B O Z Ó W! Tak! Moich ukochanych obozów pracy dla wrogów ludu!
   Opcje:
   pozwól na utworzenie obozów administrowanych przez NKWD - 50.000₽/5.000$
   pozwól na utworzenie obozów administrowanych przez Węgrów - 75.000₽/7.500$
   nie pozwól na budowę obozów - 100.000₽/10.000$

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  LRB

  1. Nowy sekretarz musi powołać rząd! - krzyczy jeden z prominentnych działaczy partyjnych wpadając do gabinetu - Osobiście proponuję mnie oraz grupę przedstawionych przeze mnie, W I A R Y G O D N Y C H i prawych działaczy! Oczywiście… Decyzja zależy od towarzysza sekretarza.
   Opcje:
   pozwól sformować przedstawiony przez działaczy rząd - 250.000 ₽ / 25.000 $
   sformuj własny rząd - 350.000₽ / 50.000 $
  2. Towarzyszu sekretarzu! - jeden z wysokich oficerów lotnictwa wpada do gabinetu - Straszne wieści! Nasze samoloty przez przypadek zestrzeliły samolot pasażerski! Zachodni!
   Opcje:
   rozpocznij dochodzenie i skaż pilotów bułgarskiego lotnictwa - 50.000₽/10.000$
   rozpocznij dochodzenie i wycisz sprawę - 75.000₽/15.000$
   zrzuć winę na pilotów z samolotu pasażerskiego - 30.000₽/5.000$

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL

  1. Negocjacje między państwem a kościołem idą dobrą drogą, kardynał Wyszyński przedstawił już swoje stanowisko, chce odnowienia konkordatu z Watykanem.
   Opcje:
   przystać na propozycję i odnowić konkordat - 50.000₽/5.000$
   odmówić - 55.000₽/5.500$
   aresztować Wyszyńskiego i resztę delegacji - 60.000₽/6.000$

  2. W największych miastach środowiska ewangelikańskie, studenckie i naukowe wyszły na ulice, by manifestować poparcie dla prześladowanych i deportowanych wyznawców. Wiele uniwersytetów, szkół i zakładów zostało sparaliżowanych przez protesty.
   Opcje:
   wysłać wojsko - 40.000₽/4.000$
   wysłać milicję - 30.000₽/3.000$
   negocjować - 20.000₽/2.000$
   nie robić nic - brak kosztów

  3. Po ogłoszeniu przez władze dekretu o militaryzacji oraz wprowadzaniu propagandy do ZHP, wiele zgorzknionych rodzin zaczęło wypisywać swe dzieci z tejże organizacji. Dotychczas liczba członków spadła o 25% i liczby dalej spadają.
   Opcje:
   wprowadzić obowiązkowe zapisywanie dzieci do ZHP - 15.000₽/1.500$
   wycofać się z reform - brak kosztów
   nie robić nic - brak kosztów

  4. Podczas rozmów ponad 75% byłych AKowców odmówiło uznania nowego rządu i przyznało, że wciąż wierni są rządowi na uchodźstwie. Reszta była gotowa do dołączenia do GL.
   Opcje:
   przyjąć tych którzy się zgodzili, resztę pozostawić w więzieniach - 45.000₽/4.500$
   przyjąć tych którzy się zgodzili, resztę rozstrzelać - 30.000₽/3.000$
   pozostawić wszystkich w więzieniach - 25.000₽/2.500$
   wszystkich rozstrzelać - 15.000₽/1.500$

  5. Według ekspertów ze sztabu WP sformowanie takiej jednostki przy przyjętych założeniach kosztowałoby… dość dużo.
   Opcje:
   sformować jednostkę samemu w takim formacie jak planowane - 100.000₽/50.000$
   sformować jednostkę przy wsparciu ZSRR - 70.000₽/40.000$
   sformować jednostkę w mniejszym formacie - 66.000₽/35.000$


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  NRD
  1.W środowisku partyjnym pojawiły się głosy, jakoby powrót do “pruskich tradycji” miałby być powrotem do starych, burżuazyjnych porządków.
  Opcje:
  wyrzucić z partii przeciwników zmian - 20.000₽/2.000$
  aresztować przeciwników zmian - 15.000₽/1.500$
  2.Byli wojskowi przyszli do Ciebie z propozycją przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie utworzenia sił zbrojnych nowopowstałego kraju.
  Opcje:
  przeprowadzić referendum - 50.000₽/5.000$
  odmówić - 25.000₽/2.500$
  3. Urzędnicy państwowi i działacze partyjni wyrażają niechęć w związku z oddalaniem decyzji co do składu rządu przez sekretarza, niektórzy wysuwają tezy jakoby sekretarz Kroberg chciałby skupić całą władzę w swoich rękach, bez właściwego rządu.
  Opcje:
  wyrzucić z partii i osądzić przeciwników - 30.000₽/3.000$
  po cichu wyeliminować przeciwników - 25.000₽/2.500$


