Tury • Czechosłowacja

  1. Wysyłam Milicję za 25.000 rubli. Pragnę również spotkać się z przywódcami protestu aby umówić z nimi sytuację.
  2. Nic nie robimy. Jugosławia nie zagraża interesom Czechosłowacji.
  3. Rozpoczniemy Śledztwo oraz wyciszymy sprawę za 25.ooo rubli
  4. Pragniemy poinformować rządy Warszawy iż koszt za tak duży transport z Czechosłowacji do Węgier kosztować będzie 20.000 rubli. Oczekujemy wpłaty za 3 miesiące, w innym wypadku Ewangelicy stają się waszym problemem @Flammender-Ruhm
  5. Wysyłamy list do Marszałka Tito, z zapytaniem, kiedy planuj rozpocząć spotkanie dotyczące Austrii.

  Wydatki
  130.ooo- 50.000= 80.000 rubli • Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii

  1. Zorganizować konferencję w sprawie Austrii
   -50 000 rubelków
  2. Towarzysz Tito odwiedził Cazin i rozmawiał z jego mieszkańcami, mówił o tym jak karygodne zdarzenia tu zaszły i o potrzebie pilnego ukarania winnych zniszczenia miejscowego Kołchozu. Zostanie założona nowa spółdzielnia rolna o nazwie Poljoprivredna Zadruga ime Republike Bihaća, która jak inne przekształcane spółdzielnie będzie samorządna.
   -45 000 rubelków
  3. Konferencja w sprawie Austrii powinna być zorganizowana jak najszybciej by przywrócić w tym kraju demokrację i skończyć militarny zarząd

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd: (Jeszcze nie)
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 33%(+5 za inwestycje)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 36%
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 69%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 104.000 ₽ + 66.000 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 40% (+2 za reformę edukacji, +2 za resztę odbudowy)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75% (-3 za “wymięknięcie” podczas protestów)
  Zachód: 56%
  Społeczeństwo: 48% (+2 za reformę służby zdrowia, -1 za zmianę nazwy placu)
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 62% (-3 za “wymięknięcie” przed demonstrującymi)
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 74.500₽ + $2.500
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 35%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 71%
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 57%
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 28.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Komunista Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 67%
  Zachód: 65%
  Społeczeństwo: 72%
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 82%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 205.000₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 50%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 82%
  Zachód: 60% (-3 za wyciszenie sprawy)
  Społeczeństwo: 68% (-2 za milicję)
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85% (-5 za brak reakcji na działania szpiegów)
  Partia: 70% (-5 za brak reakcji na działania szpiegów)
  Dyplomaci: 77%
  Kapitał Startowy: 80.000₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$


 • Arsyntia

  Węgierska Republika Ludowa

  1. zapomnijmy o całej sprawie…na ten moment… - brak kosztów
  2. Przed możliwym zorganizowanymi wyborami, rząd chce poznać możliwe wyniki - 1000$*


 • Czechosłowacja

  1. Cóż trzeba ich aresztować. Sorry dzieci ale będziecie mi za to dziękować 15.000₽
  2. Zgadzamy się na ofertę Egiptu zyskując przy tym 25.000 rubli
  3. Te same ruble wykorzystuję na wysłanie wojsk czechosłowackich do Polski. Niech Polacy sobie nie myślą iż Czesi pokojowy naród, nie umie się bić! Won z moich ziem!
  4. DOMAGAM SIĘ ROZMOWY Z SEKRETARZEM GENERALNYM JÓZEFEM STALINEM. NIECH ON USPOKOI TE ZAPĘDY IMPERIALISTYCZNE POLAKÓW ZANIM DOPROWADZĄ DO WOJNY!

 • Wymiar 1410 Żelazne Koryto Europa Napoleona

  Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa

  1. Cóż… Sekretarz nie wie co o tym sądzić. Z jednej strony symbol de facto religijny, a z drugiej zaś ważna część życia Berlina. No cóż. Zwyczaj ubierania drzewka na święta Bożego Narodzenia narodził się w Niemczech, toteż niech ten zwyczaj trwa nadal. Aczkolwiek Skarb Państwa nie będzie uczestniczył w postawianiu choinki, więc niech mieszkańcy zorganizują lepiej zbiórkę. Choineczka zawsze doda też klimatu podczas szarej zimy.
   brak kosztów

  2. Dalej prowadzimy proces formowania jednostki.
   -20.000 ₽

  3. Zaprzestajemy dalszego sprowadzania.
   brak kosztów

  Sprawy dodatkowe

  1. Zorganizować akcję “Moja krew - czyjeś życie” polegającej na dobrowolnym oddawaniu krwi przez mieszkańców NRD, a także chętnych z Niemiec Zachodnich, aby przesłać ją potrzebującym w Korei.

  2. Sekretarz przemówił dziś w radiu
   Drodzy rodacy! Jak dobrze wiecie nasz kraj wciąż stoi na krawędzi przepaści, lecz stopniowo oddala się od niej dzięki współpracy między nami wszystkimi. Od małego dziecka, przez studenta, rolnika, robotnika, członka Partii aż po naukowców. Wszyscy jesteśmy jednością. Ponieważ przychodzi mi przewodzić Partią pierwszy rok, chciałbym podziękować Wam wszystkim za ową współpracę. Mam nadzieję, że ta nie zgaśnie ona i będzie trwała aż do pełnej odbudowy naszej ojczyzny i jeden dzień dłużej. Oby tak dalej! - Zachęcam także do wzięcia udziału w naszej akcji z wysyłaniem krwi do potrzebujących w bratnim narodzie koreańskim. Pamiętacie, że jedna kropla niemieckiej krwi może uratować czyjeś życie w dalekiej Korei. Żegnajcie drodzy rodacy i szczęśliwego Nowego Roku!

