Kuryer Powszechny- rozgrywka


 • Mistrz Gry

  Przykład tury

  Decyzje- wydarzenia

  Decyzje- roleplay

  Wydatki
  -formuła-

  Gospodarka
  Do fabryki przyjęto 40 nowych robotników
  Rozbudowuję kopalnię węgla do poziomu drugiego

  Polityka wewnętrzna
  Rząd zgadza się na petycję demonstrantów, wprowadzając dwunastogodzinny dzień pracy

  Wojsko
  Biuro rekrutacyjne przyjęło do sił zbrojnnych tysiąc nowych ochotników
  Wysyłam jeden pułk do stolicy, aby spacyfikować strajk

  Dyplomacja i handel
  Importuję 2,5 jednostki żelaza z Niemiec na okres 4 tur

  Podsumowanie


 • Mistrz Gry

  Tura 1, 26 grudnia 1859- 1 stycznia 1860

  Sarajewo w rękach powstańców !
  Po długim oblężeniu który trwał 25 dni, 29 grudnia roku pańskiego 1859 wreszcie Bośniakom udało się zdobyć ich upragniony cel, odbić stolicę ich ojczyzny z rąk Sułtana, lecz ten sukces może być krótkotrwały, ponieważ wojska Sułtana już się gromadzą, by ruszyć w odwecie i odbić stolicę Bośnii.

  Śmierć ambasadora
  1 stycznia roku 1860-tego, ambasador Federacji Włoskiej do tzw. Rządu Weneckiego, Cesare Alfieri di Sostegno został postrzelony przez niejakiego Giuseppe Padano, nastoletniego weneckiego terrorystę. Tutejsze służby porządkowe nadal próbują zrozumieć zagadkę owego tajemniczego mordercy. To, czy Włochy i Austria zdecydują się na współpracę w rozwiązaniu zagadki, czy jedna ze stron wykorzysta to jako pretekst do większej eskalacji konfliktu włosko-austriackiego zależy tylko od decyzji jednej ze stron.
  [Wydarzenie to dotyczy krajów: Federacja Włoska, Cesarstwo Austriackie]

  Demonstracje czartystów przed Pałacem Westminsterskim
  27 grudnia przed Pałacem Westminsterskim odbyła się demonstracja umiarkowanych czartystów, którzy otwarcie głosili swe niezadowolenie z polityki rządu i domagali się wprowadzenia płacy minimalnej, ustawowo krótszych dni pracy oraz kontroli warunków pracy. Rząd Jej Wysokiej Mości zadecydował, że…
  [Wydarzenie to dotyczy kraju: Wielka Brytania]

  Kryzys Nadreński
  Dnia 26 grudnia księstwa Badenii i Wirtembergii zaczęły rozmowy dyplomatyczne ze Związkiem Niemieckim w celu uzyskania członkostwa w owej federacji, rozumiejąc korzyści wynikające ze współpracy i możliwości szybszej industralizacji swych terytoriów. Dnia następnego, w wyniku działania szpiegów Austriackich, do rąk Cesarza dotarły wiadomości na temat owych starań o powiększenie Związku, co spotkało się rzecz jasna z oburzeniem z jego strony. Tymczasem Król Prus i Kanclerz Prus wiedzieli, co się świeci, i widzieli w tym szansę na ukrócenie potęgi monarchii Habsburskiej w “małych Niemczech”, lecz teraz władcy obu krajów muszą się zdecydować, co uczynić dalej w związku z tym splotem wydarzeń.
  [Wydarzenie to dotyczy krajów: Cesarstwo Austriackie, Królestwo Prus]