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  LRB
  1.W największych miastach rozpoczęły się protesty, organizowane przez niechętnych sekretarzowi działaczy partyjnych i robotniczych. Protestujący domagają się wytłumaczenia zadłużenia państwa o ponad 20.000$ zachodnich dolarów.
  Opcje:
  wysłać wojsko - 50.000₽/5.000$
  wysłać milicję - 40.000₽/4.000$
  nie robić nic - brak kosztów… chyba
  2.Nasz ambasador z Londynu opuścił dzisiaj ambasadę i poprosił brytyjskie władze o azyl, w zamian za azyl chciał zaoferować swoje zeznania w sprawie zestrzelonego nad Bułgarią samolotu.
  Opcje:
  uciszyć ambasadora siłą - 45.000₽/4.500$
  nie robić nic - brak kosztów
  3. Izraelskie i Brytyjskie ministerstwa spraw zagranicznych domagają się wypłacenia rodzinom ofiar zestrzelenia samolotu odszkodowań.
  Opcje:
  wypłacić odszkodowania - 400.000₽/40.000$
  odmówić odszkodowań - brak kosztów
  negocjować - 200.000₽/20.000$


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  WRL
  1.W Budapeszcie i kilku większych miastach Węgier doszło do spontanicznych demonstracji poparcia dla rządu w związku z odmową radzieckiej propozycji budowy obozów dla przeciwników politycznych. Uczestnicy demonstracji wznoszą antyradzieckie hasła i dochodzi do prób forsowania bram i ogrodzeń radzieckich jednostek wojskowych.
  Opcje:
  wysłać wojsko - 40.000₽/4.000$
  wysłać milicję - 35.000₽/3.500$
  nie robić nic - brak kosztów
  2.Do Budapesztu przyleciała duża delegacja indyjskich organizacji komunistycznych. Działacze Ci domagają się wsparcia finansowego od naszego rządu oraz spotkania z przywódcami państw komunistycznych.
  Opcje:
  przystać na ich prośby - 50.000₽/5.000$
  pozwolić tylko na spotkanie z przywódcami - 30.000₽/3.000$
  odesłać ich z powrotem - brak kosztów
  aresztować ich - 20.000₽/2.000$


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Albania
  1.Nowy sekretarz musi powołać rząd! - krzyczy jeden z prominentnych działaczy partyjnych wpadając do gabinetu - Osobiście proponuję mnie oraz grupę przedstawionych przeze mnie, W I A R Y G O D N Y C H i prawych działaczy! Oczywiście… Decyzja zależy od towarzysza sekretarza.
  Opcje:
  pozwól sformować przedstawiony przez działaczy rząd - 250.000 ₽ / 25.000 $
  sformuj własny rząd - 350.000₽ / 50.000 $
  2. Terenowi agenci służb bezpieczeństwa przyszli do sekretarza z prośbą przyzwolenia na akcję pozbycia się sympatyków i funkcjonariuszy sił okupujących Albanię w czasie II wojny światowej.
  Opcje:
  pozwolić na akcję aresztowania ich - 30.000₽/3.000$
  pozwolić na akcję pozbycia się ich - 25.000₽/2.500$
  nic nie robić - brak kosztów


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Jugosławia
  1.Nowy sekretarz musi powołać rząd! - krzyczy jeden z prominentnych działaczy partyjnych wpadając do gabinetu - Osobiście proponuję mnie oraz grupę przedstawionych przeze mnie, W I A R Y G O D N Y C H i prawych działaczy! Oczywiście… Decyzja zależy od towarzysza sekretarza.
  Opcje:
  pozwól sformować przedstawiony przez działaczy rząd - 250.000 ₽ / 25.000 $
  sformuj własny rząd - 350.000₽ / 50.000 $
  2. Chorwaccy chłopi z miasteczka Cazin podnieśli bunt przeciwko władzy komunistycznej, przeprowadzając egzekucje na miejscowych urzędnikach, działaczach partyjnych i schwytanych żołnierzach czy policjantach.
  Opcje:
  wysłać wojsko do stłumienia rebelii “humanitarnymi metodami - 50.000₽/5.000$
  stłumić rebelię wszystkimi możliwymi środkami - 35.000₽/3.500$
  negocjować - 20.000₽/2.000$


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  1.Watykan sam zerwał negocjacje w sprawie konkordatu, informując, że warunki przedstawione przez polski rząd są oburzające i godzą we wszelką niezależność polskiego kościoła.
  Opcje musisz ogarnąć sam.
  2. Strona czechosłowacka musi podać cenę za użycie ich kolei do wywozu deportowanych.
  3.Budowa PKiN będzie według ekspertów kosztować ponad 100.000₽, chyba że zmodyfikujemy plany.
  Opcje:
  zbuduj zgodnie z pierwotnymi planami - 100.000₽ / 10.000$
  zmodyfikuj plany - 75.000₽ /7.5000$
  jednak nie buduj - brak kosztów
  4. Budowa Hali
  Opcje:
  buduj - 70.000₽/7.000$
  nie buduj - brak kosztów
  5. Projekt traktora będzie według ekspertów kosztować 15.000₽.
  Opcje:
  zaaprobuj projekt - 15.000₽/1.500$
  odrzuć projekt - brak kosztów.
  6. Według ekspertów budowa tejże bramy pochłonie… dość dużo pieniędzy.
  Opcje:
  buduj bramę zgodnie z pierwotnymi planami - 150.000₽/15.000$
  zmodyfikuj plany - 100.000₽/10.000$
  nie buduj - brak kosztów
  7. Milicjanci przeszukują tereny, jednak potrzebne będą negocjacje z Izraelem.