  3. Odnawiać i modernizować w dalszym ciągu przemysł lekki oraz ciężki.
   -20.000 ₽

  4. Sekretarz zwraca się do ekspertów wojskowych, aby wycenić plany zmodyfikowania czołgu T-34/85, tak aby był bardziej przystosowany do operacji miejskich.

  Wydatki: 40.000 ₽ + $0
  Pozostały kapitał: 34.500 ₽ + $2.500
  Szwajcarskie konto: $5.000 • Dwudziesty trzeci dekret 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  zgodzić się na propozycję Żydów. Niech wywiad ich pilnuje jednak po cichu

  Dwudziesty czwarty dekret 1 Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  zaniechać akcji
  3. Dwudziesty piąty Dekret Sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  To jest problem NRD. Pozbawić Niemców obywatelstwa i odstąpić od planów przesiedlenia
  odstąpić od planów przesiedlenia - brak kosztów
  Dwudziesty szósty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Złapać wszystkich odpowiedzialnych za zamach. KTO PODNOSI RĘKĘ NA WŁADZĘ LUDOWĄ MA ZGINĄĆ
  rozpocząć szeroko zakrojone śledztwo -2.000$

  Dwudziesty Siódmy Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  Ukarać tych którzy przymusili robotników do pracy pod wpływem. Piwo miało być do domu

  Opcje:
  rozpocząć śledztwo i ukarać winnych - 1.500$

  Dwudziesty Ósmy dekret pierwszego sekretarza PZPR Józefa Skawińskiego
  kupcie plany od Sowietów
  wykup plany od ZSRR - 7.500₽  1. Zapomnieć o sprawie. Kiedyś zmądrzeją.
  2. Zbrodniarze niech więc zawisną!
   -25 000₽
  3. Rozpocząć śledztwo. Dodatkowo zlecić opracowanie krajowych projektów środków komunikacji zbiorowej tak aby były bezpieczne i wygodne //jugosłowiańskie koleje były jednymi z lepszych w Europie, a tamte pociągi do dziś w dobrym stanie jeżdżą po torach//
   -10 000₽

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd:
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 33%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 64% (-2 za nie stłumienie protestu Niemców, -4 za współpracę z Izraelem)
  Zachód: 47% (+2 za współpracę z Izraelem)
  Społeczeństwo: 34% (-2 za współpracę z Izraelem)
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 65% (-3 za zaniechanie tłumienia protestu, -1 za kupowanie projektu)
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 97.500 ₽ + 76.500 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 41%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 73% (-2 za choinkę)
  Zachód: 56%
  Społeczeństwo: 50% (+2 za choinkę)
  Siły Zbrojne: 68% (-2 za nie sprowadzanie pojazdów)
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 60% (-2 za choinkę)
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 34.500 ₽ + $2.500
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 69% (-2 za nie sprawdzenie sprawy katastrofy)
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 55% (-2 za nie sprawdzenie sprawy katastrofy)
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 29.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Komunista Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 67%
  Zachód: 65%
  Społeczeństwo: 74% (+2 za egzekucje na kolaborantach)
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 80% (-2 za “wymięknięcie” przed prowokatorami)
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 170.000₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 50%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 82%
  Zachód: 60%
  Społeczeństwo: 64% (-4 za aresztowanie przywódców)
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 70%
  Dyplomaci: 77%
  Kapitał Startowy: 65.000₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$ • Czechosłowacja

  1. Atakujemy większe jednostki wojskowe. Czas żniw się zaczął! 20.000 Rubli wydane
  2. Żadnych konferencji do czasu póki Polacy nie nauczą się pokory.
  3. Inwestujemy 50k rubli w Projekt “Żądło” (Na priwie napiszę @MemicznyJanusz o co biega)
   Wydane całe 70k rubli czyli 65k tysięcy z skarba oraz 5 tysięcy rubli od WRL.


 • PRL

  1. Dwudziesty dziewiąty Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
   *wprowadzić do grupy agentów. Podziemie ma być zgniecione!

  Opcje:
  wprowadzić do grupy agentów - 20.000₽/2.000$

  trzydziesty dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  wysłać za nimi marynarkę wojenną.
  Wysłać MW- 15 000 rubli

  trzydziesty pierwszy dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  sprawę zbadać. Winnych nadużyć osądzić a w ich miejsce zaprosić Niemców i Sowietów jako specjalistów

  3.  poprosić NRD i ZSRR o przysłanie specjalistów
  poprosić bratnie narody o przysłanie specjalistów - brak kosztów, chyba że inni zażądają
  4. Trzydziesty drugi dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  *podać kondolencje rodzinom zmarłych i nic z tym nie zrobić. Zdaża się
  nic nie robić - brak kosztów