  Północ przeciw Południu
  W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia doszło do szeregu bójek, pojedynków i kłótni w Dumie Carstwa Wszechruskiego pomiędzy reprezentantami Związku Północnego i Związku Południowego. Były one skutkiem wypowiedzianej niedawno, bo 24 grudnia, mowy jednego z reprezentantów Związku Południowego szkalującego braci z Północnego oraz, i tu cytat, “wyście zdrajcy ludu Rusi, zdrajcy Rewolucji Grudniowej i sprzedawczyki interesom Brytanyi, a nie bohaterzy narodu. Drodzy Murawjowowcy, tak poza tym, to waszą wiarę w Zbawiciela możecie w żopę schować”, rzecz jasna, ta kwiecista mowa miała swój odwet, w którym północnowiec powiedział “…a na lewicej mej same bezbożniki zepsute i jakobińskie kurwiej macierzy syny. Niech diabli ich wezmą”. W wyniku tego obrotu spraw, Protektor Regent Wszechrusi musi zadecydować dalsze kroki, aby naprawić tą sytuację…
  [Wydarzenie to dotyczy kraju: Carstwo Wszechrusi]


 • Arsyntia

  WIP

  Decyzje - Wysłanie telegramów do (każdego z osobna) księstw wchodzących w skład Związku Niemieckiego, księstw Badenii-Wirtembergii, księstwa Szlezwiku, oraz Unii Hanzeatyckiej zaproszenie do unifikacji Niemiec pod pruskim panowaniem.

  Decyzje - Na balkonie w pałacu znajdują się przed berlińskim tłumem regent Królestwa Prus Wilhelm I Hohenzollern a także kanclerz Prus Otto von Bismarck
  - Podzielone Niemcy to słabe Niemcy, podatne na łapczywych marzycieli, którzy chcieliby francuskiej granicy na naszym niemieckim Renie. Podzielone Niemcy, to Niemcy podatne na słowiańskiego bękarta powstania listopadowego. Podzielone Niemcy, to Niemcy podatne na germańskich zdrajców krwi, którzy łakną wpływów na naszych niemieckich ziemiach, jednocześnie ledwo pokonują rebeliantów w swych granicach. Czas na wdrożenie doktryny unifikacji Niemiec! Heil Deutschland! Czas końca wiedeńskiego ładu!
  Wypowiadając te słowa, rozrywa na pół replikę postanowień kongresu wiedeńskiego Czas zerwać kagańce i łańcuchy, nie pozwalające Niemcom na bycie potęgą. Czas uwolnić naszych braci, uwięzionych w obcych państwach!

  Wydatki
  -formuła-

  Gospodarka

  Polityka wewnętrzna

  Wojsko

  Dyplomacja i handel • Republika Włoska

  Decyzje- wydarzenia

  Rząd włoski prosi Wiedeń o zezwolenie na wysłanie inspektorów oraz liczy na wspólne, spokojne rozwiązanie tej sprawy.
  Wypowiedzenie wojny Francji
  Decyzje- roleplay
  To był spokojny dzień kiedy to rząd Włoski obsiadywał i dyskutował jak zaradzić problemowi zabójstwa tego ambasadora w Wenecji. Młody ambitny Generał Esercito Italiano - Raffaele Cammisa przesiadywał nad zeszytem pełnym jakiś notatek, które zapisał. Obeszła jego uszom plotka ta, że rząd zamierza potraktować tą sprawę delikatnie bez krzyku… Pieprzeni liberałowie, rzekł do siebie. Gdyby mógł to kupiłby jedno z dzieł Adama Smitha lub wizerunek Robespierra tylko po to by się nim podetrzeć. Nawet jeśli to nie Austriacy wysłali tego młokosa w co wątpił bardzo to pewnikiem było to, że Austriacy są cholernie nieudolni, że dopuścili do tego wydarzenia oraz sam fakt, że mają pod sobą prawowite włoskie ziemie do tego nie pomaga. Wielkie Włochy rozerwane na strzępki między kilkoma siłami. Socjaliści łażą sobie po ulicach i terroryzują ludność… Marksizm doznał rozkładu a liberalizm jest plamą na dumie Włoch… Potrzeba kamienia i toporu, który ściąłby łeb tej hydrze a kamień przygniótłby hydrę by ta więcej nie wstała… Toporu… Właśnie. Toporu! Naszkicował wpośród notatek topór o dwóch ostrzach - Symbol wielkiego Minotaura i wojowniczych Amazonek z Anatolii. Teraz jest gotowy skontaktować się z resztą wojskowych by przekazać im jego manifest…
  Wydatki
  Gospodarka
  Opodatkowanie bogatych - 5%
  Opodatkowanie średniozamożnych - 10%
  Opodatkowanie biednych - 15%
  Polityka wewnętrzna
  Przeznaczenie 3 miliony funtów na edukację i szkolnictwo a na walkę z korupcją 1 milion.
  Wojsko
  Do wojska postarano się przyciągnąć uwagę 150000 włochów oraz przeznaczono 30000 poborowych do dalszego szkolenia a 5000 wojaków drugo-poziomowych do zgłębiania wiedzy wojskowej a spośród oficerów wybrać 100, którzy powołaliby się dalszej nauce. Przeznaczamy 4 miliony funtów na szkolenie oraz 2 miliony na wyposażenie.

