Tury


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  Stan początkowy nacji po uwzględnieniu plusów dodatnich i plusów ujemnych z kart przywódców. Początek Tury I.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 30%
  Startowy poziom odbudowy: 28%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75%
  Zachód: 55%
  Społeczeństwo: 55%
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 70%
  Dyplomaci: 60%
  Kapitał Startowy: 1.000.000 ₽ + 100.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Niemiecka Republika Demokratyczna
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 20%
  Startowy poziom odbudowy: 25%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 80%
  Zachód: 57%
  Społeczeństwo: 50%
  Siły Zbrojne: brak własnych
  Naczelne Dowództwo: brak
  Partia: 70%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał Startowy: 500.000₽ + 50.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 35%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 80%
  Zachód: 65%
  Społeczeństwo: 58%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 75%
  Dyplomaci: 77%
  Kapitał Startowy: 750.000₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Węgierska Republika Ludowa
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 30%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 88%
  Zachód: 50%
  Społeczeństwo: 70%
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 57%
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 660.000₽ + 40.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Ludowa Republika Bułgarii
  Rządząca Partia: Българска комунистическа партия
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: 7,250,999 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 40%
  Startowy poziom odbudowy: 35%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75%
  Zachód: 43%
  Społeczeństwo: 55%
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 60%
  Dyplomaci: 45%
  Kapitał Startowy: 500.000₽ + 35.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$ • This post is deleted!


 • Niemiecka Republika Demokratyczna

  1. Sekretarz chce dokładnie i osobiście poznać stanowisko Polski w kwestii umowy o naszych granicach wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. Wówczas zdecydujemy, czy przystaniemy na te warunki, czy dodamy również własne.

  2. Rząd wyśle rolnikom pomoc w postaci funduszy i ludzi. Nie pozwolimy, aby to sześcionogie ścierwo niszczyło dobytki pracy socjalistycznej!
   -100.000 ₽

  3. Sprawców głównych cierpień narodu niemieckiego podczas II wojny światowej aresztujemy i osądzimy w kraju. Wszyscy mają dostać wyroki dożywotnie + mają uczestniczyć w odbudowie ulic Berlina (oczywiście pilnowani przez policjantów i ewentualnie agentów NKWD)
   -25.000 ₽

  4. Sekretarz Kroberg samodzielne sformuje rząd jedynego prawilnego państwa niemieckiego, lecz nie w tym miesiącu. Na chwilę obecną cała władza ma być skupiona w jego rękach.

  5. 10.000 ₽ na pierwszy etap odbudowy kraju

  Wydatki: 185.000 ₽
  Pozostały kapitał: 315.000 ₽ + $45.000

  Przelać $5.000 na konto szwajcarskie.

  Sekretarz nakazuje również natychmiastowo zmienić flagę NRD na poniższą. Argumentuje to tym, że obecna flaga przez identyczne kolory jak flaga RFN i Rzeszy Niemieckiej (Rep. Weimarskiej) sprawia wrażenie, jakoby NRD było podróbką RFN i kontynuatorem ohydnej Rzeszy Niemieckiej. A tak nie jest. Powrócimy do pruskich tradycji, w przeciwieństwie do podnóżka Zachodu, jakim jest RFN! • Drodzy bracia i siostry narodu bułgarskiego! Chcemy spełnić wasze oczekiwania wobec nowego lepszego socjalistycznego rządu, który w przeciwieństwie do Cara nie będzie skłócał Bułgarów a jednał ich jako jedną wielką rodzinę! Liczmy na to, że nie zawiedziemy was, ale by tego dokonać potrzebujemy 110% normy waszej by odbudować nasz kraj po rządach tych szaleńców z dynastii Koburgów.

  Decyzje
  1.Utworzenie własnego rządu gdyż nie możemy pozwolić by jakieś reakcyjne siły stały na progu lepszej przyszłości gdyż przez nasze lenistwo wdarły się do naszego rządu!
  -25.000$
  2.Rozpoczniemy dochodzenie i uciszymy sprawę. Nie możemy zmniejszyć morale robotników, ale zachód nie przepada za nami gdyż uważa nas za bandę zbrodniarzy…Ból wydawać tyle pieniędzy, ale nie możemy pozwolić na skandal, który wyniknie z zwalenia winy na zachód ni zwalania winy na naszych rodaków…
  -15.000$
  3.Towarzysze. Niezwłocznie musimy uporać się z problemem band i terrorystów! Przeznaczam środki na unowocześnienie naszej armii oraz ogólne wzmocnienie armii. Możemy także wzmocnić morale wojaków!
  -10.000$
  4.Wynieście także 5.000$ Murikańskich na konto w Szwajcarii moje…
  -5.000$

  Podsumowanie wydatków
  Wydanych funduszy: -55.000$
  Zostało: 295.000$


 • Arsyntia

  Dziękuję za propozycję pomocy przy tworzeniu rządu, jednak z pewnością poradzi sobie sam.
  sformuj własny rząd - 500.000₽

  Obozy? Po co nam obozy, skoro mamy nasze, węgierskie więzienia!
  nie pozwól na budowę obozów - 100.000₽

  Zostało 66 tysięcy rubli i 40 tysięcy dolarów • Dekret 1 Sekretarza PZPR Józefa skawińskiego
  Niniejszym ogłaszam że sam wybiorę skład rządu PRL jako jej przywódca  i Ojciec Narodu.
  Ogłaszam nominację na ministrów
  Piotr Ferdynand Stasiński- Minister Administracji Publicznej
  Henryk Bałak- Minister Oświaty
  Tadeusz Zawiński- Minister Skarbu
  Grzegorz Kowalski- Minister handlu wewnętrznego
  Dominik Lobas- Minister handlu zagranicznego
  Juliusz Nikoniak- Minister Kultury i sztuki
  Józef Cezarowski- Minister Komunikacji
  Aleksander Mały- Minister Poczty i Telegrafu
  Roman Horman- minister Żeglugi
  Zygmunt Berling- minister obrony narodowej
  Władysław Szafer- minister Leśnictwa
  Henryk Osiński- urząd Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego
  Bartosz  Jaki- Minister górnictwa i energetyki
  Stanisław Bielik- Minister Przemysłu ciężkiego
  Grzegorz Moran- Minister Przemysłu lekkiego
  Tadeusz Mazur- Minister Rolnictwa i Reform Rolnych
  Robert Lalka- minister Sprawiedliwości
  Edmund Dermaszewski- Minister Pracy i Opieki Społecznej
  Wincent Stasiński- Minister Bezpieczeństwa Publicznego
  Janusz Torański- Minister Spraw Zagranicznych

  sformuj własny rząd - 500.000₽
  Dekret 2 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  Wydaję zezwolenie na akcję przeciwko tak zwanym ,Świadkom Jehowy" i Ewangelikom. Proponuję jako środek Usunięcia Ewangelików Rozmowa z władzami NRD o ich Transferze w zamian za Polaków którzy zamieszkują zachodnią stronę Granicy.
  przyzwolić na akcje - 100.000₽
  3 Dekret 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  Wydaję zezwolenie na Negocjacje w sprawie konkordatu. Negocjacje odbędą się w Łodzi. Proszę o osobiste stawienie się Kardynała Wyszyńskiego na miejsce negocjacji w celu przedyskutowania tego na jakich warunkach będzie działać Kościół w Polsce Ludowej
  Wydaje zgodę 5 000 $

  Łączna Kwota wydatków:
  600 000₽+ 5 000 $
  Dalsze Cele:
  1.Rozmowa z Naczelnictwem ZHP o warunkach działania harcerstwa w Kraju. Warunkiem będzie podporządkowane ZHP partii i Paramilitaryzacja Harcerzy od 16 roku życia oraz Lekcje Propagandy uczące miłości do Józefa skawińskiego, socjalizmu i Wodza bratniego narodu Radzieckiego Józefa Stalina
  2. Rozmowa z AKowcami uwięzionymi w więzieniach o Amnestii i wyjściu z nich wzamian za ,przemianę" w członków Gwardii Ludowej i Ćwiczenie oddziałów Specjalnych do walki w Mieście i na wsi
  3. Sformowanie jednostki Specjalnej na wzór Specnazu.
  Konto Szwajcarskie:
  Przelać na nie 10 000 $.