  5.Czesi wysłali na nas swoje wojsko!
  Trzydziesty Trzeci Dekret Pierwszego Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej Józefa Skawińskiego
  . Zmobilizować armię i przerzucić wojska nad granicę. Wykonać plan ,C" • Jugosławia

  1. Jugosłowianie muszą mieć wysoką jakość transportu!
   -20.000₽
  2. Tito osobiście odwiedził nawiedzone trzęsieniem ziemi tereny i sam pomógł niektórym gospodarzom w ogarnięciu szkód. Do pomocy ma być wysłana pomoc humanitarna, wojsko, a także dekretem mają pomagać członkowie Komunistycznej Partii Jugosławii!
   -35.000₽
  3. Nie ma zgody na rozbijanie jedności kraju! Służby wewnętrzne mają zinfiltrować ruch i rozbić go od środka!
   -20.000₽
  4. Zorganizować słowiańskie demonstracje w Trieście pod hasłem ,Trst je Slovenija!". Domagamy rozwiązania się problemu Wolnego Terytorium Triestu.
  5. Zmiana nazwy Komunistycznej Partii Jugosławii na Związek Pracujących Jugosławii/Savez Radnika Jugoslavije. Inna będzie też forma organizacji partii, bardziej terenowa i demokratyczna (oczywiście bez możliwości podważania podstaw ustroju i marszałka Tito). Będzie też bardziej pluralistyczna tolerująca socjaldemokratów, socjalistów, agrarystów, solidarystów i innych, którzy będą w stanie toczyć dyskusję nad Jugosławią bez podważania podstaw socjalistycznego systemu. Będzie podzielona na Serbskochorwacki Związek Pracy, Słoweński Związek Pracy, Macedoński Związek Pracy oraz regionalne organizacje pracy dla Rusinów, Węgrów itd. Reforma ma na celu dalszą integrację kraju i zapobieżenie separatyzmom oraz powstaniu partyjnego ,betonu". Dalej nastąpi reforma administracyjna.

 • Arsyntia

  WRL
  Przeprowadź wybory - 2.000$
  Zapewnij pracę i mieszkania ewangelikom - 2.500$


 • Wymiar 1410 Żelazne Koryto Europa Napoleona

  Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa

  1. Płacimy.
   -$2.000

  2. Niestety przez brak odpowiedniej sumy pieniędzy pozostajemy przy modyfikacji T-34. W każdym razie dziękujemy towarzyszom za ich plany. Prędzej czy później je wykonamy.
   -20.000 ₽

  3. Spierdalajcie do swojej Ziemi Obiecanej.

  Dodatkowe

  1. Wysłać patrole na granicę z Czechosłowacją. Pod żadnym pozorem nie wkraczać na teren państwa czechosłowackiego

  Wydatki: 20.000 ₽ i $2.000


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd:
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 33%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 54%
  Zachód: 44% (-3 za naruszenie wód terytorialnych Szwecji
  Społeczeństwo: 30% (-4 za brak reakcji na zatrucia)
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 65%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 62.500 ₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 41%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 74% (+1 za akcję)
  Zachód: 50% (-6 za odesłanie Żydów)
  Społeczeństwo: 52% (+2 za akcję)
  Siły Zbrojne: 68%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 60%
  Dyplomaci: 58% (+2 za akcję)
  Kapitał: 14.500 ₽ + $2.500
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: Magyar Dolgozók Pártja
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 75% (+3 za wybory, +3 za pomoc ewangelikom)
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 50% (-5 za wybory)
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 29.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Radnika Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 67%
  Zachód: 65%
  Społeczeństwo: 78% (+2 za tabor, +3 za pomoc ofiarom)
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 95.000₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Republika Czechosłowacka
  Rządząca Partia: Komunistická strana Československa
  Rząd: (Dopiero od Tury II)
  Populacja: ok. 13 mln.
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 50%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 70%
  Zachód: 60%
  Społeczeństwo: 64%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 85%
  Partia: 70%
  Dyplomaci: 77%
  Kapitał Startowy: 0₽ + 75.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$


 • Wymiar 1410 Żelazne Koryto Europa Napoleona

  Niemiecka Republika Demokratyczna

  Radio Wolna Ojropa

  1. Macie już Izrael, to co? Won!
   Wysłać milicję
   - 5.000₽

  2. No, Hans, strzelaj. Najwyżej dostaniemy opiernicz
   Zestrzelić to gówno!
   - 5.000₽

  3. Wysłać sekretarza do Hogwartu Moskwy.

  Łączne wydatki: 10.000₽ i $0 • PRL

  1.Dzięki twoim agentom udało się aresztować ponad 50 członków grupy
  postawić im wyroki po 25 lat więzienia
  Opcje:
  skazać ich na wyroki więzienia - 1.000$
  2.Podczas pościgu nasze okręty naruszyły wody terytorialne Szwecji, szwedzka marynarka wojenna zatrzymała i tymczasowo “aresztowała” biorący udział w pościgu kuter torpedowy Tp-2.
  Opcje:
  *zaprosić Szwedów na negocjacje na pokładzie ORP ,błyskawicy"
  rozpocząć negocjacje z rządem Szwecji - 1.000$