  *Esercito Italiano
  Naczelny dowódca - Generał Rafaelle Cammisa

  • Garnizon mediolański - 1 oficer
   • 1 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 2 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 3 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 5 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 1 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 1 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 2 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 3 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 5 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierz II
  • 2 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 6 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 7 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 8 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 9 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 10 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 3 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 11 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 12 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 13 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 14 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 15 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 4 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 16 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 17 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 18 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 19 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 20 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 5 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 21 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 22 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 22 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 24 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzu II
   • 25 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 6 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 26 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 27 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 28 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 29 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 30 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 7 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 31 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 32 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 33 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 34 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 35 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 8 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 36 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 37 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 38 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 39 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 40 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 9 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 41 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 42 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 43 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 44 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 45 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 10 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 46 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 47 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 48 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 49 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 50 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II

  Wysyłamy 3 dywizje i flotylę by ta przeprowadziła desantu na wybrzeże Tunezji a później wykonały marsz na zachód zdobywając Algierię. 1 dywizja ma zająć Korsykę a później udać się na tereny Francji kontynentalnej bądź do Afryki - w zależności od potrzeby. Reszta wojska czyli 5 dywizji ma udać się się na tereny Nicei oraz Savoy, zająć je a później pomaszerować dalej w głąb Francji. Dywizja Garnizonowa ma nadal stacjonować w Mediolanie

  Marina Militare
  Naczelny Dowódca - Admirał Gilberto D’Ambra

  text alternatywny

  -?
  Dyplomacja i handel
  Zawiązanie sojuszu wojskowego z Niderlandami
  Podsumowanie
  -Sprawy wewnętrzne- Zwalczanie korupcji pochłonęło 1 milion funtów a 3 miliony funtów pochłonęło szkolnictwo
  -Wojsko- Wciągnięcie 150000 włochów, szkolenie 30000 poborowych, dalsze szkolenie 5000 drugo poziomowych żołnierzy oraz 100 oficerów do dalszej nauki. Przeznaczono także 4 miliony funtów na szkolenie i 2 miliony na ekwipunek

  Wydano: 10 milionów funtów, 150000 zasobów ludzkich
  Zostało: 9 milionów funtów, 4490540 zasobów ludzkich • This post is deleted!


 • II CESARSTWO FRANCUSKIE

  Decyzje- wydarzenia
  1.wysłanie komunikatu do Republiki włoskiej z wyrazami współczucia o stratę ambasadora
  2.wysłanie komunikatu do cesarstwa austriackiego i królestwa Prus o Pakt o nieagresji do roku 1871
  3.wysłanie komunikatu do Polski z propozycją sojuszu jako odnowienie przyjaźni z czasów poprzedniego cesarstwa
  4. Wysłanie noty protestacyjnej do Królestwa Prus z powodu przemówienia ich króla
  Decyzje- roleplay
  Napoleon III Bonaparte wyglądał spokojnie z Pałacu elizyjskiego na paryski bruk, stolicę jego imperium
  -słyszeliście to co mówili Prusacy? Przeklęci imperialiści, zniszczenie francji to ich główny cel. Pamietajcie panowie, nie możemy pozwolić by wojna ponownie postawiła stopę na francuskiej ziemi, nie możemy pozwolić na powtórkę z Waterloo, potrzebujemy spokojnej polityki która zabezpieczy nas interes narodowy i dobro francji

  Wydatki

  Gospodarka

  Polityka wewnętrzna

  Wojsko
  Dzisiaj o 4 nad ranem wojska francuskie przekroczyły granicę i zajęły obszar alzacji lotaryngii.