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd: (Jeszcze nie)
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34% (+4 za własny rząd)
  Startowy poziom odbudowy: 28%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70% (-5 za własny rząd)
  Zachód: 52% (-3 za atak na ewangelików)
  Społeczeństwo: 50% (-5 za atak na ewangelików)
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 69% (-1 za przelanie pieniędzy)
  Dyplomaci: 60%
  Kapitał: 380.000 ₽ + 90.000 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24% (+4 za własny rząd)
  Startowy poziom odbudowy: 30,5% (+2 z użycia nazistów do odbudowy, +3 za wysłanie wsparcia rolnikom, +0,5 za pieniądze)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75% (-5 za własny rząd)
  Zachód: 57%
  Społeczeństwo: 52% (+2 za wsparcie dla rolników)
  Siły Zbrojne: brak własnych
  Naczelne Dowództwo: brak
  Partia: 68% (-2 za flagę)
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 315.000 ₽ + $45.000
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  LRB
  Rządząca Partia: Българска комунистическа партия
  Rząd: (Jeszcze nie)
  Populacja: 7,250,999 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 44% (+4 za rząd)
  Startowy poziom odbudowy: 37% (+2 za przeznaczone pieniądze)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70% (-5 za rząd)
  Zachód: 41% (-2 za zadłużenie)
  Społeczeństwo: 55%
  Siły Zbrojne: 84% (+1 za pieniądze)
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 55% (-5 za zadłużenie państwa)
  Dyplomaci: 43% (-2 za sprawę z samolotem)
  Kapitał: 500.000₽ + -20.000 $ (20.000$ w zadłużeniu na Zachodzie)
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 35% (+4 za rząd, +1 za odmowę budowy więzień)
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 80% (-5 za własny rząd, -3 za odmowę budowy więzień)
  Zachód: 51% (+1 za odmowę budowy więzień)
  Społeczeństwo: 73% (+3 za odmowę budowy więzień)
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 57%
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 60.000₽ + 40.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Albania
  Rządząca Partia: Partia e Punës së Shqipërisë
  Populacja: 1,263,170
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 53%
  Społeczeństwo: 65%
  Siły Zbrojne: 78%
  Naczelne Dowództwo: 80%
  Partia: 87%
  Dyplomaci: 60%
  Kapitał startowy: 375.000₽ + 30.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Komunista Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 73%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 62%
  Zachód: 68%
  Społeczeństwo: 74%
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 82%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 800.000₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$ • //gurde. Pomyliłem sobie waluty. • LRB
  Drodzy bracia i siostry zadłużyliśmy! Jest to fakt. Jednak nie martwcie się! Jest to proces przejściowy. Nie będziemy wysyłać ni wojska ni milicji w waszą stronę, lecz prosimy o wyrozumienie oraz cierpliwość. Inną kwestią jest to, że zachodnie imperialistyczne mocarstwa nie rozumieją naszego bólu i wysuwają bezpodstawne roszczenia gdyż wydaje im się, że to my zestrzeliliśmy ich samolot! Prawda jest jednak inna! Zbadaliśmy ten samolot i katastrofa wynika ze słabej konstrukcji tego zachodniego tworu. Faktem natomiast jest, że zachód chce z nas wydusić ostatnie pieniądze bo dla nich! Dla nich nie liczą się wdowy, sieroty i głodni. Rządzi nimi tyrania pieniądza. Jednakże byśmy byli sprawiedliwi gdyż wiadomo, że w tym wypadku zginęli ludzie zaczniemy negocjacje z Wielką Brytanią oraz Izraelem by udowodnić tym dusigroszom, że to jedynie ich wina, że skazują własnych obywateli na śmierć…

  1.Wypłacić 5000$ z konta szwajcarskiego by trochę poradzić sobie z długiem
  2.Zostawić protestujących w spokoju. Protesty miną razem z zadłużeniem
  3.Rozkartoflić tego zdrajcę!
  4.Zaproponować negocjacje między nami a zachodem

  Podsumowanie:
  Wypłaciło się z banku szwajcarskiego 5.000$
  Wydano 4.500$ oraz 200.000₽
  Zostało z pieniędzy z banku szwajcarskiego 500$
  Zostało rubli 300.000₽
  Zadłużenie -19.500$ • Niemiecka Republika Demokratyczna

  1. Świat się zmienia, a wraz z nim i Niemcy. Jednak aby pójść w przód, trzeba zrobić także krok wstecz. Pozostajemy przy powrocie do pruskich tradycji, ale Sekretarz zapewnia Partię, iż nie będzie to jednak powrót do burżuzaji. Nie możemy jednak pozwolić na panoszenie się w Partii przeciwników zmian, także… Aresztować ich. Podobnie jak naziści mają brać udział w odbudowie Berlina.
   -$1.500

  2. Oczywiście, że przeprowadzimy takie referendum! W razie wojny z zepsutym Zachodem NRD nie może polegać tylko na armiach bratnich narodów socjalistycznych!
   -50.000 ₽

  3. Sekretarz nie ma zamiaru zatrzymać całej władzy dla siebie, jednak Skarbu Państwa nie stać na razie na sformowanie całego rządu. Tak czy siak wypierdalać. Przeciwnicy mają zostać osądzeni o “piłowanie kolumn socjalizmu niemieckiego” i wysłanie do więzienia na 5 lat. Podobnie jak reszta ma brać udział w odbudowie stolicy, a może skrócimy wyrok…
   -$3.000

  4. Umowa z PRL
   -75.000 ₽

  5. Kolejny etap odbudowy państwa. W pierwszej kolejności ma być teraz odbudowana i oczyszczona Brama Brandenburska (Kwadryga ma zostać przeniesiona do muzeum, a na jej miejscu ma stanąć pomnik niemieckiego robotnika i chłopa - coś na wzór Robotnika i kołchoźnicy). Następnie odbudowie ma ulec centrum Berlina, a potem cała reszta państwa.
   -10.000 ₽

  6. Nie ma gospodarki bez fabryk! Sekretarz nakazuje odbudować tyle fabryk posthitlerowskich na terenie NRD ile się da za wymienioną sumę pieniędzy, a także mają zostać przetopione pozostałe hitlerowskie szmelce (oprócz czołgów i pojazdów pancernych, które da się jeszcze odrestaurować) i mają z nich zostać wykonane wszelkie rzeczy powszechnego użytku wykonane z metalu.
   -10.000 ₽

  7. Państwo bez ludzi wykształconych, to nie państwo. Wszelkiej maści naukowcy lojalni NRD mają zostać wsparci i zapewnione mają im zostać dogodne miejsca pracy. Uniwersytet Berliński ma zostać wsparty i zmodernizowany (ma również zostać poddany patronatowi Friedricha Engelsa), w końcu Wolny Uniwersytet Berliński nie może stać się tak bardzo konkurencyjny dla tej wiekowej uczelni. Sam system edukacji również ma zostać ulepszony.
   -30.000 ₽

  8. W przypadku odnalezienia kolejnych nazistów mają zostać oni aresztowani i odbudowywać państwo.

  9. Utworzenie częściowego rządu za pozostałe dolary.
   -$40.500

  Podsumowanie
  Wydatki: 175.000 ₽ + $45.000

  Pozostały kapitał: 140.000 ₽ + $0

  Konto szwajcarskie: $5.000


 • Arsyntia

  Węgierska Republika Ludowa
  Wysłać milicję w celu zachowania porządku publicznego. Bezwzględny zakaz używania broni palnej. Użyć przemocy w ostateczności.
  wysłać milicję - wysłać milicję - 3.500$

  - Ależ oczywiście, zapewnimy wam spotkania i pomoc finansową. Lecz liczymy na to, że ta pomoc nie zostanie zapomniana, drodzy towarzysze…
  przystać na ich prośby - 5.000$

  Utworzenie pomnika Béli Kuna w Budapeszcie - 1.500$ • Socijalistička federativna republika Jugoslavija

  1. Sformować własny rząd, dodatkowo aresztować tego działacza oraz wskazanych przez niego kandydatów na ministrów, rozpocząć śledztwo w sprawie szpiegostwa
   -400 000₽

  2. Stłumić rebelię wszelkimi możliwymi środkami, przy tym karnie odpowiadać będą jedynie ci, którzy zabijali urzędników. Dalej zautonomizować kołchoz w Cazinie jak wszystkie inne wg. nowej polityki rządowej
   -35 000₽
   Marszałek Tito przemówił dziś w Belgradzie:
   Obywatele! Czarne chmury pędzą chyba nad Europę, gdy dowiadujemy się o nowych pomysłach imperialistów! Niedawno Niemiecka Republika Demokratyczna przyjęła flagę jasno nawiązującą do czasów Imperium Niemieckiego, tego samego reakcjonistycznego imperium, które wywołało I wojnę światową! Jaka była reakcja partii Bolszewików i innych partii skupionych w Kominformie?! Żadna moi drodzy obywatele! To tylko pokazuje tolerancję współczesnego ZSRR na imperializm i reakcjonizm! Nie ma na to naszej zgody! Co stało się w Cazinie?! Moi drodzy obywatele doszło do antysocjalistycznego buntu, tego tolerować nie można. Jednak bunt ten dał nam do myślenia. Nasza polityka kolektywizacji nie była idealna, więc teraz robimy rewizję. Od tego roku stopniowo zakłady przemysłowe i rolne będą przekształcane w samodzielne, demokratycznie zarządzane, samoupravljone zadrugi! Nie będzie odgórnych nakazów produkcji, zmienimy naszą politykę w tym zakresie! Ostatnim tematem na dzisiaj jest rozwiązanie dwóch powojennych tworów: pierwsze to tzw. Wolne Terytorium Triestu. Drodzy obywatele, państwo Triest miało być rozwiązaniem tymczasowym, ale do dzisiaj jego mieszkańcy nie żyją w zjednoczonej ojczyźnie! Trzeba rozwiązać ten problem. Druga sprawa to Austria. Kraj ten do dzisiaj jest okupowany przez inne wojska. Proponujemy zorganizowanie np. w Lublanie konferencję międzynarodową w sprawie demilitaryzacji i demokratyzacji tego kraju oraz ewentualnych rekompensat terytorialnych jak te, które faszyści poczynili wobec Polski w postaci np. przynależności terytorialnej zamieszkanych przez Słoweńców Koroški i Štajerski, dawniej węgierskiego Őrvidéka i zamieszkanych przez Czechów i Słowaków gmin Dolnej Austrii.
   Bratstvo i jedinstvo

