Informacje dla przyszłych graczy


 • Mistrz Gry

  Rok 2018 jest PBF‐em osadzonym w (prawie) autorskim świecie, mocno inspirowanym uniwersum Gwiezdnych Wojen i Warhammera 40000. Mimo pewnych, ściśle określonych ram dotyczących świata, takie jak państwa czy rasy, to sam świat jest dość ,plastyczny". Oznacza to, że daje dość dużą swobodę na dodawanie przez graczy własnych, autorskich rzeczy mających urozmaicić rozhrywkę. Należy jednak zaznaczyć, że owe ,dodatki" powinny pasować do klimatu świata i mieć swoisty umiar, a co najważniejsze ‐ logikę w swojej złożoności. Mówiąc prościej: wszelkim wszechpotężnym gomułkom sera i postaciom z innych twórów kultury bez dodanego żadnego związku z obecnym tu światem przedstawionym serdecznie tu dziękujemy.
  Nie oznacza to jednak, że nie można popuścić tutaj wodzów fantazji. Gracze mają do wyboru wiele, różnorodnych ras, jak również niemalże nieograniczony dobór funkcji, którą dana postać może spełniać. Ba, gracz może wcielić się nawet w przywódcę jakiegoś państwa, jeśli wcześniej skonsultuje to z administracją. Do tego przy tworzeniu postaci nie ma żadnego systemu rozwoju postaci nadającego bardziej ,RPG‐owy" charakter, co tylko zwiększa wolność twórczą przyszłych graczy.
  W każdym razie, mogę życzyć miłej gry, jak również wspomnieć o fakcie, że w tym temacie zostanie zamieszczona również rozpiska grywalnych ras.