  Dyplomacja i handel

  Podsumowanie
  Francja musi zabezpieczyć swój interes narodowy
  WIP • Decyzje- wydarzenia
  Serbia solidaryzuje się z walczącymi o niepodległość swoimi braćmi. Zaznaczamy, że w przypadku chęci wojsk osmańskich do przemaszerowania przez nasze tereny każde naruszenie naszych granic spotka się z ostrym i zdecydowanym sprzeciwem.
  Decyzje- roleplay
  W Belgradzie odbywała się sesja nadzwyczajna Skupsztiny Księstwa Serbskiego. Wszystkie stronnictwa w obliczu nadzwyczajnej sytuacji w jakiej znalazły się ziemie graniczące od zachodu z Serbią zgodziły się, że należy zwiększyć bezpieczeństwo kraju i jego pozycję międzynarodową. Tradycyjnie jednak nie potrafiono dojść do porozumienia czy zwrócić się do Rosji, Francji, Austrii czy Turcji. Wśród środowisk narodowców zaczęto ogłaszać, że wszyscy ludzie na Bałkanach, od Alp do Morza Egejskiego, religii prawosławnej, katolickiej, muzułmańskiej i protestanckiej to jeden słowiański lud wspólnego pochodzenia.
  Wydatki
  Gospodarka
  Rozpocząć uwłaszczenie chłopstwa. Ziemia szlachty tureckiej i ma zostać rozparcelowana między pracujących na niej chłopów.
  Polityka wewnętrzna
  Wojsko
  Dyplomacja i handel
  Podsumowanie