  3. Nowa polityka kolektywna czyli wprowadzenie samorządu rolnego i przemysłowego, demokratyzacja gospodarki i dalszy program odbudowy w tym prace ,reedukacyjne" dla kolaborantów faszystowskich, dalsza wewnętrzna integracja
   -75 000₽

  4. Zaproszenie na zorganizowanie konferencji w sprawie Austrii.

  Łącznie wydatki 500 000 rubli • @MemicznyJanusz

  Czechosłowacja

  1
  Wysłanie Funduszy oraz Ludzi do walki ze szkodnikami 100.000 ruble
  2
  Pozwalamy na utworzenie rządu przez działaczy za 250.000 ruble
  3
  Pozwolenie na wydanie akcji wywiadowczej w walce z wrogami ludu za 50.000 ruble
  4
  Wydanie 200.000 ruble na odbudowę kraju. Priorytetem naszym jest silna gospodarka oraz szczęśliwe społeczeństwo!
  5
  Pragniemy wziąć udział w konferencji w sprawie Austrii. Czesi oraz Słowacy muszą żyć w Ojczyźnie a nie w kraju odrębnym.
  6
  Czechosłowacja pragnie wysłać podarek dla Towarzysza Stalina w postaci wielkiego posągu wodza za 20.000 ruble
  Dalsze Plany

  • Kontynuacja walki z religią. Opium dla ludu musi zniknąć!
  • Dalsze Projekty Odbudowy w kraju w szczególności w usługach. Armia Czechosłowacji razem z bratnią armią radziecką jest w stanie stłumić wszelkie imperialistyczne zapędy więc pragniemy stworzyć produkty o charakterze cywilnym
  • Stworzenie specjalnego Ministerstwa Rozwoju Technicznego w celu stworzenia komputerów, maszyn podsłuchujących oraz tym podobnych konstrukcji. Bez postępu socjalizm upadnie!
   Podsumowanie
   750.000 ruble - 620.000 ruble= 130.000 ruble


 • Polska Rzeczpospolita Ludowa

  4 zarządzenie 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  *Jako przedstawiciel Ludu Polskiego zgadzam się w imieniu PRL na propozycje kardynała Wyszyńskiego i przyjmuje konkordat. Uważam że stosunki watykanu z PRL są ważne dla bezpieczeństwa narodowego ale muszą być też warunki na jakich zostanie zawarty konkordat mianowicie takie:

  1. Kościół ma wspierać władzę Ludową w swojej działalności. Każdy ruch który można uznać za wrogi wobec PRL spowoduje delegalizację kościoła
  2. Na nominację biskupów i innych urzędników kościelnych Musi zgodzić się władza ludowa
  3. Księża i inni urzędnicy kościelni mają obowiązek donoszenia tego co się dowiedzieli od parafian i ludzi chodzących do kościoła Urzędowi Bezpieczeństwa w comiesięcznych raportach
   4: Kościół ma czcić kult pracy i robotnika.

  przystać na propozycję i odnowić konkordat - 50.000₽

  5 Zarządzenie 1 Sekretarza PZPR Józefa skawińskiego
  Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie, w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i naszej kochanej ojczyzny! Wysłać milicję na protestujących! Ale proszę was nie zabijcie nikogo. To rozkaz.

  wysłać milicję - 30.000₽

  Dekret 6 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  Niniejszym ogłaszam że od dnia dzisiejszego dzieci od 12 roku życia są objęte przymusem przynależności do ZHP jako organizacji która wyszkoli w nich patriotyzm i witalność tak potrzebną Polsce w ciężkich dniach odbudowy oraz kult pracy który zaprowadzi naszą ojczyznę w nową erę dobrobytu jakiego jeszcze nigdy nie było

  wprowadzić obowiązkowe zapisywanie dzieci do ZHP - 1.500$

  Dekret 7. 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  Niniejszym ogłaszam że AKowcy którzy nie zgodzili się na naszą łaskawą propozycję popełnili samobójstwa w swoich celach różnymi środkami

  przyjąć tych którzy się zgodzili, resztę rozstrzelać - 30.000₽

  Dekret 8. 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  ogłaszam tajnie że od dnia jutrzejszego Formowana jest Jednostka Wojskowa Komandosów pod pseudonimem ,Zawisza" . Jej celem jest sabotaż na tyłach, zabójstwa ważnych celów i inne działania o specjalnym charakterze. Istnienie jednostki jest tajemnicą państwową o charakterze ściśle pilnym którego złamanie jest karane karą Śmierci. Jednostka ma być szkolona najsurowiej i najintensywniej w celu wykształcenia ścisłej elity Armii. Najlepszych z najlepszych którzy będą stanowili siłę która uderza tam gdzie wojska konwencjonalne nie zawsze mogą i robi to co trzeba.
  sformować jednostkę w mniejszym formacie - 66.000₽
  Dodatkowe zarządzenia:

  Dziewiąty dekret, Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Towarzysza Józefa Skawińskiego
  Mniejszość ewangelicka zostaje niniejszym skazana na deportację do Węgrzech przez czechosłowackie koleje. Niech wrogowie socjalizmu zapamiętają, że Sekretarz nie będzie unikał konfrontacji z zgorzkniałą reakcją
  Dziesiąty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Towarzysza Józefa Skawińskiego
  Niniejszym wydaję dekret oświadczający że W ramach odbudowy Warszawy ma powstać Pałac kultury na terenie dawnego Getta żydowskiego. Pałac ma symbolizować zwycięstwo socjalizmu nad Zgniłym faszyzmem i początek nowej ery oraz nosić imię Józefa Stalina, niszczyciela hord niemieckich. Wysokość pałacu ma osiągać 300 metrów.
  Proszę biuro odbudowy Warszawy o wycenę kosztów budowy pałacu kultury
  Jedynasty Dektet Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Józefa Skawińskiego
  Niniejszym ogłaszam że obok pałacu kultury ma powstać Hala ludu Polskiego chwaląca polskiego chłopa i jego ciężki los pod butem pańskim.
  Proszę biuro odbudowy Warszawy o wycenę kosztu postawienia Hali

  Dwunasty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej
  Jako sekretarz PZPR nakazuje utworzenie zespołu specjalistów. Ich celem jest Projekt idealnego traktoru na Polskie Warunki.
  Trzynasty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Nakazuje odbudowę historycznego centrum Warszawy jako budynków o wartości historycznej stanowiących dziedzictwo Polski. Budynki typu sejm mają zostać odbudowane tak jak wcześniej wyglądały tak samo całe stare miasto. Techniczna modernizacja budynków jest zalecana.
  Czternasty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Nakazuje budowy bramy zwycięstwa. Będzie stanowić część mostu biegnącego z pragi na powiśle i upamiętniać poległych powstańców, partyzantów i żołnierzy wojska polskiego poległych w latach 1939-1945 w imię wolnej ojczyzny. Brama ma wyrastać na prawym brzegu Wisły i otwierać most Ma być zbudowana na wzór bramy brandenburskiej. Od strony pragi będzie widoczny pomnik żołnierza polskiego i daty bitew wojska polskiego od westerplatte po Pragę wyryte po obu stronach mostu tak by korzystającym z niego były widoczne. Od strony Powiśla za to ma być widoczny Orzeł piastowski. Symbol zwycięstwa Polski nad Niemcami wmurowany w bramę.
  Pietnasty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Nakazuje milicji obywatelskiej i innym formacjom przeszukać okolice obozów zagłady. To co zostanie znalezione ma zostać sprzedane Izraelowi w zamian za dolary.
  Łączne Wydatki:
  176 000 rubli i 1 500 dolarów


 • Arsyntia

  Węgierska Republika Ludowa

  Laszló Székely zapewnia przyjęcie deportowanych
  polskich ewangelików. I Sekretarz prosi także o wycenę kosztu transportu poprzez czechosłowacką kolej.


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd: (Jeszcze nie)
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 28%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 45% (-7 za rozstrzeliwanie AKowców)
  Społeczeństwo: 36% (-3 za przymus wstąpienia do ZHP, -3 za tłumienie protestów, -10 za egzekucje przeprowadzone na AKowcach, -1 za deportację ewangelików +3 za obudowywanie Warszawy)
  Siły Zbrojne: 83% (-5 za egzekucje AKowców, +3 za nową elitarną jednostkę)
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 69%
  Dyplomaci: 56% (-4 za egzekucje AKowców)
  Kapitał: 204.000 ₽ + 88.500 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 36% (5,5 za pieniądze przeznaczone)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 78% (+3 za umowę z PRL)
  Zachód: 56% (-1 za zmianę na Bramie Brandenburskiej)
  Społeczeństwo: 47% (-5 za zmianę na Bramie Brandenburskiej)
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 65% (-3 za czystki)
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 140.000 ₽ + $0
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  LRB
  Rządząca Partia: Българска комунистическа партия
  Rząd: (Jeszcze nie)
  Populacja: 7,250,999 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 44%
  Startowy poziom odbudowy: 37%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 36% (-5 za zabicie ambasadora)
  Społeczeństwo: 52% (-3 wynikiem dalszych protestów)
  Siły Zbrojne: 84%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 55%
  Dyplomaci: 43%
  Kapitał: 300.000₽ + -19.500 $
  Szwajcarskie konto: 500$