  NRD
  1.Część mieszkańców wyspy Uznam odmawia opuszczenia swych domów i protestuje na ulicach Świnoujścia.
  Opcje:
  wysłać milicję - 25.000₽ / 2.500$
  wysłać wojsko - 30.000₽ / 3.000$
  nie robić nic, teraz to sprawa Polaków - brak kosztów
  2. Eksperci sprawdzili pańskie plany reformy edukacji, ulepszyli je i podali nowe koszty.
  Opcje:
  zapłacić - 20.000₽/2.000$
  płacić mniej - 10.000₽/1.000$
  nie płacić - brak kosztów
  3. Eksperci z wojska podali nowe koszty odrestaurowania starych pojazdów wojskowych znalezionych na terenie NRD, poza tym informują też, że można by je sprowadzić z bratnich krajów socjalistycznych.
  Opcje:
  odrestaurować tylko te “krajowe” - 25.000₽/2.500$
  sprowadzić resztę z bratnich krajów i również je odrestaurować - 35.000₽/3.500$
  nie restaurować żadnych - brak kosztów
  4. W centrum Berlina zebrała się duża demonstracja obywateli zarówno wschodniej jak i zachodniej części miasta. Domagają się odstąpienia od planów zmian na Bramie Brandenburskiej.
  Opcje:
  wysłać milicję - 25.000₽ / 2.500$
  wysłać wojsko - 30.000₽ / 3.000$
  odstąpić od planów przebudowy Bramy - brak kosztów

  LRB
  1.Protesty w miastach ciągle trwają, protestujący zaczęli zdobywać posterunki milicji oraz komitety partii.
  Opcje:
  wysłać wojsko - 50.000/5.000$
  wysłać milicję - 40.000₽/4.000$
  nie robić nic - brak kosztów… chyba
  2.Po negocjacjach Zachód proponuje obniżenie odszkodowań do 250.000₽
  3. Radzieccy agenci z Londynu przekazali naszemu rządowi informacje o wzmożonej aktywności zachodnich agentów w Bułgarii.
  Opcje:
  zwiększyć wydatki na kontrwywiad - 40.000₽/4.000$
  nie robić nic - brak kosztów
  poprosić ZSRR o wsparcie - 20.000₽/2.000$

  WRL

  1. Ambasador ZSRR przybył do sekretarza, by przekazać mu “wezwanie” do Moskwy podpisane przez samego Józefa Stalina.
   Opcje:
   wysłać swojego przedstawiciela - 10.000₽/1.000$
   wysłać samego sekretarza - 5.000₽/500$
   nie jechać - brak kosztów
  2. Inteligencja i studenci w Budapeszcie rozpoczęli protest przeciwko wysiedleniu ewangelików do Węgier.
   Opcje:
   wysłać milicję - 15.000₽/1.500$
   wysłać wojsko - 20.000₽/2.000$
   nie robić nic - brak kosztów

  Jugosławia
  1.Eksperci podali koszty zorganizowania konferencji
  Opcje:
  zorganizować - 50.000₽/5.000$
  wycofać się -brak kosztów
  2.Okazało się że po stłumieniu powstania wszystkimi możliwymi środkami nie ma już nikogo do sądzenia, cały kołchoz został dosłownie zrównany z ziemią przez ogień artylerii. Zachodni dyplomaci domagają się wszczęcia śledztwa.
  Opcje:
  rozpocząć śledztwo i ukarać winnych - 40.000₽/4.000$
  rozpocząć śledztwo ale wyciszyć sprawę - 50.000₽/5.000$
  wyciszyć sprawę - 60.000₽/6.000$

  Czechosłowacja
  1.Grupa mieszkańców największych miast Czechosłowacji rozpoczęła protesty w obronie religii w Czechosłowacji.
  Opcje:
  wysłać milicję - 25.000 / 2.500$
  wysłać wojsko - 30.000₽ / 3.000$
  nie robić nic - brak kosztów
  2. Nasze służby bezpieczeństwa poprosiły nas o zgodę na aresztowanie członków partii komunistycznej którzy mieli niebezpiecznie bliskie stosunki z przedstawicielami ambasady jugosławiańskiej i podejrzani są o szpiegostwo.
  Opcje:
  aresztować - 20.000₽/2.000$
  dyskretnie się pozbyć - 15.000₽/1.500$
  nie robić nic - brak kosztów
  3. Nad wsią Merklín nasz pliot zestrzelił amerykański bombowiec, zachód domaga się śledztwa w tej sprawie.
  Opcje:
  rozpocząć śledztwo i skazać pilota - 20.000₽/2.000$
  rozpocząć śledztwo i wyciszyć sprawę - 25.000₽/2.500$
  zrzucić winę na zachodnich pilotów - 30.000₽/3.000$


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Budowa wszystkich monumentów jak na razie idzie zgodnie z planem.