 • Soviet Dust Pandemia Arsyntia Metro 2035 Zorze Onaliah

  Holandia

  Decyzje - wydarzenia: Brak.
  Decyzje - roleplay:
  Król Wilhelm III przebywał w pałacu królewskim, zastanawiając się nad sprawami państwa. W planach miał stworzenie z Holandii potęgi, nie tylko kolonialnej, ale także jako potęgę europejską. Wpierw jednak priorytetem powinno być zdobycie Flandrii i Walonii. Flandria jest przychylna rządowi holenderskiemu, więc problemem nie powinny być próby włączenia Flandrii do Holandii, zaś Walonia jest obecnie problematycznym państewkiem, które toczy wojnę z Flamandami. To właśnie Flamandowie powinni zwyciężyć w tym konflikcie, a po ich tryumfie państwo Flamandów powinno zostać włączone w skład ziem holenderskich, co umożliwi zjednoczenie regionu Niderlandów. Istnieje jednak państwo, które jest poważnym zagrożeniem dla planów Wilhelma III. Francja. Od kiedy dynastia Bonapartych ponownie rządzi we Francji, trudno jest powiedzieć, czy obecny władca Francji będzie prowadził taką samą politykę, jak Napoleon I, który był zwykłym podżegaczem wojennym, czy może jednak Francja będzie prowadziła bardziej pokojową politykę. Eh, z tymi Bonapartymi to nigdy nie wiadomo. Jeśli taka wojna wybuchnie, Holandia może liczyć na wsparcie Federacji Włoskiej. Chociaż zbliżenie się do Wielkiej Brytanii powinno być dobrym pomysłem.
  Wydatki:
  - 1 milion funtów - walka z korupcją
  - 1 milion funtów - rozwój szkolnictwa
  - 2 miliony funtów - szkolenie poborowych żołnierzy
  - 2 miliony funtów - wyposażenie armii holenderskiej
  Gospodarka:
  - Opodatkowanie bogatych - 7%
  - Opodatkowanie klasy średniej - 10%
  - Opodatkowanie biednych - 12%
  Polityka wewnętrzna: Rząd Holandii wydaje milion funtów na walkę z korupcją w kraju oraz przeznacza tą samą kwotę na rozwój szkolnictwa.
  Wojsko: Holenderskie biura rekrutacyjne odnotowały 40 000 nowych poborowych. Do szkolenia przeznaczono 35 000 poborowych, aby stali się zawodowymi żołnierzami. Na zarówno szkolenie, jak i wyposażenie, rząd Holandii przeznaczy 2 miliony funtów, łącznie 4 miliony.
  Dodatkowo, na terytorium Flandrii zostało wysłane 5 holenderskich pułków wojskowych, aby wesprzeć Flamandów w wojnie z Walonią.
  Dyplomacja i handel: Dyplomatom holenderskim udało się wynegocjować sojusz militarny z Federacją Włoską, a także umowę handlową z Wielką Brytanią na okres 10 tur.
  Do Berlina zostanie wysłany przedstawiciel holenderskiego korpusu dyplomatycznego.
  Podsumowanie:
  - Rząd Holandii wydał 6 miliony funtów; w budżecie pozostało 2,6 milionów funtów
  - Do wojsk holenderskich wcielono 40 000 nowych poborowych, a także przeprowadzono szkolenie 35 000 poborowych
  - 5000 żołnierzy II poziomu zostało wysłane do Flandrii w ramach wsparcia Flamandów w wojnie z Walonią
  - Do Wielkiej Brytanii zostało wysłane pół jednostki siarki, a w zamian Holandia otrzymuje jednostkę żelaza; taka wymiana ma trwać przez 10 tur • United Kingdom of Great Britain and Ireland

  Decyzje - wydarzenia - Jej Królewska Mość zgadza się na wprowadzenie płacy minimalnej oraz na kontrolę warunków pracy. Liczymy na to, że dzięki współpracy rządu i robotników podniosą się warunki pracy oraz wzrośnie produkcja. Nie zgadzamy się (a przynajmniej na razie) na skrócenie dnia pracy

  Decyzje - roleplay - Praca W Toku

  Gospodarka:

  • Opodatkowanie bogatych: 6%
  • Opodatkowanie klasy średniej: 8%
  • Opodatkowanie biednych: 10%

  Polityka wewnętrzna:

  • Milion funtów na walkę z korupcją
  • Milion funtów na rozwój szkolnictwa oraz czytelnictwa

  Wojsko:

  • 40 000 poborowych ma zostać przeszkolonych i wyposażonych . Przeznaczamy na to dwa miliony
  • 6 milionów na całkowite wyposażenie armii