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 35% (+4 za rząd, +1 za odmowę budowy więzień)
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60% (-20 za budowę pomnika “zdrajcy”)
  Zachód: 45% (-6 za wsparcie komunistów)
  Społeczeństwo: 71% (-2 za wysłanie milicji)
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 57%
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał: 60.000₽ + 30.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Komunista Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77% (+4 za rząd)
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 67% (-5 za rząd)
  Zachód: 65% (-3 za stłumienie powstania)
  Społeczeństwo: 72%(-4 za tłumienie powstania, +2 za demokratyzację kolektyw czy coś)
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 82%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał: 300.000₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 25% (-10 za rząd)
  Startowy poziom odbudowy: 50% (-3 za sparaliżowanie transportu kolejowego akcją wywiadowczą,+10 za pieniądze, +3 za wsparcie w walce ze szkodnikami)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 82% (+2 za podarek)
  Zachód: 63% (-2 za akcję)
  Społeczeństwo: 60% (-3 za akcje, +5 za wsparcie w walce ze szkodnikami)
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 75%
  Dyplomaci: 77%
  Kapitał : 130.000₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$


 • Arsyntia

  Węgierska Republika Ludowa

  1. wysłać samego sekretarza - 5.000₽
  2. Przemówienie Laszló Szèkelyego do tłumu protestujących w Budapeszcie
   Wielu z wam na pewno źle się kojarzy słowo “deportacja”. I sekretarz PZPR z pewnością użył złego słowa, lub myślał, że zamkniemy ich w więzieniach, obozach pracy itp. Uratowaliśmy tych ludzi przed prześladowaniami, a może i śmiercią, która czekała na nich w Polsce. Po prostu zostaną mieszkańcami Węgier.


 • Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa

  1. Teraz jest to już sprawa Polaków, a nie nasza.
   Nic nie rób

  2. Sekretarz nie rezygnuje z planów i zapłaci tyle, ile trzeba. Wykształcenie ludzi jest cenniejsze niż trochę rubli.
   -20.000 ₽

  3. Postanawiamy sprowadzić resztę pohitlerowskiego sprzętu z bratnich narodów, oczywiście że wszystkich tych, które wyrażą zgodę na ściągnięcie do nas możliwych do odrestaurowania pojazdów.
   -35.000 ₽

  4. Dobrze, rezygnujemy z planów tak drastycznego odmienienia wizerunku Bramy, aczkolwiek Kwadryga i tak zostanie zdjęta na czas robót, aby uniknąć uszkodzenia jej i aby odnowić ją w jednym z muzeów. Cieszcie się kurwa że byli tam też zachodni Niemcy, bo już mielibyście obite mordy
   brak kosztów

  Sprawy dodatkowe

  1. Kolejny etap odbudowy kraju. Teraz odnowione i zmodernizowane mają zostać linie kolejowe oraz autostrady, a także przemysł stoczniowy, wydobywczy i lekki.
   -25.000 ₽

  2. Nakazujemy sformować jednostkę do zadań specjalnych w oparciu o Specnaz i hitlerowską jednostkę Brandenburg. W jej skład mogą wejść weterani dawnej jednostki, ale mają przejść socjalistyczną reedukację. Na pierwszy etap formowania przeznaczamy 10.000 ₽.
   -10.000 ₽

  3. Odnowienie służby zdrowia i wzrost jej specjalizacji.
   -10.000 ₽

  4. Der Alexanderplatz ma zostać przemianowany na Plac Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiej (Deutsch-Sowjetischer Freundschaftsplatz).

  Sprawy dyplomatyczne

  1. Piwo dla Polski, dla nas pieniądze (umowa na 3 tury, możliwość przedłużenia)
   $2.500 jednorazowo, $750 turowo

  2. Pożyczka od ZSRR w wysokości 35.000 ₽, z czego 70% (24.500 ₽) zostanie umorzone i 30% (10.500 ₽) spłacone. W zamian sowieccy doradcy będą szkolić naszych nowych dowódców.

  Wydatki: 90.000 ₽

  Pozostały kapitał: 50.000 ₽ + $0

  Konto szwajcarskie: $5.000 • Polska Rzeczypospolita Ludowa

  Szesnasty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Spróbować zrekrutować księdzy do socjalistycznego i wiernego władzy ludowej ,kościoła Polskiego" ze stolicą w Toruniu. Kościół Polski ma Być podporządkowany skrycie Partii. Powiedzieć księdzom że Kościół Polski to jedyna droga do szerzenia ewangelii w PRL

  1. sprawa Koleji Czeskich
   Czekać na decyzję Czechów

  3:
  Siedemnasty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Niniejszym przekazuje pieniądze potrzebne na budowę PKIN w zachodniej walucie. Uważam że ten pomnik odbuduje moralnie nasz naród
  zbuduj zgodnie z pierwotnymi planami - 10 000$
  4. Budowa Hali
  Osiemnasty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Nakazuje Rozpocząć Budowę Hali ludowej i nadać jej imię ludu Polskiego.
  buduj - 70 000 rubli

  1. Projekt traktora będzie według ekspertów kosztować 15.000₽.
   Dziewiętnasty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
   W Imię rządu PRL abrobuje Projekt Traktora i nadaje mu  nazwę ,Ursus" od postaci z książki wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego ,Quo Vadis"

  zaaprobuj projekt - 15 000 rubli

  1. Według ekspertów budowa tejże bramy pochłonie… dość dużo pieniędzy.
   Dwudziesty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
   Nakazuje  zmodyfikować plany Bramy by były tańsze w budowie
   Zmodyfikuj plany- 10 000 $

  2. Milicjanci przeszukują tereny, jednak potrzebne będą negocjacje z Izraelem.
   Rozpocząć Negocjacje z Izraelem na temat żydowskich pozostałości w Auschwitz. Zaprosić premiera izraela na wizytę do Auschwitz w celu rozmowy na temat zbrodni niemieckich i uczczenia pamięci zmarłych
   Dodatkowe Decyzje:
   -Niemieckie piwo przekazane przez Rząd NRD rozdzielić pomiędzy najlepsze wydajnościowo zakłady. Fakt ten rozgłosić na cały kraj by zmotywować resztę zakładów pracy do cięższej pracy.
   - spróbować opracować plan taniego budynku w którym może zamieszkać 1000 osób w miarę komfortowych warunkach. Powinien być w miarę wygodny, bezpieczny i komfortowy dla mieszkańców.
   - Spróbować zawiązać Umowę Handlową z ZSRR o Sprzedaży Węgla Sowietom.  W zamian oczekujemy kwoty 300 000 Rubli. (Za wartą tyle ilość węgla)
   - zorganizować wiece wychwalania robotników i Chłopów.
   Dwudziesty pierwszy Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej
   Józefa Skawińskiego

   rozkazuję zaintensywnić akcję przeciw analfebtyzmowi. Na ten cel wydaję 3 000 rubli
   Dwudziesty drugi Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
   Przeprowadzić akcję informacyjną o  Józefie Skawińskim. Jego życiu i szlaku bojowym. Pokazać ją w samych pozytywach  usuwając niewygodne fragmenty. Postać Wodza ma być kryształowa jak diament i czysta jak woda z tatrzańskich potoków.
   Dwudziesty Drugi Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
   w dzisiejszym dniu uroczyście Wydaje rozkaz o utworzenia ,Orderu Matki-Polki" którym mają być odznaczane Polskie matki  które urodziły 10 dzieci. Za ten czyn dostaną rentę od państwa która pozwoli na wychowanie dzieci i życie na w miarę przyzwoitym poziomie. Order ma przedstawiać matkę w ludowym stroju trzymająca dziecko w ramionach patrzącą ma słońce zachodzące nad polem pszenicy. Nadanie orderu ma być rozgłaszane w mediach a kobiety stawiane za wzór matek. Oczywiście będą też inne warunki typu wychowywanie dzieci na właściwych obywateli.  patologia co tylko urodziła dzieci ma nie dostawać orderu, tak samo reakcjoniści.
   Łączne wydatki
   -22 500 $ i 100 000 rubli • Czechosłowacja

  1. Wysyłam Milicję za 25.000 rubli. Pragnę również spotkać się z przywódcami protestu aby umówić z nimi sytuację.
  2. Nic nie robimy. Jugosławia nie zagraża interesom Czechosłowacji.
  3. Rozpoczniemy Śledztwo oraz wyciszymy sprawę za 25.ooo rubli
  4. Pragniemy poinformować rządy Warszawy iż koszt za tak duży transport z Czechosłowacji do Węgier kosztować będzie 20.000 rubli. Oczekujemy wpłaty za 3 miesiące, w innym wypadku Ewangelicy stają się waszym problemem @Flammender-Ruhm
  5. Wysyłamy list do Marszałka Tito, z zapytaniem, kiedy planuj rozpocząć spotkanie dotyczące Austrii.