 • Mistrz Gry

  avatar Woj2000 Woj2000

  Rasy
  *Ludzie – gatunek ssaków zamieszkujący głównie planetę Ziemia, znajdującą się w domenie Tetrarchiatu. Są najmłodszą rasą w imperium Eterycznych, acz ich umiejętności wojskowe, inzynierskie i robotnicze znalazły uznanie wśród pozostałych obywateli mocarstwa, pozwalając wyrobić sobie silną pozycję w Tetrarchiacie. Ich kolejną cechą, poza ogólną przydatnością, jest rzadko spotykana wśród rozwiniętych ras Drogi Mlecznej różnorodność, czy to pod względem genetycznym, jak i samego wyglądu. Właśnie ta różnorodność pozwala niektórym osobnikom tej rasy, zwłaszcza Czerwonoskórym i Afrykanom, na korzystanie z psioniki, mimo, że wśród gatunków o mózgach skonstruowanych w sposób podobny do ludzkich nie powinno być to możliwe. Jak różne są osobniki tego gatunku między sobą, tak różne są opinie innych ras na ich temat. Niektóre ich szczerze szanują, jak to ma miejsce w przypadku czterorękich Kasathian czy praktycznych Fungidów, inne darzą niechęcią bądź szczerą antypatią, jak Yapisowie czy Na’agowie. Jednakże ludzi w większości nie interesują opinie czy czcza sława. Zainteresowani są raczej chęcią poprawy swojego losu i prowadzeniem działań mających na celu doprowadzenie do jak napełniejszego przeżycia swojego dość krótkiego, maksymalnie stuletniego żywota w niebezpiecznej, galaktycznej rzeczywistości.
  image
  *Kasathianie – czteroręka, wysoka i tyczkowata rasa z Kasthii, będąca wraz z Eterycznymi jedną z ras założycielskich Tetriarchiatu. Chociaż w tym wypadku ,rasa założycielska" nie jest odpowiednim słowem: Kasathianie i Eteryczni są przedstawicielami tego samego gatunku, który na przestrzeni tysięcy lat w wyniku ścisłej polityki kast, uwarunkowań genetycznych i wymuszonej ewolucji przemienił się w dwie, dość podobne, choć mocno różniące się od siebie, odmiany. To właśnie Kasathianie stali się w Tetriarchacie przedstawicielami ,gorszej" kasty, służąc arystokracji. Jednakże w miarę ekspansji ich imperium, Kasathianie otrzymali stałą pozycję naukowców i inżynierów, jak również ,przełożonych" dla ,młodszych ras" swojego państwa, którą mogą spokojnie pełnić przez swoje pięcsetletnie życia. Ich charakterystyczną cechą, poza dwiema parami kończyn, jest całkowity brak umiejętności psionicznych, co odróżnia ich od drugich, bardziej psionicznych, założycieli Tetriarchatu.
  image
  *Yapisowie – reptiliańska rasa z Ya’apis, która do niedawna pełniła fukcję ,głównych trybów" machiny przemysłowej i wojennej domeny Eterycznych Sióstr. To właśnie oni, znani ze swojej siły i zdolności regeneracyjnych, jak również porywczości, stanowili trzon sił zbrojnych i rezerwuar siły roboczej Tetriarchatu. A przynajmniej tak było, kiedy w armii nie zostali zastąpieni przez mających większe sukcesy militarne i łatwo adaptujących się do sytuacji ludzi. Wtedy to na przestrzeni następnych 5 450 lat zostali zepchnięci do roli wyłącznie jednego z owych ,trybów Tetrarchiatu": przemysłu. Jednakże ta dumna, pełna siły rasa wciąż nie darowała ludziom, zwanych przez nich pogardliwie w’sitami (,nuworyszami"), tego krótkiego awansu społecznego, przez co między przedstawicielami tych dwóch gatunków często dochodzi do różnych scysji, które nieradzko mają realną szansę eskalować w coś poważniejszego.
  image
  *Eteryczni – najstarsza rasa Tetriarchatu, będąca wraz z Kasthianami jedną z założycieli tej galaktycznej potęgi. Ten nieposiadający dymorfizmu płciowego gatunek sławetny jest nie tylko ze względu na swoją wysoką, niemal arystokratyczną, pozycję w państwie Eterycznych Bogiń, ale również dzięki swojej charakterystycznej, smukłej posturze, długowieczności oraz potężnym umiejętnościom psionicznym, które, odpowiednio skanalizowane i spotęgowane, potrafią przemienić danego Eterycznego w omnipotentną, półboską istotę. Jednakże do tej pory udało się to tylko czwórce Eterycznych, znanych dzisiaj pod mianem Eterycznych Bogiń – boskich przywódczyń Tetriarchiatu. Nie oznacza to jednak, że nie znajdują się pragnący potęgi i mocy Eteryczni, chcący wspiąc się na wyżyny, jakie osiągnięły ich władczynie. Jednakże ich próby albo zawsze kończą się fiaskem, bądź kandydaci na ,przyszłych bogów" znikają w nie zawsze wyjaśnionych okolicznościach.
  image
  *Na’agowie – wężopodoba, wojownicza i ekspansywna rasa, stanowiąca trzon władzy, administracji i sił zbrojnych Hegemonatu Na’ag, drugiego supermocarstwa w Drodze Mlecznej. To właśnie wartości tej rasy, takie jak wojowniczość, honor i kult siły, ukształtowały to totalitarne i nastanowione na ciągły rozrost państwo. W galaktyce znani są nie tylko ze swojej wojowniczości, wrodzonemu refleksowi i szybkości, ale również ze swojego okrucieństwa i pogardy względem innych gatunków. Nie przysparza im to sympatii wśró innych mieszkańców galaktyki, lecz sami Na’agowie o to nie zabiegają. Tym, na czym w większości skupiają esencję swojego krótkiego, pięćdziesięcioletniego życia, jest służba swojemu imperium, Pierwszemu Archontowi i ideologii spajającej całą tą maszynę społeczno‐polityczną w całość, jaką jest ,materializm supremacyjny".