  British Army

  Naczelny dowódca Jerzy Hanowerski, książę Cambridge

  • Garnizon Londyn - 1 oficer
   • 1 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 2 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 3 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 5 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 1 Garnizonowy Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • Garnizon Southampton - 1 oficer
   • 1 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 2 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 3 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 5 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 1 Garnizonowy Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • Garnizon Manchester-Liverpool - 1 oficer
   • 1 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 2 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 3 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 5 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 1 Garnizonowy Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • Garnizon Birmingham - 1 oficer
   • 1 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 2 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 3 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 5 Pułk Garnizonowy - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 1 Garnizonowy Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • 1 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 1 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 2 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 3 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 2 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 5 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 6 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 7 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 8 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 9 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 3 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 10 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 11 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 12 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 13 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 14 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 4 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 15 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 16 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 17 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 18 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 19 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 5 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 20 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 21 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 22 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 23 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 24 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 25 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 6 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 26 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 27 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 28 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 29 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 30 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 7 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 31 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 32 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 33 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 34 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 35 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 8 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 36 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 37 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 38 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 39 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 40 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 9 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 41 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 42 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 43 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 44 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 45 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 10 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 46 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 47 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 48 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 49 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 50 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 11 Dywizja Piechoty - 1 oficer
   • 51 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 52 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 53 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 54 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 55 Pułk Piechoty - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
  • 1 Dywizja Kawalerii - 1 oficer
   • 1 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 2 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 3 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 4 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • 2 Dywizja Kawalerii - 1 oficer
   • 5 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 6 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 7 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 8 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • 3 Dywizja Kawalerii - 1 oficer
   • 9 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 10 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 11 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 12 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • 4 Dywizja Kawalerii - 1 oficer
   • 13 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 14 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 15 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 16 Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • 1 Brygada Kolonizacyjna - 1 oficer
   • 1 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 2 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 3 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 5 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 6 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 1 Kolonizacyjny Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 2 Kolonizacyjny Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 3 Kolonizacyjny Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • 2 Brygada Kolonizacyjna - 1 oficer
   • 7 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 8 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 9 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 10 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 11 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 12 Pułk Kolonizacyjny - 1 oficer, 1000 żołnierzy II
   • 4 Kolonizacyjny Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 5 Kolonizacyjny Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
   • 6 Kolonizacyjny Pułk Kawalerii - 1 oficer, 500 żołnierzy II
  • 1 Samodzielny Pułk Pokojowy - 1 oficer
   • Pokojowa Kompania Piechoty - 1000 żołnierzy II
   • Pokojowa Kompania Kawalerii - 500 żołnierzy II
   • Pokojowa Kompania Logistyczna - 300 żołnierzy II
  • 2 Samodzielny Pułk Pokojowy - 1 oficer
   • Pokojowa Kompania Piechoty - 1000 żołnierzy II
   • Pokojowa Kompania Kawalerii - 500 żołnierzy II
   • Pokojowa Kompania Logistyczna - 300 żołnierzy II
  • Rezerwa British Army:
   • ??? żołnierzy II
   • ??? oficerów

  Royal Navy

  Lord Admirał królowa Wiktoria Hanowerska

  ???

  Dyplomacja:

  • Dyplomatycznie wspieramy Imperium Osmańskie w konflikcie z bośniacką rebelią
  • Zawiązanie współpracy ekonomicznej z Hiszpanią
  • Podpisanie z Carstwem Wszechrusi paktu o nieagresji

  Handel:

  • Z Holandią:
   • +0,5 siarki
    • 1 żelaza
     Umowa trwać ma 10 tur

  Podsumowanie:
  - 10 000 000 funtów
  - 1 żelazo
  +0,5 siarki

  RULE BRITANNIA! • Austria wip

  Decyzje- wydarzenia

  1. Podjęliśmy współpracę z Włoską Federacją w sprawie zabójstwa dyplomaty
  2. Potępiliśmy Bismarcka, Związek Niemiecki oraz południowych Niemców. Ostrzegliśmy również Związek prze próbą włączenia Bawarii.

  Decyzje- roleplay
  wp

  Wydatki

  Gospodarka
  Do fabryki przyjęto 40 nowych robotników
  Rozbudowuję kopalnię węgla do poziomu drugiego

  Polityka wewnętrzna
  Rząd zgadza się na petycję demonstrantów, wprowadzając dwunastogodzinny dzień pracy

  Wojsko
  Biuro rekrutacyjne przyjęło do sił zbrojnnych tysiąc nowych ochotników
  Wysyłam jeden pułk do stolicy, aby spacyfikować strajk

  Dyplomacja i handel
  3. Zaoferowaliśmy Sułtanowi zakup Bośni oraz stworzenie tam satelity austriackiej w roli buforowej.
  4. Pytamy Rosję o jej stosunek do spraw w Bośni.