  3.W Szczecinie członkowie rodzin osób które zatruły się alkoholem zorganizowały pikietę krytykującą rząd polski za brak reakcji.
  spałować ich. Kto podnosi rękę na władzę ludową…
  wysłać milicję - 10.000₽

  decyzje świąteczne

  ·1. Rozwiązać kwestię alkoholu. Wódka ma być czysta niczym woda na Syberii!
  ·2 utworzyć ogólnopaństwową loterię dla rolników w której będzie można wygrać traktor.
  ·3 zwiększyć rację żywieniowe i na czas świat rozprowadzić po całym kraju karpie
  ·4 Rozpocząć masową propagandę na celu zwiększenia poparcia dla rządu. Wszelkie działania które mogą zwiększyć poparcie są przyzwolone
  ·5 rozpocząć budowę Metra warszawskiego, ma być wybudowane z rozmachem moskiewskiego.
  ·6 Rozpocząć przygotowania do kolejnej rocznicy powstania styczniowego jako ,antyburżuazyjnego buntu" środowisk lewicowych
  ·7 wybudować salę w której będzie wystawiana panorama racławicka w Wrocławiu.
  ·8 sformować zespół specjalistów od radiotechniki i wybudować radio zdolne do łapania stacji krajowych ale już nie tych zachodnich. Możliwie tanie i łatwe w produkcji
  ·9 skazać wysoko postawionego oficera wywiadu za rozstrzelanie akowców mówiąc że decyzje podjął samodzielnie. Proces ma być pokazowy i pokazać potęgę Władzy PRL. Akowcom rozstrzelanym w poprzedniej egezekucji urządzić pokazowy pogrzeb
  ·10 rozpocząć budowę sierocińców w całej polsce. Zaproponować władzom KRLD przyjęcie koreańskich sierot do siebie w ramach ,bratniej pomocy krajów socjalistycznych"
  ·11 zmienić nazwę placu napoleona na plac Organizacji Bojowej PPS
  ·12 rozpocząć masową akcję budowy Bibliotek na wsi i zwalczania analfabetyzmu.
  ·13 postawić sobie cel 1000 szkół do 1966! Wybudować jak najwięcej szkół ile się da!
  ·14 rozpocząć masową akcję budowy szpitali! • Jugosławia
  1.Tych, którzy dopuścili się zbrodni powiesić, a nie rozstrzelać, tych, którzy prowadzili działalność jedynie polityczną skierować do więzień
  -7.500₽
  2. Apelujemy do władz Wolnego Terytorium Triestu o ochronę taką samą obywateli słoweńskich! Terytorium Triestu powinno być włączone w granice państwa jugosłowiańskiego text alternatywny
  3. To wielki krok ku prawdziwemu socjalizmowi. Živela radnička samouprava! Nowy podział administracyjny, likwidacja partii, demokratyczny samorząd pracy to nasz prawdziwy jugosłowiański socjalizm! Precz z totalitaryzmem!
  -20.000₽


 • Arsyntia

  1. Pogódź się z przegraną - brak kosztów
  2. Pomóż ewangelikom z barierą językową


 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  PRL
  Rządząca Partia: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Rząd:
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 33%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 54%
  Zachód: 46% (+2 za proces)
  Społeczeństwo: 35% (+5 za proces oficera)
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 65%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 52.500 ₽ + 73.000 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 24%
  Startowy poziom odbudowy: 41%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 74%
  Zachód: 40% (-5 za Żydów, -5 za samolot)
  Społeczeństwo: 52%
  Siły Zbrojne: 68%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 60%
  Dyplomaci: 58% (+2 za akcję)
  Kapitał: 24.500 ₽ + $3.250
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: opozycja demokratyczna
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 34%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 75% Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 25% (-25 za przegrane wybory)
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 29.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Radnika Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 77%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 65%
  Zachód: 67% (+2 za reformę)
  Społeczeństwo: 80% (+2 za reformę)
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 67500₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Rumuńska Republika Ludowa
  Rządząca Partia: Partidul Muncitoresc Român
  Populacja: 16,236,291 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 25%
  Startowy poziom odbudowy: 18%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75%
  Zachód: 50%
  Społeczeństwo: 50%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 60%
  Partia: 55%
  Dyplomaci: 50%
  Kapitał: 400.000₽ + 30.000$


 • Arsyntia

  WIELKA REFORMA OJCZYZNY
  Punkt pierwszy: Zaproponować porozumienie ws. rządu z opozycjonistami.
  Punkt drugi: Usunąć z partii twardogłowych stalinistów. Wpływowych wydać ludziom.
  Punkt trzeci: Aresztować członków ÁVH.
  Punkt czwarty: Wystąpienie z sojuszu państw komunistycznych
  Punkt piąty: Aresztowanie wszystkich Sowiwtów zajmujących ważne stanowiska w państwie.
  Szósty, tajny punkt: Prośba o pomoc do państw zachodnich.

  Ogłoszenia rządowe

  Wprowadzamy całkowity zakaz lotu nad Węgrami. Każdy samolot, który odmówi wylądowania zostanie zestrzelony.
  Wprowadzamy stan gotowości bojowej, szczególnie w Budapeszcie.
  Formujemy ochotnicze jednostki ewangelików polskich, zesłanych na Węgry.
  Wojsko zostaje wysłane na granicę czechosłowacką, a także na granicę austriacką
  Milicja zostaje postawiona w stan wyjątkowy i zostaje zwiększona ilość milicji w Budapeszcie
  Sprawy prywatne
  Wykonać telefon do Towarzysza Gieorgija Żukowa • Jugosławia
  SFRJ zapewnia, że będzie broniło węgierskiej niepodległości! Niech żyje socjalizm! Niech żyje demokracja Śmierć stalinizmowi! Niech żyje wolna Europa! - tak zapewniał dziś w Belgradzie towarzysz Tito!