  Wydatki
  130.ooo- 50.000= 80.000 rubli • Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii

  1. Zorganizować konferencję w sprawie Austrii
   -50 000 rubelków
  2. Towarzysz Tito odwiedził Cazin i rozmawiał z jego mieszkańcami, mówił o tym jak karygodne zdarzenia tu zaszły i o potrzebie pilnego ukarania winnych zniszczenia miejscowego Kołchozu. Zostanie założona nowa spółdzielnia rolna o nazwie Poljoprivredna Zadruga ime Republike Bihaća, która jak inne przekształcane spółdzielnie będzie samorządna.
   -45 000 rubelków
  3. Konferencja w sprawie Austrii powinna być zorganizowana jak najszybciej by przywrócić w tym kraju demokrację i skończyć militarny zarząd

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd: (Jeszcze nie)
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 33%(+5 za inwestycje)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 36%
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 69%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 104.000 ₽ + 66.000 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 40% (+2 za reformę edukacji, +2 za resztę odbudowy)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75% (-3 za “wymięknięcie” podczas protestów)
  Zachód: 56%
  Społeczeństwo: 48% (+2 za reformę służby zdrowia, -1 za zmianę nazwy placu)
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 62% (-3 za “wymięknięcie” przed demonstrującymi)
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 74.500₽ + $2.500
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 35%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 71%
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 57%
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 28.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Komunista Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 67%
  Zachód: 65%
  Społeczeństwo: 72%
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 82%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 205.000₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 50%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 82%
  Zachód: 60% (-3 za wyciszenie sprawy)
  Społeczeństwo: 68% (-2 za milicję)
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85% (-5 za brak reakcji na działania szpiegów)
  Partia: 70% (-5 za brak reakcji na działania szpiegów)
  Dyplomaci: 77%
  Kapitał Startowy: 80.000₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$


 • Arsyntia

  Węgierska Republika Ludowa

  1. zapomnijmy o całej sprawie…na ten moment… - brak kosztów
  2. Przed możliwym zorganizowanymi wyborami, rząd chce poznać możliwe wyniki - 1000$*


 • Czechosłowacja

  1. Cóż trzeba ich aresztować. Sorry dzieci ale będziecie mi za to dziękować 15.000₽
  2. Zgadzamy się na ofertę Egiptu zyskując przy tym 25.000 rubli
  3. Te same ruble wykorzystuję na wysłanie wojsk czechosłowackich do Polski. Niech Polacy sobie nie myślą iż Czesi pokojowy naród, nie umie się bić! Won z moich ziem!
  4. DOMAGAM SIĘ ROZMOWY Z SEKRETARZEM GENERALNYM JÓZEFEM STALINEM. NIECH ON USPOKOI TE ZAPĘDY IMPERIALISTYCZNE POLAKÓW ZANIM DOPROWADZĄ DO WOJNY!


 • Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa

  1. Cóż… Sekretarz nie wie co o tym sądzić. Z jednej strony symbol de facto religijny, a z drugiej zaś ważna część życia Berlina. No cóż. Zwyczaj ubierania drzewka na święta Bożego Narodzenia narodził się w Niemczech, toteż niech ten zwyczaj trwa nadal. Aczkolwiek Skarb Państwa nie będzie uczestniczył w postawianiu choinki, więc niech mieszkańcy zorganizują lepiej zbiórkę. Choineczka zawsze doda też klimatu podczas szarej zimy.
   brak kosztów

  2. Dalej prowadzimy proces formowania jednostki.
   -20.000 ₽

  3. Zaprzestajemy dalszego sprowadzania.
   brak kosztów

  Sprawy dodatkowe

  1. Zorganizować akcję “Moja krew - czyjeś życie” polegającej na dobrowolnym oddawaniu krwi przez mieszkańców NRD, a także chętnych z Niemiec Zachodnich, aby przesłać ją potrzebującym w Korei.

  2. Sekretarz przemówił dziś w radiu
   Drodzy rodacy! Jak dobrze wiecie nasz kraj wciąż stoi na krawędzi przepaści, lecz stopniowo oddala się od niej dzięki współpracy między nami wszystkimi. Od małego dziecka, przez studenta, rolnika, robotnika, członka Partii aż po naukowców. Wszyscy jesteśmy jednością. Ponieważ przychodzi mi przewodzić Partią pierwszy rok, chciałbym podziękować Wam wszystkim za ową współpracę. Mam nadzieję, że ta nie zgaśnie ona i będzie trwała aż do pełnej odbudowy naszej ojczyzny i jeden dzień dłużej. Oby tak dalej! - Zachęcam także do wzięcia udziału w naszej akcji z wysyłaniem krwi do potrzebujących w bratnim narodzie koreańskim. Pamiętacie, że jedna kropla niemieckiej krwi może uratować czyjeś życie w dalekiej Korei. Żegnajcie drodzy rodacy i szczęśliwego Nowego Roku!

  3. Odnawiać i modernizować w dalszym ciągu przemysł lekki oraz ciężki.
   -20.000 ₽

  4. Sekretarz zwraca się do ekspertów wojskowych, aby wycenić plany zmodyfikowania czołgu T-34/85, tak aby był bardziej przystosowany do operacji miejskich.

  Wydatki: 40.000 ₽ + $0
  Pozostały kapitał: 34.500 ₽ + $2.500
  Szwajcarskie konto: $5.000 • Dwudziesty trzeci dekret 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  zgodzić się na propozycję Żydów. Niech wywiad ich pilnuje jednak po cichu

  Dwudziesty czwarty dekret 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  zaniechać akcji
  3. Dwudziesty piąty Dekret Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  To jest problem NRD. Pozbawić Niemców obywatelstwa i odstąpić od planów przesiedlenia
  odstąpić od planów przesiedlenia - brak kosztów
  Dwudziesty szósty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Złapać wszystkich odpowiedzialnych za zamach. KTO PODNOSI RĘKĘ NA WŁADZĘ LUDOWĄ MA ZGINĄĆ
  rozpocząć szeroko zakrojone śledztwo -2.000$

  Dwudziesty Siódmy Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Ukarać tych którzy przymusili robotników do pracy pod wpływem. Piwo miało być do domu

  Opcje:
  rozpocząć śledztwo i ukarać winnych - 1.500$

  Dwudziesty Ósmy dekret pierwszego sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  kupcie plany od Sowietów
  wykup plany od ZSRR - 7.500₽  1. Zapomnieć o sprawie. Kiedyś zmądrzeją.
  2. Zbrodniarze niech więc zawisną!
   -25 000₽
  3. Rozpocząć śledztwo. Dodatkowo zlecić opracowanie krajowych projektów środków komunikacji zbiorowej tak aby były bezpieczne i wygodne //jugosłowiańskie koleje były jednymi z lepszych w Europie, a tamte pociągi do dziś w dobrym stanie jeżdżą po torach//
   -10 000₽

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd:
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 33%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 64% (-2 za nie stłumienie protestu Niemców, -4 za współpracę z Izraelem)
  Zachód: 47% (+2 za współpracę z Izraelem)
  Społeczeństwo: 34% (-2 za współpracę z Izraelem)
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 65% (-3 za zaniechanie tłumienia protestu, -1 za kupowanie projektu)
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 97.500 ₽ + 76.500 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 41%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 73% (-2 za choinkę)
  Zachód: 56%
  Społeczeństwo: 50% (+2 za choinkę)
  Siły Zbrojne: 68% (-2 za nie sprowadzanie pojazdów)
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 60% (-2 za choinkę)
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 34.500 ₽ + $2.500
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 69% (-2 za nie sprawdzenie sprawy katastrofy)
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 55% (-2 za nie sprawdzenie sprawy katastrofy)
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 29.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Komunista Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 67%
  Zachód: 65%
  Społeczeństwo: 74% (+2 za egzekucje na kolaborantach)
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 80% (-2 za “wymięknięcie” przed prowokatorami)
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 170.000₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 50%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 82%
  Zachód: 60%
  Społeczeństwo: 64% (-4 za aresztowanie przywódców)
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 70%
  Dyplomaci: 77%
  Kapitał Startowy: 65.000₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$ • Czechosłowacja

  1. Atakujemy większe jednostki wojskowe. Czas żniw się zaczął! 20.000 Rubli wydane
  2. Żadnych konferencji do czasu póki Polacy nie nauczą się pokory.
  3. Inwestujemy 50k rubli w Projekt “Żądło” (Na priwie napiszę @MemicznyJanusz o co biega)
   Wydane całe 70k rubli czyli 65k tysięcy z skarba oraz 5 tysięcy rubli od WRL.


 • PRL

  1. Dwudziesty dziewiąty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
   *wprowadzić do grupy agentów. Podziemie ma być zgniecione!

  Opcje:
  wprowadzić do grupy agentów - 20.000₽/2.000$

  trzydziesty dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  wysłać za nimi marynarkę wojenną.
  Wysłać MW- 15 000 rubli

  trzydziesty pierwszy dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  sprawę zbadać. Winnych nadużyć osądzić a w ich miejsce zaprosić Niemców i Sowietów jako specjalistów

  3.  poprosić NRD i ZSRR o przysłanie specjalistów
  poprosić bratnie narody o przysłanie specjalistów - brak kosztów, chyba że inni zażądają
  4. Trzydziesty drugi dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  *podać kondolencje rodzinom zmarłych i nic z tym nie zrobić. Zdaża się
  nic nie robić - brak kosztów

  5.Czesi wysłali na nas swoje wojsko!
  Trzydziesty Trzeci Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  . Zmobilizować armię i przerzucić wojska nad granicę. Wykonać plan ,C" • Jugosławia

  1. Jugosłowianie muszą mieć wysoką jakość transportu!
   -20.000₽
  2. Tito osobiście odwiedził nawiedzone trzęsieniem ziemi tereny i sam pomógł niektórym gospodarzom w ogarnięciu szkód. Do pomocy ma być wysłana pomoc humanitarna, wojsko, a także dekretem mają pomagać członkowie Komunistycznej Partii Jugosławii!
   -35.000₽
  3. Nie ma zgody na rozbijanie jedności kraju! Służby wewnętrzne mają zinfiltrować ruch i rozbić go od środka!
   -20.000₽
  4. Zorganizować słowiańskie demonstracje w Trieście pod hasłem ,Trst je Slovenija!". Domagamy rozwiązania się problemu Wolnego Terytorium Triestu.
  5. Zmiana nazwy Komunistycznej Partii Jugosławii na Związek Pracujących Jugosławii/Savez Radnika Jugoslavije. Inna będzie też forma organizacji partii, bardziej terenowa i demokratyczna (oczywiście bez możliwości podważania podstaw ustroju i marszałka Tito). Będzie też bardziej pluralistyczna tolerująca socjaldemokratów, socjalistów, agrarystów, solidarystów i innych, którzy będą w stanie toczyć dyskusję nad Jugosławią bez podważania podstaw socjalistycznego systemu. Będzie podzielona na Serbskochorwacki Związek Pracy, Słoweński Związek Pracy, Macedoński Związek Pracy oraz regionalne organizacje pracy dla Rusinów, Węgrów itd. Reforma ma na celu dalszą integrację kraju i zapobieżenie separatyzmom oraz powstaniu partyjnego ,betonu". Dalej nastąpi reforma administracyjna.