  1.Izrael oferuje 14.000$ za wpuszczenie zespołu izraelskich śledczych, rabinów oraz urzędników na teren Polski, by Ci sami mogli przeszukać tereny obozów.
  2.Z “terenowych” komitetów partii dochodzą do Ciebie głosy że akcja informacyjna pochłonęłaby za dużo pieniędzy,a są na razie ważniejsze wydatki.
  Opcje:
  zrezygnować z akcji - brak kosztów
  zapłacić z państwowych pieniędzy - 10.000₽/1.000$
  zrzucić koszty na właściwe komitety partyjne - brak kosztów
  3. Na wyspie Uznam grupa tamtejszych Niemców ciągle protestuje i odmawia opuszczenia swoich mieszkań. NRD zrzuciło zajęcie się nimi na PRL.
  Opcje:
  wysłać milicję - 15.000₽/1.500$
  wysłać wojsko - 20.000₽/2.000$
  odstąpić od planów przesiedlenia - brak kosztów
  4.Chwilę przed uroczystością nadania pierwszych “Orderów Matki Polki” funkcjonariusze MO ochraniający uroczystość wyprowadzają Cię z hali na której miała się ona odbyć. Po kilku minutach w środku wybucha bomba, ginie dwóch saperów próbujących ją rozbroić.
  Opcje:
  rozpocząć szeroko zakrojone śledztwo - 20.000₽/2.000$
  wyciszyć sprawę - 30.000₽/3.000$
  5. W zakładach do których trafiło NRD-owskie piwo szybko okazało się, że nie była to dobra decyzja. Pijani robotnicy nie mogli podjąć pracy, a w zakładach gdzie do tego ich zmuszono dochodziło do wielu wypadków, w tym również śmiertelnych.
  Opcje:
  rozpocząć śledztwo i ukarać winnych - 15.000₽/1.500$
  wyciszyć całą sprawę - 20.000₽/2.000$
  6.Eksperci proszą o pomoc finansową w celu zaprojektowania tego budynku mieszkalnego.
  Opcje:
  zapłać - 10.000₽/1.000$
  zapłać mniej - 5.000₽/500$
  wykup plany od ZSRR - 7.500₽/750$

  NRD
  1.Grupa mieszkańców Berlina złożyła petycję o wystawienie na Alexanderplatz Deutsch-Sowjetischer Freundschaftsplatz tradycyjnej, świątecznej choinki.
  Opcje:
  ustaw choinkę za państwowe pieniądze - 5.000₽/500$
  zezwól na ustawienie choinki przez mieszkańców - brak kosztów
  odmów zgody na ustawienie choinki - brak kosztów
  2. Dalsze formowanie jednostki będzie kosztowało więcej.
  Opcje:
  zapłać z własnej kieszenii - 20.000₽/2.000$
  poproś bratnie państwa o pomoc - brak kosztów, chyba, że zadecyduje inaczej reszta
  stwórz jednostkę w mniejszym formacie - 15.000₽/1.500$
  3.Z innych państw sprowadzono około 500 pojazdów, lecz ledwo 50 z nich nadaje się do odbudowy i dalszego użytkowania.
  Opcje:
  sprowadzać pojazdy dalej - 20.000₽/2.000$
  zaprzestać sprowadzania pojazdów - brak kosztów

  WRL
  1.Podczas podróży do Moskwy, samolot w którym leciała obstawa i reszta delegacji z partii komunistycznej uderzył w brzozę rosnącą niedaleko lotniska. Wszyscy z tego samolotu zginęli, sekretarz i wszyscy którzy byli z nim w drugim samolocie przeżyli.
  Opcje:
  poproś ZSRR o śledztwo - 15.000₽/1.500$
  sam przeprowadź śledztwo w ZSRR - 25.000₽/2.500$
  zapomnijmy o całej sprawie - brak kosztów
  2.Po przemówieniu sekretarza demonstracja rozeszła się, gratuluję charyzmy!
  3. Ludność Węgier domaga się przeprowadzenia jak najszybciej wyborów parlamentarnych!
  Opcje:
  przeprowadź wybory - 20.000₽/2.000$
  nie przeprowadzaj wyborów - brak kosztów
  4.Ewangelikanie z PRL przybyli na granicę Węgier, co z nimi zrobisz?
  Opcje:
  zapewnić im pracę i mieszkania w miastach - 25.000₽/2.500$
  umieścić ich w obozach dla uchodźców - 15.000₽/1.500$
  niech radzą sobie sami - brak kosztów