  1. Wzywamy o aliancką interwencję! W Trieście widać wzrost faszyzmu włoskiego i rewizjonizmu! 5000 naszych żołnierzy stacjonujących w WTT ma tłumić faszystowskie wystąpienia, dodatkowo przesunięto oddziały z głębi Jugosławii pod Triest. Więc wzywamy aliantów i sami robimy
  2. Przyjąć. Niech mówią publicznie jak źle żyje się w ich stalinowskiej ojczyźnie
   -30 tysięcy rubli w sumie


 • RP

  Sprawa 1
  Rozpocząć negocjacje z Protestującymi! Przybędzie na nie sam Zygmunt Berling!
  oczywiście z ochroną
  Sprawa 2
  Wydać 750$ na loterię
  Sprawa 3
  niestety musimy zapłacić na tą jakość te 5 tysięcy rubli

  Sprawa sekretów Świątecznych.
  wszystkie sprawy wypisane mają zostać zrealizowane!
  Karpie i jedzenie - 750$
  Propaganda - 1.500$
  Metro - 1.750$
  Panorama - 800$
  Radio - 500$
  Obchody - 1.500$
  Sierocińce - 900$
  Biblioteki - 600$
  Szkoły - 1.000$
  Szpitale - 1.500$
  Dekrety Antystalinowskie
  Zmienić nazwę stalinogrodu na Katowice, ponownie porozmawiać z kościołem katolickim na temat konkordatu, rozpocząć proces destalinizacji, uwolnić AKowców którzy jeszcze żyją i Ogłosić amnestię, zlikwidować Wyroki śmierci jakie zostały wydane na żołnierzy PSZ na zachodzie oraz zaprosić rząd londyński na negocjacje na Błyskawicy. Aresztować rokkosowskiego i jego Sowietów, zmienić nazwę partii na Polska Partia zjednoczenia ludowego (PPZL) oraz rozpocząć reformy mające pozwolić ludziom prowadzić własną działalność gospodarczą jak przed Bitwą o Handel. Zmienić nazwę UB na SB. Uwolnić wszystkich nieuczciwie skazanych
  WP
  . Przerzucić armię północ na mazury a armię południe na granicę z Ukrainą
  Sformować:
  -2 dywizje Pancerne
  -2 dywizje piechoty zmechanizowanej
  -2 dywizje Piechoty Zmotoryzowanej


 • Wymiar 1410 Żelazne Koryto Europa Napoleona

  Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa

  1. No co, no rzecz jasna zatrzymujemy w skarbcu te kosztowności.

  2. Ciii…
  Wyciszyć sprawę: - $2.000. Jeśli jednak sprawa przecieknie, telewizja, radio i gazety mają powiedzieć o nieszczęśliwym wypadku spowodowanym strasznie złą widocznością. Samolot generała ma walnąć w drzewo

  Sprawy dodatkowe

  1. Sformować dwie nowe dywizje pancerne, jedną piechoty i jedną piechoty zmotoryzowanej. Wycofać wojsko spod granicy z Czechosłowacją.

  2. Zaproponować żołnierzom sowieckim dołączenie do Nationale Volksarmee. Jeśli tego nie zechcą, zaproponować przejście do cywila i życia w (przynajmniej na razie) stabilniejszym NRD. Jeśli nie zechcą ani jednego, ani drugiego, odesłać na terytorium ZSRR. Broń tych, którzy wracają do Rosji, skonfiskować. Sprzeciwiających się generałów sowieckich aresztować.
  Z żołnierzami sowieckimi spotkał się sam Sekretarz Kroberg
  Towarzysze żołnierze! Patrzcie, co się dzieje! Związek Radziecki upada! Teraz Wam pozostaje wybór! Zostać w NRD i dołączyć do naszego wojska, zostać tu, porzucić karierę wojskową i spokojnie żyć tutaj, nie bojąc się, że obok Was spadnie bomba. Możecie również wrócić do Waszej upadającej Ojczyzny i ponownie jak za drugiej wojny światowej bać się, że coś się Wam stanie. Że jutro możecie już nie zobaczyć swojej żony i swoich dzieci! Cóż, drodzy Towarzysze! Decyzję pozostawiam Wam. I mam nadzieję, że dobrze to przemyślicie

  3. Aresztować zatwardziałych zwolenników stalinizmu w strukturach Partii. Mają zostać osądzeni i brać udział w dalszej odbudowie NRD.

  4. Wysłać szpiegów do resztek ZSRR, aby wykradli technologie potrzebne do skonstruowania broni jądrowej i budowy elektrowni jądrowej
  -10.000₽

  5. Ogłosić amnestię więźniów politycznych, którzy w rzeczywistości nie są wrogami ludu. Dawni członkowie NSDAP i jego zwolennicy dalej mają kiblować.

  6. Rozpocząć negocjacje ze Stolicą Apostolską i wschodnioniemieckimi kościołami protestanckimi na temat związku państwa niemieckiego z religiami.