 • Arsyntia

  WRL
  Przeprowadź wybory - 2.000$
  Zapewnij pracę i mieszkania ewangelikom - 2.500$ • Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa

  1. Płacimy.
   -$2.000

  2. Niestety przez brak odpowiedniej sumy pieniędzy pozostajemy przy modyfikacji T-34. W każdym razie dziękujemy towarzyszom za ich plany. Prędzej czy później je wykonamy.
   -20.000 ₽

  3. Spierdalajcie do swojej Ziemi Obiecanej.

  Dodatkowe

  1. Wysłać patrole na granicę z Czechosłowacją. Pod żadnym pozorem nie wkraczać na teren państwa czechosłowackiego

  Wydatki: 20.000 ₽ i $2.000


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd:
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 33%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 54%
  Zachód: 44% (-3 za naruszenie wód terytorialnych Szwecji
  Społeczeństwo: 30% (-4 za brak reakcji na zatrucia)
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 65%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 62.500 ₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 41%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 74% (+1 za akcję)
  Zachód: 50% (-6 za odesłanie Żydów)
  Społeczeństwo: 52% (+2 za akcję)
  Siły Zbrojne: 68%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 60%
  Dyplomaci: 58% (+2 za akcję)
  Kapitał: 14.500 ₽ + $2.500
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 75% (+3 za wybory, +3 za pomoc ewangelikom)
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 50% (-5 za wybory)
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 29.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Radnika Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 67%
  Zachód: 65%
  Społeczeństwo: 78% (+2 za tabor, +3 za pomoc ofiarom)
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 95.000₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 50%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 60%
  Społeczeństwo: 64%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 70%
  Dyplomaci: 77%
  Kapitał Startowy: 0₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$ • Niemiecka Republika Demokratyczna

  Radio Wolna Ojropa

  1. Macie już Izrael, to co? Won!
   Wysłać milicję
   - 5.000₽

  2. No, Hans, strzelaj. Najwyżej dostaniemy opiernicz
   Zestrzelić to gówno!
   - 5.000₽

  3. Wysłać sekretarza do Hogwartu Moskwy.

  Łączne wydatki: 10.000₽ i $0 • PRL

  1.Dzięki twoim agentom udało się aresztować ponad 50 członków grupy
  postawić im wyroki po 25 lat więzienia
  Opcje:
  skazać ich na wyroki więzienia - 1.000$
  2.Podczas pościgu nasze okręty naruszyły wody terytorialne Szwecji, szwedzka marynarka wojenna zatrzymała i tymczasowo “aresztowała” biorący udział w pościgu kuter torpedowy Tp-2.
  Opcje:
  *zaprosić Szwedów na negocjacje na pokładzie ORP ,błyskawicy"
  rozpocząć negocjacje z rządem Szwecji - 1.000$

  3.W Szczecinie członkowie rodzin osób które zatruły się alkoholem zorganizowały pikietę krytykującą rząd polski za brak reakcji.
  spałować ich. Kto podnosi rękę na władzę ludową…
  wysłać milicję - 10.000₽

  decyzje świąteczne

  ·1. Rozwiązać kwestię alkoholu. Wódka ma być czysta niczym woda na Syberii!
  ·2 utworzyć ogólnopaństwową loterię dla rolników w której będzie można wygrać traktor.
  ·3 zwiększyć rację żywieniowe i na czas świat rozprowadzić po całym kraju karpie
  ·4 Rozpocząć masową propagandę na celu zwiększenia poparcia dla rządu. Wszelkie działania które mogą zwiększyć poparcie są przyzwolone
  ·5 rozpocząć budowę Metra warszawskiego, ma być wybudowane z rozmachem moskiewskiego.
  ·6 Rozpocząć przygotowania do kolejnej rocznicy powstania styczniowego jako ,antyburżuazyjnego buntu" środowisk lewicowych
  ·7 wybudować salę w której będzie wystawiana panorama racławicka w Wrocławiu.
  ·8 sformować zespół specjalistów od radiotechniki i wybudować radio zdolne do łapania stacji krajowych ale już nie tych zachodnich. Możliwie tanie i łatwe w produkcji
  ·9 skazać wysoko postawionego oficera wywiadu za rozstrzelanie akowców mówiąc że decyzje podjął samodzielnie. Proces ma być pokazowy i pokazać potęgę Władzy PRL. Akowcom rozstrzelanym w poprzedniej egezekucji urządzić pokazowy pogrzeb
  ·10 rozpocząć budowę sierocińców w całej polsce. Zaproponować władzom KRLD przyjęcie koreańskich sierot do siebie w ramach ,bratniej pomocy krajów socjalistycznych"
  ·11 zmienić nazwę placu napoleona na plac Organizacji Bojowej PPS
  ·12 rozpocząć masową akcję budowy Bibliotek na wsi i zwalczania analfabetyzmu.
  ·13 postawić sobie cel 1000 szkół do 1966! Wybudować jak najwięcej szkół ile się da!
  ·14 rozpocząć masową akcję budowy szpitali! • Jugosławia
  1.Tych, którzy dopuścili się zbrodni powiesić, a nie rozstrzelać, tych, którzy prowadzili działalność jedynie polityczną skierować do więzień
  -7.500₽
  2. Apelujemy do władz Wolnego Terytorium Triestu o ochronę taką samą obywateli słoweńskich! Terytorium Triestu powinno być włączone w granice państwa jugosłowiańskiego text alternatywny
  3. To wielki krok ku prawdziwemu socjalizmowi. Živela radnička samouprava! Nowy podział administracyjny, likwidacja partii, demokratyczny samorząd pracy to nasz prawdziwy jugosłowiański socjalizm! Precz z totalitaryzmem!
  -20.000₽


 • Arsyntia

  1. Pogódź się z przegraną - brak kosztów
  2. Pomóż ewangelikom z barierą językową


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd:
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 33%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 54%
  Zachód: 46% (+2 za proces)
  Społeczeństwo: 35% (+5 za proces oficera)
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 65%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 52.500 ₽ + 73.000 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 41%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 74%
  Zachód: 40% (-5 za Żydów, -5 za samolot)
  Społeczeństwo: 52%
  Siły Zbrojne: 68%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 60%
  Dyplomaci: 58% (+2 za akcję)
  Kapitał: 24.500 ₽ + $3.250
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: opozycja demokratyczna
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 75% Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 25% (-25 za przegrane wybory)
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 29.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Radnika Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 65%
  Zachód: 67% (+2 za reformę)
  Społeczeństwo: 80% (+2 za reformę)
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 67500₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Rumuńska Republika Ludowa
  Rządząca Partia: Partidul Muncitoresc Român
  Populacja: 16,236,291 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 18%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75%
  Zachód: 50%
  Społeczeństwo: 50%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 60%
  Partia: 55%
  Dyplomaci: 50%
  Kapitał: 400.000₽ + 30.000$


 • Arsyntia

  WIELKA REFORMA OJCZYZNY
  Punkt pierwszy: Zaproponować porozumienie ws. rządu z opozycjonistami.
  Punkt drugi: Usunąć z partii twardogłowych stalinistów. Wpływowych wydać ludziom.
  Punkt trzeci: Aresztować członków ÁVH.
  Punkt czwarty: Wystąpienie z sojuszu państw komunistycznych
  Punkt piąty: Aresztowanie wszystkich Sowiwtów zajmujących ważne stanowiska w państwie.
  Szósty, tajny punkt: Prośba o pomoc do państw zachodnich.

  Ogłoszenia rządowe

  Wprowadzamy całkowity zakaz lotu nad Węgrami. Każdy samolot, który odmówi wylądowania zostanie zestrzelony.
  Wprowadzamy stan gotowości bojowej, szczególnie w Budapeszcie.
  Formujemy ochotnicze jednostki ewangelików polskich, zesłanych na Węgry.
  Wojsko zostaje wysłane na granicę czechosłowacką, a także na granicę austriacką
  Milicja zostaje postawiona w stan wyjątkowy i zostaje zwiększona ilość milicji w Budapeszcie
  Sprawy prywatne
  Wykonać telefon do Towarzysza Gieorgija Żukowa • Jugosławia
  SFRJ zapewnia, że będzie broniło węgierskiej niepodległości! Niech żyje socjalizm! Niech żyje demokracja Śmierć stalinizmowi! Niech żyje wolna Europa! - tak zapewniał dziś w Belgradzie towarzysz Tito!