  Podsumowanie


 • ŻBŻP

  Hiszpania

  Decyzje- wydarzenia

  Decyzje- roleplay

  Wydatki

  Gospodarka

  Polityka wewnętrzna

  Wojsko

  Dyplomacja i handel

  Podsumowanie

  WIP, Gnojki. • Wielkie Księstwo Finlandii

  Decyzje- wydarzenia - brak

  Decyzje- roleplay - brak

  Wydatki
  - 1 milion funtów - rozwój szkolnictwa
  - 1 milion funtów - działania przeciwko korupcji
  - 2 miliony funtów - szkolenie żołnierzy
  - 2 miliony funtów - wyposażenie armii

  Gospodarka
  - opodatkowane bogatych - 6%
  - opodatkowanie klasy średniej - 10%
  - opodatkowanie biednych - 13%

  Polityka wewnętrzna
  Zostanie otwarte kolejne z rzędu posiedzenie parlamentu fińskiego. Na nim mają zostać omówione m.in reformy z zakresu prawa wyborczego, praw do zrzeszania się, oraz wolności prasy
  Rząd Finlandii wydaje 1 milion funtów na dalszy rozwój szkolnictwa oraz 1 milion funtów na walkę z korupcją

  Wojsko
  Do wojska fińskiego ma zostać przyjętych 50000 nowych ochotników. Jednocześnie do szkolenia przeznaczonych ma być 40000 poborowych. Na wyposażenie i szkolenie ma zostać przeznaczonych po 2 miliony funtów, łącznie 4 miliony

  Dyplomacja i handel
  brak

  Podsumowanie

  łork in progres • DECYZJE:
  Na balkon Pałacu zimowego wchodzi jeszcze o własnych siłach Wielki Książę Konstanty Romanow. Protektor i Regent Wszechrusi oraz przywódca polityczny wszystkich Dekabrystów. W jego rysach twarzy widać całą historie I połowy wieku XIX w Rosji. Twarz człowieka który na własne oczy widział, jak jego ojciec umierał, jak przez kraj przechodziły legiony francuskie i w końcu ciężar “zdrady” jakiej dopuścił się na swym bracie, Mikołaju, który umarł gdzieś na syberyjskim wygnaniu. Teraz z kolei na jego oczach rozpadało się wszystko co do tej pory budował. Teraz musi to naprawić. Musi przemówić obu stronom do rozumu. I wiedział jak przynajmniej przedłożyć nieuniknione lub uratować naród, którego opiekunem się mienił. Nagle, głośny “Plac Grudniowy”, jak nazywano go po pamiętnym roku 25 tego samego mroźnego dnia co dziś, ucicha. Od zwykłych mieszczan i pielgrzymów, aż po rząd i dumę narodową. Wszyscy ucichli w ciszy niewymuszonego szacunku. Nagle ponad 80 letni starzec przemówił głosem, takim samym jak kiedyś wydał rozkaz marszu na Pałac:
  "LUDU WSZECHRUSI! Mieszkańcy od odległej Kamczatki, aż po Zachodnie Grodno i Polesie! Bracia Kozacy, Dzielni Rosjanie, Dobrzy Małorusini, Śmiali Rusini, Sprytni Litwini, Zaradni Bałtowie, Pracowici Niemcy, Kochani Finowie, Mężni Ugrowie i Jakuci, Wspaniali Tatarzy, Pobożni Gruzini i Stróże Ormianie oraz tysiące innych wiernych idei Wszechrusi narodów. Te jakże smutna przemowę na trzydziestoczterolecie poświęcić chce dla… mojego testamentu. Jestem tylko człowiekiem. I jak każdego człowieka, czeka mnie śmierć. Nie smućcie się jednak z tego powodu. Rozpaczajcie, bo jeszcze moje ciało nie legło w grobie, a już się między sobą gryziecie moje dzieci!A wróg tylko na to czeka, aż skoczymy sobie do gardeł! Dlatego, aby zachować jednolitość Wszechrusi, w swoim testamencie od was tylko jednego żądam. REFERENDUM. P mojej śmierci Duma i Rząd tymczasowy ma w ciągu trzech miesięcy mają przygotować i rozpowszechnić wieść, że lud Wszehrusi może wybrać w jakim systemie może żyć!!! Oto ostateczna forma Rewolucji Grudniowej! Jej ostatni akt! Czy Wszechruś zostanie nadal Carstwem, czy Republiką! Jeżeli wybierzecie monarchie konstytucyjna, to sami wybierzecie sobie Cara. Jednak ja mogę polecić wam generała Aleksandra Romanowa, mego bratanka, który nie ma uraz do mnie, a jego myśl jest Liberalna. Jeżeli zaś wygra Republika, jako pierwszego Prezydenta widzę sześćdziesięcioletniego Aleksandra Puszkina. Jest wykształconym patriotą ze strony Związku Południowego. Z pewnością podczas pierwszej kadencji naprostuje Federację na właściwe tory.”
  Dalsze przemówienia dotyczyły budowy Kolei Transsyberyjskiej i uwłaszczeniu chłopów w okolicy Orenburgu.