  Jugosławia
  1.Podczas przemówienia marszałek Tito został obrzucony zgniłymi warzywami i owocami przez mieszkańców miasteczka, którzy przeżyli powstanie.
  Opcje:
  aresztować sprawców prowokacji - 10.000₽/1.000$
  zapomnieć o całej sprawie - brak kosztów
  spacyfikować całe miasteczko w ramach kary - 15.000₽/1.500$
  2. Milicja aresztowała wielu obywateli Jugosławii, odpowiedzialnych za kolaborację i zbrodnie popełnione na ludności Jugosławii i okolicznej podczas II wojny światowej.
  Opcje:
  ułaskaw ich - brak kosztów
  zastosuj wobec nich wyroki długoletniego więzienia - 20.000₽/2.000$
  zastosuj wobec nich karę śmierci - 25.000₽/2.500$
  3. W Belgradzie doszło do poważnego wypadku tramwaju. Zginęło ponad 50 pasażerów.
  Opcje:
  rozpocząć śledztwo - 10.000₽/1.000$
  wyciszyć całą sprawę - 15.000₽/1.500$
  nie robić nic - brak kosztów

  Czechosłowacja
  1.Przywódcy protestujących żądają swobody działania wszystkich kościołów i związków wyznaniowych na terenie Czechosłowacji.
  Opcje:
  przystań na ich żądania - 20.000₽/2.000$
  aresztuj opozycjonistów - 15.000₽/2.000$
  2.Egipt zaoferował nam 25.000$ za sprzedaż im broni, głównie samolotów.
  Opcje:
  zgódź się na ofertę Egiptu
  odmów
  zaproponuj inną cenę/towary
  3.Na granicy Czechosłowacko-polskiej doszło do kolejnych pomniejszych starć w związku z niepewnością wytyczenia granic.
  Opcje:
  wyślij dostępne siły, pokaż Polakom na co Cię stać! - 25.000₽/2.500$
  nie rób nic - brak kosztów
  zaproś PRL na konferencję w sprawie granic - 30.000₽/3.000$


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  1.Śledztwo wykazało, że wszystkie ślady związane z zamachem prowadzą ku grupie terrorystycznej zwanej dumnie “Polski Front Antykomunistyczny”, która za cel stawia sobie - o dziwo - walkę z komunizmem!
  Opcje:
  wprowadzić do grupy agentów - 20.000₽/2.000$
  przeprowadzić akcję MO i SB aby rozbić grupę - 18.000₽/1.800$
  nie robić nic - brak kosztów
  2.W związku z brakiem reakcji na protesty, grupa Niemców z Uznam porwała kilka kutrów rybackich i mniejszych jednostek aby przedostać się do Szwecji lub Danii.
  Opcje:
  wysłać za nimi wszystkie dostępne siły - 25.000₽/2.500$
  pozwolić im na ucieczkę - brak kosztów
  wysłać za nimi jednostki MW - 15.000₽/1.500$
  poprosić NRD o zatrzymanie uciekinierów - brak kosztów, chyba, że NRD zażąda pieniędzy
  3.Po śledztwie w sprawie “afery piwnej”, okazuje się, że aby ukarać winnych trzebaby pozbawić wiele zakładów wykwalifikowanych pracowników.
  Opcje:
  i tak ich aresztować - 15.000₽/1.500$
  poprosić bratnie narody o przysłanie specjalistów - brak kosztów, chyba że inni zażądają
  odstąpić od aresztowań - brak kosztów
  4.W Szczecinie ponad 200 osób zatruło się alkoholem metylowym.
  Opcje:
  nic nie robić - brak kosztów
  wprowadzić ograniczenia w handlu alkoholem - 15.000₽/1.500$
  5.Czesi wysłali na nas swoje wojsko!

  NRD
  1.Przeprowadzenie takiej akcji będzie trochę kosztować.
  Opcje:
  zapłacić - 20.000₽/2.000$
  odstąpić od akcji - brak kosztów
  2.Taka modyfikacja według ekspertów kosztowałaby trochę pieniędzy, poza tym przedstawili też projekt własnej modyfikacji BTR-40 oraz plan zakupu T-54.
  Opcje:
  przystać tylko na projekt T-34 - 20.000₽/2.000$
  przystać na wszystkie ich propozycje - 40.000₽/4.000$
  jednak odmówić - brak kosztów
  3.Wypędzeni w latach 30. niemieccy Żydzi domagają się prawa do powrotu oraz odzyskania odebranego im majątku.
  Opcje:
  pozwolić im na powrót i oddać majątek - 15.000₽/1.500$
  pozwolić im tylko na powrót - 10.000₽/1.000$
  odesłać ich do Izraela - brak kosztów