  1. Wzywamy o aliancką interwencję! W Trieście widać wzrost faszyzmu włoskiego i rewizjonizmu! 5000 naszych żołnierzy stacjonujących w WTT ma tłumić faszystowskie wystąpienia, dodatkowo przesunięto oddziały z głębi Jugosławii pod Triest. Więc wzywamy aliantów i sami robimy
  2. Przyjąć. Niech mówią publicznie jak źle żyje się w ich stalinowskiej ojczyźnie
   -30 tysięcy rubli w sumie


 • RP

  Sprawa 1
  Rozpocząć negocjacje z Protestującymi! Przybędzie na nie sam Zygmunt Berling!
  oczywiście z ochroną
  Sprawa 2
  Wydać 750$ na loterię
  Sprawa 3
  niestety musimy zapłacić na tą jakość te 5 tysięcy rubli

  Sprawa sekretów Świątecznych.
  wszystkie sprawy wypisane mają zostać zrealizowane!
  Karpie i jedzenie - 750$
  Propaganda - 1.500$
  Metro - 1.750$
  Panorama - 800$
  Radio - 500$
  Obchody - 1.500$
  Sierocińce - 900$
  Biblioteki - 600$
  Szkoły - 1.000$
  Szpitale - 1.500$
  Dekrety Antystalinowskie
  Zmienić nazwę stalinogrodu na Katowice, ponownie porozmawiać z kościołem katolickim na temat konkordatu, rozpocząć proces destalinizacji, uwolnić AKowców którzy jeszcze żyją i Ogłosić amnestię, zlikwidować Wyroki śmierci jakie zostały wydane na żołnierzy PSZ na zachodzie oraz zaprosić rząd londyński na negocjacje na Błyskawicy. Aresztować rokkosowskiego i jego Sowietów, zmienić nazwę partii na Polska Partia zjednoczenia ludowego (PPZL) oraz rozpocząć reformy mające pozwolić ludziom prowadzić własną działalność gospodarczą jak przed Bitwą o Handel. Zmienić nazwę UB na SB. Uwolnić wszystkich nieuczciwie skazanych
  WP
  . Przerzucić armię północ na mazury a armię południe na granicę z Ukrainą
  Sformować:
  -2 dywizje Pancerne
  -2 dywizje piechoty zmechanizowanej
  -2 dywizje Piechoty Zmotoryzowanej • Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa

  1. No co, no rzecz jasna zatrzymujemy w skarbcu te kosztowności.

  2. Ciii…
  Wyciszyć sprawę: - $2.000. Jeśli jednak sprawa przecieknie, telewizja, radio i gazety mają powiedzieć o nieszczęśliwym wypadku spowodowanym strasznie złą widocznością. Samolot generała ma walnąć w drzewo

  Sprawy dodatkowe

  1. Sformować dwie nowe dywizje pancerne, jedną piechoty i jedną piechoty zmotoryzowanej. Wycofać wojsko spod granicy z Czechosłowacją.

  2. Zaproponować żołnierzom sowieckim dołączenie do Nationale Volksarmee. Jeśli tego nie zechcą, zaproponować przejście do cywila i życia w (przynajmniej na razie) stabilniejszym NRD. Jeśli nie zechcą ani jednego, ani drugiego, odesłać na terytorium ZSRR. Broń tych, którzy wracają do Rosji, skonfiskować. Sprzeciwiających się generałów sowieckich aresztować.
  Z żołnierzami sowieckimi spotkał się sam Sekretarz Kroberg
  Towarzysze żołnierze! Patrzcie, co się dzieje! Związek Radziecki upada! Teraz Wam pozostaje wybór! Zostać w NRD i dołączyć do naszego wojska, zostać tu, porzucić karierę wojskową i spokojnie żyć tutaj, nie bojąc się, że obok Was spadnie bomba. Możecie również wrócić do Waszej upadającej Ojczyzny i ponownie jak za drugiej wojny światowej bać się, że coś się Wam stanie. Że jutro możecie już nie zobaczyć swojej żony i swoich dzieci! Cóż, drodzy Towarzysze! Decyzję pozostawiam Wam. I mam nadzieję, że dobrze to przemyślicie

  3. Aresztować zatwardziałych zwolenników stalinizmu w strukturach Partii. Mają zostać osądzeni i brać udział w dalszej odbudowie NRD.

  4. Wysłać szpiegów do resztek ZSRR, aby wykradli technologie potrzebne do skonstruowania broni jądrowej i budowy elektrowni jądrowej
  -10.000₽

  5. Ogłosić amnestię więźniów politycznych, którzy w rzeczywistości nie są wrogami ludu. Dawni członkowie NSDAP i jego zwolennicy dalej mają kiblować.

  6. Rozpocząć negocjacje ze Stolicą Apostolską i wschodnioniemieckimi kościołami protestanckimi na temat związku państwa niemieckiego z religiami.

  7. Wszystko co związane ze Stalinem - spalić, zmiażdżyć, zburzyć.

  8. ???
  - 5.000₽.

  Łączne wydatki:
  - 15.000₽
  - $2.000


 • Akademia Magów

  Rumuńska Republika Ludowa

  Liliana spojrzała na rozemocjonowanego partyjniaka jak na wariata. Nie tyle ze względu na nagłość i bezpardonowość wtargnięcia ale na słowa jakie wykrzykiwał. W pierwszej chwili chciała się na niego wydrzeć wylewając nieco momentalnie nazbieranej żółci jednakże wytrwała niewzruszona. Na razie byłoby wysoce nierozsądne postępować w tak nieostrożny sposób.
  - Towarzyszu. - Lekko westchnęła. - Odnoszę nieodparte wrażenie, iż obecnie mamy na głowie znacznie poważniejszy problem niż nowy rząd. - Podeszła powoli do biurka by wyciągnąć spod niego dwa kieliszki oraz ozdobną flaszkę Ţuicy. Zdążyła się już nauczyć jak najlepiej rozmawiać z ludźmi takiego pokroju. - Oczywiście nie uważam tego za zbędną kwestię. Jednakże obecnie państwo jest w zbyt opłakanym stanie… - Delikatnym, wprawnym ruchem rozlała idealnie równe porcje szlachetnego płynu. - Obywatelom potrzeba w tej chwili niezwłocznej pomocy a nie oznajmień kto będzie rządził. Żywności, ciepła i leków a nie nazwisk nowych ministrów. - Schowawszy uprzednio flaszkę schwyciła oba kieliszki po czym jeden podała gościowi idealnie wyczuwając moment gdy próbował się wtrącić. Fakt, że jest młoda nie znaczy, iż nie może kiwać starych lisów.
  - Ogłaszając nowy rząd teraz mało kto przejąłby się tym faktem. Jeśli walczy się o przeżycie do następnego dnia tak niedostępne dla nas rzeczy intuicyjnie są pomijane. Liczy się przetrwanie. - Mimo niezmąconego wyrazu twarzy panią sekretarz zdradzał mocny chwyt szklanego naczynia. Taki, że aż zbielały jej palce. - Ale wystarczy zapewnić każdemu chociaż tyle by mógł bez obaw usiąść i odpocząć słuchając wieści o swoim kraju. A wtedy bez wątpienia wyłapie padające nazwiska nowo powołanych ministrów. - Na chwilę zamilkła rozluźniając powoli ściśniętą dłoń. Oczywiście nie na tyle by upuścić trzymaną zawartość.
  - Także zdrowie Ojczyzny, Towarzyszu. - Stuknęła lekko jego kieliszek po czym duszkiem pochłonęła zawartość. Cholera, na starość będzie żałować. Najważniejsze, że cały zabieg zakończył się całkowitym powodzeniem. Przynajmniej chwilowym.

  Wybieram opcję nr 3 czyli tymczasowe utrzymanie władzy we swoich rękach. Są ważniejsze rzeczy niż powoływanie rządu!

  ***

  Ociężale sięgnęła po leżący na biurku raport. Zakończona zaledwie minutę temu rozmowa nie trwała długo, a jednak mocno wymęczyła ją psychicznie. Przeleciała lekko mętnym wzrokiem przez tekst ozdobiony wymownymi pieczątkami bezpieki. O ile jeszcze początek był zrozumiały to im dalej czytała tym mocniej podnosiła się jej prawa brew.
  - Chyba są niespełni rozumu jak myślą, że wyślę ich do ZSRR. - Syknęła rozjątrzona. Nie no, na trzeźwo tego nie przetrawi. Sięgnęła ponownie po flaszkę narodowego trunku, a łyknięty duszkiem kieliszek przywrócił jasność umysłu.
  - No nie mogę wrzucać wszystkich do jednego worka. - Powiedziała do siebie przeciągając się na fotelu. - Sukinsynów od współpracy z nazistami odnośnie prześladowań na pewno się rozstrzela. Tych od Antonescu tak samo. A może lepiej powiesić? Po co marnować kule.
  - Zostają płotki i stare królewskie wygi. One raczej znalazły się na tej liście bo są niewygodni dla czerwonych. -
  Pomyślała przeglądając wnikliwiej raport. - Nie warto ich zabijać. Ani tym bardziej wysyłać wgłąb ZSRR. Przydadzą się do odbudowy.