  WYDATKI:
  4 miliony Funtów na Szkolnictwo.
  4 miliony Funtów na uwłaszczenie Chłopów
  3 miliony Funtów na kontynuacje budowy kolei Transsyberyjskiej na odcinku Perm- Jekaterynburg
  5 milionów na Armię Lądową.
  6 Milionów na budowę Floty pacyficznej.
  8 Milionów na wspomoc dla prywatnych przedsiębiorców.
  9 milionów na szkolenie administracji

  GOSPODARKA:
  Podatki na Biednych 3% z dochodów
  Podatki na Średnio Zamożnych 6 % z dochodów
  Podatki na Zamożnych 10 % z dochodów
  Dodatkowo Duma uchwala projekt Protektora, czyli czteroletni okres wolnizny dla założycieli nowych firm, dziesięcioletni okres wolnizny dla uwłaszczonych chłopów i dwudziestoletni okres wolnizny dla koloni. Ustawę nazwano „Nowe Horyzonty”.

  POLITYKA WEWNĘTRZNA:
  Odrzucenie ultimatum Małoruskich Watażków i wysłanie IV armii Litewskiej pod dowództwem Nikołaja Przewalskiego w celu aresztowania zbuntowanego rządu w Kijowie, Wysłanie II armii Kozaków Dońskich pod przewodnictwem Generała Koszowego Iwana Samarowa w celu jak najszybszego zabezpieczenia Lewobrzeżnego Dniepru , zamknięcie Granic, oraz wysłanie Floty Czarnomorskiej pod dowództwem Oskara Enqvista w celu Blokady Morskiej Małorusi. W celu pomocy dla armii wysyłane są jeszcze cztery Pułki z Litwy do pomocy dla Przewalskiego, oraz I Armia konna Kozaków Dońskich pod wodzą Artema Krasnowa. Całością będzie dowodził z Rostowa Nad Donem nowy, mianowany jeszcze w tym samym roku Feldmarszałek Książę Aleksandr Iwanowicz Bariatinski. Do Rosjan i Tatarów w Małorusi wysyłana jest zacheta do powstania przeciwko Kijowowi. Dla Tatarów jest tez szczera obietnica Autonomii. Dla pras zaoferowano dodatkowe płace za propagandowe artykuły o Małoruskich elitarystach. Z kolei dla Rządu Małoruskiego będzie wysłany list z ultimatum o bezwzględnej kapitulacji. Oprócz tego ogłaszam nowe wybory do Dumy bez możliwości wyboru mniejszości Małoruskiej. (Ma to służyć sprawdzeniu kto ma jakie poparcie).

  WOJSKO:
  Rozkazy takie jak powyżej, a także ogłoszenie mobilizacji armii i wysyłanie części z okręgu Środkowo rosyjskiego do pomocy w tłumieniu Buntu. Ogłasza się również zakup od prywatnych firm broni na wojnę.

  Handelek:
  Zaraz dopisze

  PODSUMOWANIE:
  Wojna z Małorusią
  Mobilizacja
  Ustawa Nowe Horyzonty
  Wydanie 39 milionów Funtów na rozruch. • Zmieniamy nazwę kraju na #anchor(Księstwo Serbii)


Log in to reply