  7. Wszystko co związane ze Stalinem - spalić, zmiażdżyć, zburzyć.

  8. ???
  - 5.000₽.

  Łączne wydatki:
  - 15.000₽
  - $2.000


 • Akademia Magów

  Rumuńska Republika Ludowa

  Liliana spojrzała na rozemocjonowanego partyjniaka jak na wariata. Nie tyle ze względu na nagłość i bezpardonowość wtargnięcia ale na słowa jakie wykrzykiwał. W pierwszej chwili chciała się na niego wydrzeć wylewając nieco momentalnie nazbieranej żółci jednakże wytrwała niewzruszona. Na razie byłoby wysoce nierozsądne postępować w tak nieostrożny sposób.
  - Towarzyszu. - Lekko westchnęła. - Odnoszę nieodparte wrażenie, iż obecnie mamy na głowie znacznie poważniejszy problem niż nowy rząd. - Podeszła powoli do biurka by wyciągnąć spod niego dwa kieliszki oraz ozdobną flaszkę Ţuicy. Zdążyła się już nauczyć jak najlepiej rozmawiać z ludźmi takiego pokroju. - Oczywiście nie uważam tego za zbędną kwestię. Jednakże obecnie państwo jest w zbyt opłakanym stanie… - Delikatnym, wprawnym ruchem rozlała idealnie równe porcje szlachetnego płynu. - Obywatelom potrzeba w tej chwili niezwłocznej pomocy a nie oznajmień kto będzie rządził. Żywności, ciepła i leków a nie nazwisk nowych ministrów. - Schowawszy uprzednio flaszkę schwyciła oba kieliszki po czym jeden podała gościowi idealnie wyczuwając moment gdy próbował się wtrącić. Fakt, że jest młoda nie znaczy, iż nie może kiwać starych lisów.
  - Ogłaszając nowy rząd teraz mało kto przejąłby się tym faktem. Jeśli walczy się o przeżycie do następnego dnia tak niedostępne dla nas rzeczy intuicyjnie są pomijane. Liczy się przetrwanie. - Mimo niezmąconego wyrazu twarzy panią sekretarz zdradzał mocny chwyt szklanego naczynia. Taki, że aż zbielały jej palce. - Ale wystarczy zapewnić każdemu chociaż tyle by mógł bez obaw usiąść i odpocząć słuchając wieści o swoim kraju. A wtedy bez wątpienia wyłapie padające nazwiska nowo powołanych ministrów. - Na chwilę zamilkła rozluźniając powoli ściśniętą dłoń. Oczywiście nie na tyle by upuścić trzymaną zawartość.
  - Także zdrowie Ojczyzny, Towarzyszu. - Stuknęła lekko jego kieliszek po czym duszkiem pochłonęła zawartość. Cholera, na starość będzie żałować. Najważniejsze, że cały zabieg zakończył się całkowitym powodzeniem. Przynajmniej chwilowym.

  Wybieram opcję nr 3 czyli tymczasowe utrzymanie władzy we swoich rękach. Są ważniejsze rzeczy niż powoływanie rządu!

  ***

  Ociężale sięgnęła po leżący na biurku raport. Zakończona zaledwie minutę temu rozmowa nie trwała długo, a jednak mocno wymęczyła ją psychicznie. Przeleciała lekko mętnym wzrokiem przez tekst ozdobiony wymownymi pieczątkami bezpieki. O ile jeszcze początek był zrozumiały to im dalej czytała tym mocniej podnosiła się jej prawa brew.
  - Chyba są niespełni rozumu jak myślą, że wyślę ich do ZSRR. - Syknęła rozjątrzona. Nie no, na trzeźwo tego nie przetrawi. Sięgnęła ponownie po flaszkę narodowego trunku, a łyknięty duszkiem kieliszek przywrócił jasność umysłu.
  - No nie mogę wrzucać wszystkich do jednego worka. - Powiedziała do siebie przeciągając się na fotelu. - Sukinsynów od współpracy z nazistami odnośnie prześladowań na pewno się rozstrzela. Tych od Antonescu tak samo. A może lepiej powiesić? Po co marnować kule.
  - Zostają płotki i stare królewskie wygi. One raczej znalazły się na tej liście bo są niewygodni dla czerwonych. -
  Pomyślała przeglądając wnikliwiej raport. - Nie warto ich zabijać. Ani tym bardziej wysyłać wgłąb ZSRR. Przydadzą się do odbudowy.

  Wybieram opcję… No nie, nie ma tak prosto. Tych co rzetelne dowody jasno pokażą jako służących faszyzmowi bądź Antonescu z pełną świadomością i premedytacją bez czynienia jakiegokolwiek spektaklu unieszkodliwić szybką śmiercią. Płotki, postkrólewiacy i ludzie zmuszeni do służby mają zostać przekonani (ale pod żadnym pozorem nie fizycznie bądź psychicznie poprzez tortury!) do współpracy z obecną władzą. Ci z pożyteczną wiedzą typu medyczna, rolnicza czy przemysłowa będą przydatni w odbudowie narodu. Reszta ma dostać wyroki więzienia ale nie z wyjątkowo zaostrzonym rygorem.
  Koszt adekwatny do tego ile zażądasz z racji tego, że to mieszanka rozwiązań, a nie jedna konkretna opcja ₽