  Wybieram opcję… No nie, nie ma tak prosto. Tych co rzetelne dowody jasno pokażą jako służących faszyzmowi bądź Antonescu z pełną świadomością i premedytacją bez czynienia jakiegokolwiek spektaklu unieszkodliwić szybką śmiercią. Płotki, postkrólewiacy i ludzie zmuszeni do służby mają zostać przekonani (ale pod żadnym pozorem nie fizycznie bądź psychicznie poprzez tortury!) do współpracy z obecną władzą. Ci z pożyteczną wiedzą typu medyczna, rolnicza czy przemysłowa będą przydatni w odbudowie narodu. Reszta ma dostać wyroki więzienia ale nie z wyjątkowo zaostrzonym rygorem.
  Koszt adekwatny do tego ile zażądasz z racji tego, że to mieszanka rozwiązań, a nie jedna konkretna opcja ₽

  ***

  - Najpierw mówią o obawie ucieczek do Jugosławii po czym sami proponują deportację. Co za kretyni. - Schowała twarz w dłoniach. Jak Rumunia ma się podnieść po wojnie skoro w jej szeregach są tacy ludzie… Normalnie tylko wziąć Ţuicę, wypić do ostatniej kropli, zwalić się pod biurko i pójść spać. A i tak zostanie wtedy człowiekowi więcej rozumu niż niektórym urzędasom.
  - Zostaną po prostu na miejscu. Jeśli będą chcieli uciec to uciekną sami więc obejdzie się bez deportacji. Jeśli uda się polepszyć warunki w kraju to żywię szczerą nadzieję, że zostaną. W końcu kto nie chciałby żyć w wolnej od głodu, wyzysku i wojny ojczyźnie…

  Zostawiam w spokoju. No może z dodatkową obserwacją. Kto wie jak to się rozwinie…

  Postulaty wymagane do niezbędnego wdrożenia:

  § Powołanie komisji mającej na celu zbadać proceder wywozu dóbr z kraju po wkroczeniu Armii Czerwonej oraz istnienie tzw. “spółek tranzytowych” będących de facto miejscami nieoficjalnego przerzutu rumuńskich towarów wgłąb ZSRR. Sprawą mają się zająć ludzie stosunkowo jak najbardziej bezstronni czyli zdecydowanie nie głębocy czerwoni.
  20 000 ₽

  § Rozwój sektora rolnictwa (oraz przemysłu z nim powiązanego), bowiem Rumunia potrzebuje wydajnej, nowatorskiej kultury rolnej.
  120 000 ₽

  • Stworzenie specjalistycznego Wydziału Badań Rolniczych, gdzie odpowiedni naukowcy będą mogli skupić się na unowocześnianiu tejże gałęzi gospodarki.
  • Opracowanie rodzime bądź w razie niemożliwości pozyskanie z zagranicy (ale najlepiej jednak jakby mógł to ogarnąć własny przemysł) niezawodnych, solidnych, prostych w produkcji, obsłudze i utrzymaniu maszyn rolniczych, a także materiałów dydaktycznych z nimi powiązanych (niezwykle przydatnych chociażby do nauki posługiwania się nimi bądź ich konserwacji). Nie wolno zapomnieć o równorzędnym systemie zapewniającym im żywotność tj. produkcję i dystrybucję części bądź konstrukcję otwartą na modyfikacje w przyszłości.
  • Opracowanie nowatorskich metod organizacji pracy oraz wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększenia stopnia efektywności oraz mechanizacji rolnictwa.
  • Utworzenie specjalnych szkół wyższych mających profil rolniczy, gdzie powyższa wiedza mogłaby być przekazywana ludziom.

  § Rozwój sektora medycznego (oraz przemysłu z nim powiązanego):
  120 000 ₽

  • Stworzenie specjalistycznego Wydziału Badań Medycznych, gdzie odpowiedni naukowcy będą mogli skupić się na tworzeniu nowych lekarstw, metod leczenia oraz zwiększania efektywności działania służby zdrowia.
  • Modernizację przemysłu leczniczego w celu pokrycia zapotrzebowania kraju na środki medyczne, lekarstwa i tym podobne.
  • Opracowanie nowatorskich metod organizacji pracy oraz wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększenia stopnia efektywności oraz skuteczności pomocy medycznej.
  • Utworzenie specjalnych szkół wyższych mających profil medyczny, gdzie powyższa wiedza mogłaby być przekazywana ludziom.

  Suma wydatków: 260 000 ₽ (120 000 ₽ + 120 000 ₽ + 20 000 ₽) + koszta za sprawę nr 2 z RWO


 • Arsyntia

  This post is deleted!

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  RP
  Rządząca Partia: Polska Partia Zjednoczenia Ludowego
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Poziom autonomii: 95%
  Poziom odbudowy: 40%(+7 z inwestycji)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 54%
  Zachód: 46%
  Społeczeństwo: 30% (+10 za wszystkie inwestycje, -15 z powodu ingerencji obcych sił)
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 65%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 47.500 ₽ + 61.450 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 95%
  Startowy poziom odbudowy: 41%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 74%
  Zachód: 40%
  Społeczeństwo: 52%
  Siły Zbrojne: 68%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 60%
  Dyplomaci: 58%
  Kapitał: 9.500 ₽ + $1.250
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: opozycja demokratyczna
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 95%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 75%
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 25%
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 9.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Radnika Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 100%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 65%
  Zachód: 67%
  Społeczeństwo: 82%
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 47.500₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Rumuńska Republika Ludowa
  Rządząca Partia: Partidul Muncitoresc Român
  Populacja: 16,236,291 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 90%
  Startowy poziom odbudowy: 28% (+10 za dużo pieniążków na rozwój)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75%
  Zachód: 48%
  Społeczeństwo: 54%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 60%
  Partia: 53%
  Dyplomaci: 50%
  Kapitał: 133.000₽ (Druga akcja kosztowała 7.000₽) + 30.000$ • Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa:

  1. Zwerbować nowych rekrutów. Na chwilę obecną broń może być jeszcze z II wojny światowej. Wkrótce rozpoczniemy modernizację wojska.

  2. Wszyscy Sowieci, którzy chcą służyć pod banderą NRD mają zostać przyjęci z otwartymi ramionami. Mogą (a nawet będą) posługiwać się bronią, którą ze sobą przywieźli z ZSRR. Oficerów i generałów włączyć w Naczelne Dowództwo.
   Bazy wokół zalążka rewolucji sowieckich żołnierzy mają zostać otoczone przez czołgi i artylerię. Wysłać milicję. Wszystkie siły powietrzne mają zostać postawione w stan szczególnej gotowości. Dla bezpieczeństwa ludności berlińskiej, od godziny 21 nie można opuszczać domów. W telewizji i radiu mają zostać podane informacje “O zagrożeniu ludności cywilnej w związku z antyniemieckim nastawieniem wielu żołnierzy radzieckich”. Każdy cywil złapany po 21 ma zostać odwieziony do domu i ukarany grzywną 200 rubli. Sekretarz Kroberg powiedział dziś w radiu:
   Wybaczcie mi moi drodzy rodacy, ale ze względu na wasze bezpieczeństwo podjętę muszą zostać środki zaradcze.
   Chcących iść do cywila umieścić w wolnych mieszkaniach, a jeśli nie starczy miejsca - zorganizować chwilowe schroniska. Zapewniona ma im zostać darmowa edukacja języka niemieckiego.
   Chcących wrócić do trupa radzieckiego - wysłać tam. Skonfiskować ich broń. Jeśli będą się stawiać - spałować.

  3. Cóż mogę powiedzieć prócz bruh?

  4. Oczywiście rząd NRD gwarantuje, że nie będzie się znacząco wtrącał w funkcjonowanie Kościoła.

  Sprawy dodatkowe:

  1. Zaprosić władze RFN do rozmów na temat bezpieczeństwa i niezawisłości obu państw niemieckich.

  2. Wysłać notę do Waszyngtonu: Jeśli wciąż możemy, Niemiecka Republika Demokratyczna chce wziąć udział w planie Marshalla.

  3. Rozpocząć przygotowania do powstania wcześniej wspomnianej organizacji w Europie Wschodniej. Wysłać zaproszenia do przywódców wszystkich państw na Wschodzie Europy na rozmowy w Berlinie. To niepowtarzalna okazja do utworzenia stabilnego Wschodu Starego Kontynentu.
   Na rozmowy zaprosić również ewentualne delegacje z Chin, Wietnamu i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. • RP

  1
  Wygłosić orędzie do narodu:
  drogi narodzie Polski, ja naprawdę rozumiem wasz gniew na obecną sytuację, ale to nie moja wina! To wina służalczości skawińskiego wobec Związku Radzieckiego i Żydów! Czy ja jestem nim? Nie! Ale patrząc po wydarzeniach w Stoczni stwierdzam że żeby W naszej ukochanej ojczyźnie nie polała się krew muszę Ogłosić Stan nadzwyczajny! Obywatele i Obywatelki! Ogłaszam stan Nadzwyczajny! Wszyscy którzy będą protestować zostaną stłumieni!- brzmiało orędzie. Wysłać Wojsko na ulice w celu utrzymania spokoju, zniszczyć wszelkie demonstracje a protestujących robotników zgnieść wszelkimi możliwymi środkami, lotnictwo też można wykorzystać, kulturalnie wyprosić żydów z polski z powodu ,problemów wewnętrznych które zagrażają żydowskiej wspólnocie w Polsce". Zaprosić na negocjacje Dowódcę Armii czerwonej w Polsce

  2.
  Uformować te na które starcza pieniędzy. Priorytet mają siły pancerne


Log in to reply