[SORLAB] Południowe skrzydło


  • Black Wonderland Mistrz Gry

    Skrzydło administracyjne. Możemy tu znaleźć księgowość, archiwa, pokój ochrony, a nawet biuro szefa tej placówki - dr. Konrada van der Nere. Jegomość ten lubi samodzielnie oprowadzać wycieczki po placówce i jest wyjątkowo dobry w omijaniu niewygodnych pytań.


Log in to reply