  ***

  - Najpierw mówią o obawie ucieczek do Jugosławii po czym sami proponują deportację. Co za kretyni. - Schowała twarz w dłoniach. Jak Rumunia ma się podnieść po wojnie skoro w jej szeregach są tacy ludzie… Normalnie tylko wziąć Ţuicę, wypić do ostatniej kropli, zwalić się pod biurko i pójść spać. A i tak zostanie wtedy człowiekowi więcej rozumu niż niektórym urzędasom.
  - Zostaną po prostu na miejscu. Jeśli będą chcieli uciec to uciekną sami więc obejdzie się bez deportacji. Jeśli uda się polepszyć warunki w kraju to żywię szczerą nadzieję, że zostaną. W końcu kto nie chciałby żyć w wolnej od głodu, wyzysku i wojny ojczyźnie…

  Zostawiam w spokoju. No może z dodatkową obserwacją. Kto wie jak to się rozwinie…

  Postulaty wymagane do niezbędnego wdrożenia:

  § Powołanie komisji mającej na celu zbadać proceder wywozu dóbr z kraju po wkroczeniu Armii Czerwonej oraz istnienie tzw. “spółek tranzytowych” będących de facto miejscami nieoficjalnego przerzutu rumuńskich towarów wgłąb ZSRR. Sprawą mają się zająć ludzie stosunkowo jak najbardziej bezstronni czyli zdecydowanie nie głębocy czerwoni.
  20 000 ₽

  § Rozwój sektora rolnictwa (oraz przemysłu z nim powiązanego), bowiem Rumunia potrzebuje wydajnej, nowatorskiej kultury rolnej.
  120 000 ₽

  • Stworzenie specjalistycznego Wydziału Badań Rolniczych, gdzie odpowiedni naukowcy będą mogli skupić się na unowocześnianiu tejże gałęzi gospodarki.
  • Opracowanie rodzime bądź w razie niemożliwości pozyskanie z zagranicy (ale najlepiej jednak jakby mógł to ogarnąć własny przemysł) niezawodnych, solidnych, prostych w produkcji, obsłudze i utrzymaniu maszyn rolniczych, a także materiałów dydaktycznych z nimi powiązanych (niezwykle przydatnych chociażby do nauki posługiwania się nimi bądź ich konserwacji). Nie wolno zapomnieć o równorzędnym systemie zapewniającym im żywotność tj. produkcję i dystrybucję części bądź konstrukcję otwartą na modyfikacje w przyszłości.
  • Opracowanie nowatorskich metod organizacji pracy oraz wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększenia stopnia efektywności oraz mechanizacji rolnictwa.
  • Utworzenie specjalnych szkół wyższych mających profil rolniczy, gdzie powyższa wiedza mogłaby być przekazywana ludziom.

  § Rozwój sektora medycznego (oraz przemysłu z nim powiązanego):
  120 000 ₽

  • Stworzenie specjalistycznego Wydziału Badań Medycznych, gdzie odpowiedni naukowcy będą mogli skupić się na tworzeniu nowych lekarstw, metod leczenia oraz zwiększania efektywności działania służby zdrowia.
  • Modernizację przemysłu leczniczego w celu pokrycia zapotrzebowania kraju na środki medyczne, lekarstwa i tym podobne.
  • Opracowanie nowatorskich metod organizacji pracy oraz wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększenia stopnia efektywności oraz skuteczności pomocy medycznej.
  • Utworzenie specjalnych szkół wyższych mających profil medyczny, gdzie powyższa wiedza mogłaby być przekazywana ludziom.

  Suma wydatków: 260 000 ₽ (120 000 ₽ + 120 000 ₽ + 20 000 ₽) + koszta za sprawę nr 2 z RWO


 • Arsyntia

  This post is deleted!

 • Żelazne Koryto Mistrz Gry

  RP
  Rządząca Partia: Polska Partia Zjednoczenia Ludowego
  Populacja: 24,824,013 obywateli
  Poziom autonomii: 95%
  Poziom odbudowy: 40%(+7 z inwestycji)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 54%
  Zachód: 46%
  Społeczeństwo: 30% (+10 za wszystkie inwestycje, -15 z powodu ingerencji obcych sił)
  Siły Zbrojne: 83%
  Naczelne Dowództwo: 90%
  Partia: 65%
  Dyplomaci: 56%
  Kapitał: 47.500 ₽ + 61.450 $
  Szwajcarskie konto: 10.000$

  NRD
  Rządząca partia: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
  Populacja: 18,3 mln
  Startowy poziom autonomii: 95%
  Startowy poziom odbudowy: 41%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 74%
  Zachód: 40%
  Społeczeństwo: 52%
  Siły Zbrojne: 68%
  Naczelne Dowództwo: 70%
  Partia: 60%
  Dyplomaci: 58%
  Kapitał: 9.500 ₽ + $1.250
  Szwajcarskie konto: 5.000$

  WRL
  Rządząca Partia: opozycja demokratyczna
  Rząd: Jeszcze nie
  Populacja: 9,337,723 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 95%
  Startowy poziom odbudowy: 45%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 60%
  Zachód: 45%
  Społeczeństwo: 75%
  Siły Zbrojne: 74%
  Naczelne Dowództwo: 78%
  Partia: 25%
  Dyplomaci: 65%
  Kapitał Startowy: 55.000₽ + 9.000 $
  Szwajcarskie konto: 0$

