Ishval


  • Elarid Mistrz Gry

    Ishval to region południowo-wschodniej Amestris na granicy Pustyni Wschodniej. Przypuszczalnie, gdy był już własnym narodem, z powodu bardzo różnych praktyk kulturowych ludu Ishvalu i ogólnej populacji Amestris jako całości, Ishval był prawdopodobnie wchłaniany jako część ekspansjonistycznej polityki kraju. Jednak region pozostał sporny i ostatecznie został zrównany z ziemią w wyniku wojny domowej.
    Istniejący w stosunkowo jałowej granicy Amestris i tuż przed Wielką Pustynią oddzielającą zachodnie i wschodnie narody kontynentu, Ishval został opisany jako raczej szorstka kraina zbudowana z niewiele więcej niż skał i piasku; nie ma znaczących zasobów naturalnych i bardzo mało ziemi uprawnej, co prawdopodobnie odpowiada surowym kodeksom postępowania i poczuciu odporności przyjętych przez jej mieszkańców. Mimo to Ishval był stosunkowo popularnym przejściem dla kupców i przemytników z Xing
    zmierzających na zachód. Sam Ishval jest podzielony na wiele odrębnych okręgów. Ishvalczycy zostali wcześniej rozrzuceni na szerszy obszar, ale mniejszy region Ishval został stworzony przez rząd Amidów, aby wprowadzić go w życie po konflikcie między rządem centralnym a ludem. Od czasu wojny - w której eksterminowano większość rdzennej ludności - Ishval stał się pustynną krainą z krwią i koszmarnymi wspomnieniami zanurzającymi się głęboko w piasku; przeżyli Ishvalczycy od tego czasu zostali rozproszeni po całym kraju, ukrywając się przed prześladowaniami w gettach. Niektórzy schronili się na Pustyni Wschodniej w ruinach Kserksesa.


Log in to reply