  image
  *Skavianie – miłujący pokój, insektoidalny gatunek o kolektywnym umyśle, zamieszkujący Skaviańską Republikę Związkową. Mimo swojej niewielkiej liczebności i słabej armii, rasa ta może pochwalić jednym atutem, będącym potężną kartą przetargową w relacjach dyplomatycznych i służącym za źródło ich pozycji w galaktyce: niespotykane umiejętności psioniczne, w niektórych aspektach przewyższających nawet Eterycznych. Właśnie te moce posłużyły Skavianom to stworzenia podstaw Architektury Tonalnej – możliwości tworzenia nowych przedmiotów z innych, jak również z dosłownego ,powietrza" poprzez manipulację strunami Wszechświata. Dzięki tym zdolnościom mogliby zawojować Kosmos, lecz tym insektoidom zależy wyłącznie na pokojowym rozwoju i ciągłym poszerzaniu swojej wiedzy, wyrażonym w każdym aspekcie ich kolektywnego żywota – od ustroju opartego na władzy jednostek nieprzeciętnie inteligentnych, po niedawno wykonany projekt złączenia jaźni wszystkich Skavian, by każdy z nich mógł cieszyć się informacjami ogółu.
  image
  *Dresselowie – gatunek ssaków o cechach zbliżonych do ludzi, mający swoje siedziby w kilku enklawach na terenie Hegemonatu Na’ag, służący w tym państwie jako tania, quasi‐niewolnicza siła robocza. Z biologicznego punktu widzenia nie wyróżniają się niczym szczególnym na tle innych gatunków: nie posiadają zwiększonego refleksju czy też mocy psionicznych. Za to sławetni są na salonach większej galaktyki jako jeden z kilku ,towarów eksportowych" państwa Na’agów – widok Dresseliańskiego niewolnego robotnika, chłopa czy sługi nie jest niczym wyjątkowym w miastach i planetach kosmicznych państwowości, wyłączając przeciwny działaniom Hegemonatu Tetriarchat.
  image
  *Fungidy ‐ dożywająca kilku tysięcy lat rasa organizmów wywodzących się bezpośrednio od grzybów i porostów, trzymająca prym w największej organizacji kupieckiej w Drodze Mlecznej ‐ Federacji Handlowej. Ich charakterystycznymi cechami wyróżniającymi ich spośród innych mieszkańców galaktyki jest nie tylko ich ustępująca wyłącznie Eterycznym długowieczność i sławetna smykałka do handlu oraz dyplomacji, ale także niezwierzęce pochodzenie, zdolność do całkowitej symbiozy z organizmami roślinnymi, mistrzowskie opanowanie biotechnologii i genetyki oraz niezwykła wewnątrzgatunkowa różnorodność ( dla przeciętnego zjadacza chleba objawiająca się najczęściej poprzez dostrzeganie nierzadko diametralnych różnic w proporcjach, budowie ciała, wysokości i ubarwieniu dwóch dowolnych osobników tego gatunku), możliwa dzięki łatwo mutującemu się genomowi i nietypowemu sposobowi rozmnażania ‐ poprzez cykliczne rozsiewanie zarodników. Ten gatunek, mający swoje siedziby głównie w kilku układach solarnych wokół rodzimej planety, Protsa, skupiony jest najczęściej w niewielkich republikach kupieckich opartych na niepodzielnym samowładztwie syndykatów handlowych, których interesy po części reprezentuje Federacja Handlowa. Dzieje się tak nawet pomimo faktu, że z założenia Federacja to twór ponadgatunkowy.
  image
  *Chogoryci ‐ gatunek humanoidalnych, rosłych ssaków pochodzący z dalekich, północno‐zachodnich rubieży galaktyki, dla większości mieszkańców galaktyki stanowiący ucieleśnienie bezwględności i zwierzęcej siły, ale też poczucia wielkiego honoru, waleczności i niemalże perfekcyjnego przystosowania do życia w ciągłej drodze. Chogoryci mogli wykształcić w sobie te cechy dzięki surowym, stepowym warunkom rodzimej planety (Chogoris) oraz własnej historii, obfitującej w obrazy ciągłej rywalizacji między klanami, a w dalszej perspektywie z innymi gatunkami o bogactwa oraz miejsca zdatne do zamieszkania. Na przestrzeni tysięcy lat udało im się podporządkować północno‐zachodnie rubieża, tworząc Chanat Chogorycki, kosmiczne imperium oparte na archaicznym systemie rządów z ich kultury, jakim była podległość nierzadko skłóconych ze sobą Klanów i Ord (posiadających zazwyczaj we władzy jedną lub kilka planet) względem Najwyższego Chana. Historia tego imperium jest równie burzliwa, jak jego rasy, lecz w obecnej chwili ponownie się skonsolidował. Dzięki temu wielu Chogorytów, z wyjątkiem kilku ambitnych i opornych względem Najwyższego Chana wodzów i ich sług, ponownie patrzy w nadzieją w przestrzeń kosmiczną, zaś obdarzeni mocą psioniczną szamani ponownie przewidują strach pojawiający się w umysłach innych, słabych ras, obawiajacych się potęgi Ord…


Log in to reply