  Jugosławia
  Rządząca Partia: Savez Radnika Jugoslavije
  Populacja: ok. 20 mln.
  Startowy poziom autonomii: 100%
  Startowy poziom odbudowy: 40%
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 65%
  Zachód: 67%
  Społeczeństwo: 82%
  Siły Zbrojne: 85%
  Naczelne Dowództwo: 93%
  Partia: 80%
  Dyplomaci: 75%
  Kapitał startowy: 47.500₽ + 50.000$
  Szwajcarskie konto: 0$

  Rumuńska Republika Ludowa
  Rządząca Partia: Partidul Muncitoresc Român
  Populacja: 16,236,291 obywateli
  Startowy poziom autonomii: 90%
  Startowy poziom odbudowy: 28% (+10 za dużo pieniążków na rozwój)
  Startowe Relacje:
  ZSRR: 75%
  Zachód: 48%
  Społeczeństwo: 54%
  Siły Zbrojne: 70%
  Naczelne Dowództwo: 60%
  Partia: 53%
  Dyplomaci: 50%
  Kapitał: 133.000₽ (Druga akcja kosztowała 7.000₽) + 30.000$


 • Wymiar 1410 Żelazne Koryto Europa Napoleona

  Niemiecka Republika Demokratyczna

  Sprawy z Radio Wolna Ojropa:

  1. Zwerbować nowych rekrutów. Na chwilę obecną broń może być jeszcze z II wojny światowej. Wkrótce rozpoczniemy modernizację wojska.

  2. Wszyscy Sowieci, którzy chcą służyć pod banderą NRD mają zostać przyjęci z otwartymi ramionami. Mogą (a nawet będą) posługiwać się bronią, którą ze sobą przywieźli z ZSRR. Oficerów i generałów włączyć w Naczelne Dowództwo.
   Bazy wokół zalążka rewolucji sowieckich żołnierzy mają zostać otoczone przez czołgi i artylerię. Wysłać milicję. Wszystkie siły powietrzne mają zostać postawione w stan szczególnej gotowości. Dla bezpieczeństwa ludności berlińskiej, od godziny 21 nie można opuszczać domów. W telewizji i radiu mają zostać podane informacje “O zagrożeniu ludności cywilnej w związku z antyniemieckim nastawieniem wielu żołnierzy radzieckich”. Każdy cywil złapany po 21 ma zostać odwieziony do domu i ukarany grzywną 200 rubli. Sekretarz Kroberg powiedział dziś w radiu:
   Wybaczcie mi moi drodzy rodacy, ale ze względu na wasze bezpieczeństwo podjętę muszą zostać środki zaradcze.
   Chcących iść do cywila umieścić w wolnych mieszkaniach, a jeśli nie starczy miejsca - zorganizować chwilowe schroniska. Zapewniona ma im zostać darmowa edukacja języka niemieckiego.
   Chcących wrócić do trupa radzieckiego - wysłać tam. Skonfiskować ich broń. Jeśli będą się stawiać - spałować.

  3. Cóż mogę powiedzieć prócz bruh?

  4. Oczywiście rząd NRD gwarantuje, że nie będzie się znacząco wtrącał w funkcjonowanie Kościoła.

  Sprawy dodatkowe:

  1. Zaprosić władze RFN do rozmów na temat bezpieczeństwa i niezawisłości obu państw niemieckich.

  2. Wysłać notę do Waszyngtonu: Jeśli wciąż możemy, Niemiecka Republika Demokratyczna chce wziąć udział w planie Marshalla.

  3. Rozpocząć przygotowania do powstania wcześniej wspomnianej organizacji w Europie Wschodniej. Wysłać zaproszenia do przywódców wszystkich państw na Wschodzie Europy na rozmowy w Berlinie. To niepowtarzalna okazja do utworzenia stabilnego Wschodu Starego Kontynentu.
   Na rozmowy zaprosić również ewentualne delegacje z Chin, Wietnamu i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. • RP

  1
  Wygłosić orędzie do narodu:
  drogi narodzie Polski, ja naprawdę rozumiem wasz gniew na obecną sytuację, ale to nie moja wina! To wina służalczości skawińskiego wobec Związku Radzieckiego i Żydów! Czy ja jestem nim? Nie! Ale patrząc po wydarzeniach w Stoczni stwierdzam że żeby W naszej ukochanej ojczyźnie nie polała się krew muszę Ogłosić Stan nadzwyczajny! Obywatele i Obywatelki! Ogłaszam stan Nadzwyczajny! Wszyscy którzy będą protestować zostaną stłumieni!- brzmiało orędzie. Wysłać Wojsko na ulice w celu utrzymania spokoju, zniszczyć wszelkie demonstracje a protestujących robotników zgnieść wszelkimi możliwymi środkami, lotnictwo też można wykorzystać, kulturalnie wyprosić żydów z polski z powodu ,problemów wewnętrznych które zagrażają żydowskiej wspólnocie w Polsce". Zaprosić na negocjacje Dowódcę Armii czerwonej w Polsce

  2.
  Uformować te na które starcza pieniędzy. Priorytet mają siły pancerne


Log in to reply