System Informacyjny Ligi


 • Mistrz Gry

  Archiwum przeznaczone dla wszystkich członków Ligi Sprawiedliwych, mające na celu zaznajomienie z nieutajnionymi przebiegami misji i innymi typami wydarzeń związanych z Ligą.


 • Mistrz Gry

  avatar Baturaj Baturaj

  Zapis nr B4-347:
  Pomocnik Zielonej Strzały, Artemis, zgłosiła nietypowy incydent mający miejsce w Gotham City, w stanie New Jersey. Możliwy udział jednostek rządowych. Możliwy udział zjawisk nadnaturalnych. Do przeprowadzenia pełnego rozpoznania wyznaczony został członek Question, przebywający obecnie w mieście.


 • Mistrz Gry

  avatar Baturaj Baturaj

  Zapis nr B4-347-2:
  Członek Question zgłosił podjęcie tropu w mieście Gotham City. Udział jednostek rządowych potwierdzony. Konfrontacja najprawdopodobniej nieunikniona. Pomocnik członka Zielona Strzała, Artemis, została oddelegowana przez Zieloną Strzałę do pomocy członkowi Question.


 • Mistrz Gry

  avatar Baturaj Baturaj

  Zapis nr D6-753-3 [z: B4-347]:
  Członek Question zgłosił bezpośredni kontakt i podjęcie konkretnych działań przeciwko funkcjonariuszom tajnej agencji rządowej. Liga pozostaje w gotowości udzielenia ewentualnego wsparcia.


 • Mistrz Gry

  avatar Baturaj Baturaj

  Zapis nr D6-753-4 [z: B4-347]:
  Członek Question zgłosił zakończenie działań w Gotham City, ze stanem misji: wykonana. Obiekt misji został zabezpieczony. Pomocnik Artemis dostała zadanie bezpiecznego zakończenia współpracy z obiektem.
  Więcej informacji znajduje się w pliku nr I-D6-753.
  Koniec zapisu.


Log in to reply