  WRL
  1.Według analityków w wyborach poparcie dla partii rządzącej będzie wynosiło mniej więcej 35%. Reszta cen aktualna z ostatniej tury.
  2. Wielu polskich ewangelików, przez brak zainteresowania ani od PRL, ani od Czechosłowacji, ani od Węgier musiała zacząć kraść jedzenie węgierskim gospodarzom by przeżyć, wielu zginęło także od zimna.
  Opcje:
  nadal aktualne z ostatniej tury
  +ukarać złodziei - 15.000₽/1.500$

  Jugosławia
  1.Eksperci podali cenę co do modernizacji jugosławiańskiego taboru.
  Opcje:
  zapłać - 20.000₽/2.000$
  zapłać częściowo - 10.000₽/1.000$
  nie płać - brak kosztów
  2.W Macedonii miało miejsce duże trzęsienie ziemi, wielu ludzi straciło życie i wiele rodzin pozostaje bez dachu nad głową.
  Opcje:
  wysłać pomoc humanitarną - 15.000₽/1.500$
  wysłać wojsko do pomocy - 20.000₽/2.000$
  nie robić nic, niech radzą sobie sami
  3. W Chorwacji rozwinął się ruch dążący do uniezależnienia Chorwacji od Jugosławii.
  Opcje:
  aresztować przywódców tego ruchu - 15.000₽/1.500$
  nie robić nic - brak kosztów
  zinfiltrować i zniszczyć ruch od środka - 20.000₽/2.000$

  Czechosłowacja
  1.Nasi dzielni żołnierze zdobyli bądź rozbroili wiele polskich posterunków granicznych i mniejszych jednostek wojskowych stacjonujących niedaleko granicy.
  Opcje:
  wypuścić jeńców, zatrzymać broń - 10.000₽/1.000$
  zabrać jeńców do Czechosłowacji i wytoczyć im proces - 15.000₽/1.500$
  zaatakować większe jednostki wojskowe - 20.000₽/2.000$
  2.Eksperci proponują przeprowadzenie konferencji w sprawie granic Czechosłowacji i PRL.
  Opcje:
  organizuj - 20.000₽/2.000$
  nie organizuj - brak kosztów


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  1.Dzięki twoim agentom udało się aresztować ponad 50 członków grupy!
  Opcje:
  ułaskawić ich - 10.000₽/1.000$
  skazać ich na wyroki więzienia - 10.000₽/1.000$
  rozstrzelać ich - 15.000₽/1.500$
  2.Podczas pościgu nasze okręty naruszyły wody terytorialne Szwecji, szwedzka marynarka wojenna zatrzymała i tymczasowo “aresztowała” biorący udział w pościgu kuter torpedowy Tp-2.
  Opcje:
  poprosić ONZ o arbitraż - 15.000₽/1.500$
  rozpocząć negocjacje z rządem Szwecji - 10.000₽/1.000$
  to akt wojny! - 5000₽/500$
  pogodzić się ze stratą - brak kosztów
  3.W Szczecinie członkowie rodzin osób które zatruły się alkoholem zorganizowały pikietę krytykującą rząd polski za brak reakcji.
  Opcje:
  wysłać milicję - 10.000₽/1.000$
  nie robić nic - brak kosztów

  NRD
  1.Zatrzymani na granicy Żydzi odmówili opuszczenia przejść granicznych i w ramach protestu zaczęli pokojowy protest.
  Opcje:
  wysłać na nich milicję - 5.000₽/1.000$
  wysłać wojsko - 10.000₽/1.500$
  jednak pozwolić im wjechać - brak kosztów
  2.W naszą przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt! Prawdopodobnie zachodni samolot wojskowy!
  Opcje:
  zestrzelić! - 5.000₽/500$
  zostawić - brak kosztów
  3. W związku ze złą sytuacją finansową państwa sekretarz dostaje list z Hogwartu Kremla z zaproszeniem na spotkanie.

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 75% (+3 za wybory, +3 za pomoc ewangelikom)
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 50% (-5 za wybory)
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 29.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  WRL
  1.Wyniki wyborów okazały się całkiem przyzwoite. Nie zdobyliśmy jednak całkowitej większości w parlamencie.
  Opcje:
  przekup innych posłów - 15.000₽/1.500$
  pogódź się z przegraną - brak kosztów
  2.Bariera językowa wciąż przeszkadza ewangelikom w znalezieniu pracy. Pomożesz im?
  3.Czechosłowacja walczy z Polską, widzę tu dla nas szansę, towarzyszu.

  Jugosławia
  1.Dzięki pracy agentów udało się aresztować ponad 200 członków ruchu Chorwatów!
  Opcje:
  rozstrzelać ich! - 10.000₽/1.000$
  wydać wyroki więzienia - 5.000₽/500$
  wydalić ich z kraju - 7.500₽/750$
  2.W Trieście mieszkańcy rozpoczęli kontrdemonstracje, doszło do zamieszek i regularnych walk ulicznych ze Słoweńcami!
  3.Podano cenę reformy administracyjnej.
  Opcje:
  płać - 20.000₽/2.000$
  nie płać - brak kosztów

  Czechosłowacja
  1.Doradcy proponują zwrócenie się do Niemców o reperacje wojenne, w związku ze złym stanem funduszy państwa.
  2.Oblężenia większych jednostek zmieniły się w regularne bitwy! Powstaje nowy temat!


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Śmierć Stalina
  Dzisiaj, do przywódców bratnich państw socjalistycznych naczelne władze przysłały informacje o śmierci towarzysza Stalina “w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie w zamachu”.
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  1.Do pikietujących dołączyli mieszkańcy Szczecina, milicjanci zostali pobici a tłum ruszył dalej w miasto. Splądrowano dwa posterunki MO, a następnie uzbrojeni protestujący ruszyli na Komitet Wojewódzki PZPR.
  Opcje:
  wysłać wojsko - 10.000₽/1.000$
  poprosić NRD o pomoc - brak kosztów
  nie robić nic -brak kosztów
  2.Loteria będzie kosztować 7.500₽/750$, wiesz jakie są opcje.
  3.Zwiększenie kontroli alkoholu też będzie kosztować.
  Opcje:
  płać - 5.000₽/500$
  nie płać - brak kosztów
  4. Dobra podam po prostu koszty kolejnych akcji a ty mów czy chcesz płacić czy nie:
  Karpie i jedznie - 7.500₽/750$
  Propaganda - 15.000₽/1.500$
  Metro - 17.500₽/1.750$
  Panorama - 8.000₽/800$
  Radio - 5.000₽/500$
  Obchody - 15.000₽/1.500$
  Sierocińce - 9.000₽/900$
  Biblioteki - 6.000₽/600$
  Szkoły - 10.000₽/1.000$
  Szpitale - 15.000₽/1.500$

  NRD
  1.Milicjanci odnaleźli pod Berlinem wiele skrzyń z ukrytymi przez nazistów wartościowymi przedmiotami +20.000₽.
  2. Okazało się że zestrzeliłeś samolot którym podróżował amerykański generał Thomas Troy Handy! Wszyscy zginęli!
  Opcje:
  rozpocząć śledztwo i ukarać winnych - 10.000₽/1.000$
  wyciszyć wszystko - 20.000₽/2.000$

  WRL
  Przegrałeś wybory! Demokraci przejęli władze w kraju! Możesz się poddać, lub poprosić bratnie narody o interwencję!

  Jugosławia

  1. W Trieście doszło do regularnych bitew ulicznych pomiędzy policją, Słoweńcami i innymi mieszkańcami!
   Opcje:
   wyślij tam wojsko, pomóż Słoweńcom! - 10.000₽/1.000$
   nie rób nic - brak kosztów
   poproś aliantów o interwencję - 5.000₽/500$
   2.Do Jugosławii przybyli rumuńcy uchodźcy obawiający się represji!
   Opcje:
   przyjmij ich - 10.000₽/1.000$
   przyjmij ich i zapewnij im pomoc - 15.000₽/1.500$
   odeślij ich do Rumunii - brak kosztów

  RRL
  1.Nowy sekretarz musi powołać rząd! - krzyczy jeden z prominentnych działaczy partyjnych wpadając do gabinetu - Osobiście proponuję mnie oraz grupę przedstawionych przeze mnie, W I A R Y G O D N Y C H i prawych działaczy! Oczywiście… Decyzja zależy od towarzysza sekretarza.
  Opcje:
  pozwól sformować przedstawiony przez działaczy rząd - 250.000 ₽ / 25.000 $
  sformuj własny rząd - 300.000₽ / 50.000 $
  2.Agenci bezpieki proponują aresztowanie i ostateczne rozwiązanie kwestii byłych funkcjonariuszy z czasów królestwa oraz działaczy faszystowskich.
  Opcje:
  aresztować, rozstrzelać - 5.000₽/500$
  aresztować, długie więzienie - 7.500₽/750$
  zmusić do współpracy z nowymi władzami - 10.000₽/1.000$
  deportować do ZSRR - brak kosztów, może przynieść zyski
  3. Urzędnicy wskazali pewne wątpliwości co do mieszkańców okolic jugosławiańskiej granicy, mówią o możliwości działania jugosławiańskiej agentury na naszych terenach oraz o ucieczkach do Jugosławii.
  Opcje:
  deportować! - 10.000₽/1.000$
  zostawić - brak kosztów


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Rozłam w ZSRR!
  W największych miastach ZSRR poszczególni dygnitarze partyjni oraz działacze opozycyjni ogłosili powstanie swojej własnej, nowej władzy. Pomiędzy nimi doszło do walk, w których dotychczas zginęło już 10 tysięcy cywilów oraz 2 tysiące wojskowych! Czy to upadek Bloku Wschodniego!?
  text alternatywny

  Ukraina ogłasza niepodległość
  W Kijowie ukraińscy działacze ogłosili odłączenie całego terytorium Ukrainy od ZSRR! UPA oddaje się władzy nowego rządu ukraińskiego!
  text alternatywny

  Powstanie islamskie w południowych republikach ZSRR
  Wspierani przez Afganistan separatyści ogłosili odłączenie od ZSRR terenów graniczących z Iranem i Afganistanem!
  text alternatywny

  Kraje Bałtyckie ogłaszają niepodległość!
  Łotwa, Litwa i Estonia ogłosiły odłączenie się od ZSRR!
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Bunt w Austrii
  Radzieccy żołnierze stacjonujący we wschodniej Austrii ogłosili powstanie Austriackiej Republiki Rad, argumentując to upadkiem prawdziwego komunizmu oraz praktycznym końcem ZSRR!
  text alternatywny


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  RP

  1. Podczas przyjazdu Berlinga do Szczecina samochód którym się poruszał został ostrzelany z broni palnej. Kierowca zginął a sam Berling został ranny podczas niekontrolowanego uderzenia samochodu w budynek. Z powodu naporu protestujących generał musiał zostać ewakuowany z okolicy transporterem.Protestujący następnie zerwali wszelkie negocjacje i ogłosiły początek ogólnonarodowej rewolucji w celu obalenia komunistycznego reżimu! Incydenty zaobserwowano również w kilku innych regionach kraju. W samym Szczecinie rozpoczęto usuwanie i dewastowanie komunistycznych pomników i innych reliktów. Do powstańców dołączyła również grupa szczecińskich milicjantów oraz marynarzy.
  2. Brakuje pieniędzy na zorganizowanie tych jednostek mój panie!

  NRD

  1. Brakuje pieniędzy, potrzeba będzie zwerbować nowych rekrutów lub uszczuplić inne jednostki. Poza tym wyposażenie będzie musiało pochodzić albo jeszcze z czasów II wojny światowej lub od Sowietów!
  2. Z 250 tysięcy żołnierzy radzieckich stacjonujących w NRD, jedynie około 80 tysięcy (w tym 5 tysięcy oficerów, w tym trzech generałów) zgodziło się przejść na służbę NRD. 30 tysięcy odmówiło opuszczenia baz, wyrażając postulaty rewolucyjne i wydalając z nich najwyższych oficerów. Reszta poprosiła o możliwość powrotu do domu lub zamieszkania w NRD już jako cywile. Dowódca sił stacjonujących w NRD Vasily Chuikov odmówił przejścia na służbę obcego państwa, ostrzelał z pistoletu przybyłych do niego oficerów z NVA po czym popełnił samobójstwo.
  3. Mimo, że ZSRR już praktycznie nie istnieje, fundusze przekazane na akcję szpiegów okazały się zbyt małe, szpiedzy zostali złapani podczas przekraczania granicy.
  4. Kościół rozpocznie negocjacje jeśli przywódcy NRD zapewnią, że władze nie będą już ograniczać jego funkcjonowanie.

  WRL

  1. Opozycjoniści odmawiają rozmów, argumentując to chęcią kompletnej zmiany władzy oraz niechęcią do ostatnich rządzących, którzy teraz próbują wybielić swoje działania! Wzywają także Siły Zbrojne i milicję do wypowiedzenia posłuszeństwa staremu rządowi!
  2. Ewangelicy odmówili utworzenia bojówek do obrony systemu, który zmusił ich do opuszczenia własnych domów!
  3. Ponad 30 tysięcy (z 60 tysięcy całej armii) odmówiło uznania twojej władzy i przyjęło zwierzchnictwo nowego rządu. Dowódcą “rebelianckiej” armii został Pál Maléter, poza nim wysokie stanowisko zajął też Károly Janza.
  4. Część oddziałów milicji odmówiła opuszczenia koszar i przyjęło nowy rząd.

  Jugosławia

  1. Alianci przyzwolili na interwencję, oddziały francusko-brytyjskie wkroczyły do Triestu i rozpoczęły tłumienie protestów. Triest został oddany pod tymczasową administrację Jugosławii.
  2. Do Jugosławii przybył cały pułk dezerterów z armii węgierskich, którzy postanowili opuścić Węgry z powodu walk wewnętrznych. Co z nimi zrobimy?

  RRL

  1. Grupa mieszkańców z zachodu Rumunii uciekła do Jugosławii i opowiadała mediom o “koszmarach” życia w naszym kraju!
   Opcje:
   uciszyć ich - 10.000₽/1.000$
   nie robić nic - brak kosztów
  2. Okazuje się że w istnienie “spółek tranzytowych” jest zamieszanych wielu urzędników naszej administracji! Wiesz, co z nimi zrobić?
  3. Generałowie naszej armii informują, że wojna domowa w ZSRR może być świetną okazją do odzyskania Mołdawii!
  4. Do Rumunii przybyli uchodźcy z Węgier i ZSRR, szukający azylu w związku z konfliktami w ich ojczyznach.
   Opcje:
   przyjmij tylko tych z ZSRR/Węgier - 20.000₽/2.000$
   przyjmij wszystkich - 30.000₽/3.000$
   nie przyjmuj ich - brak kosztów

Log in to reply