Borba


 • Mistrz Gry

  Czyli Walka. Oficjalny organ Związku Komunistów Jugosławii. Wydarzenia z kraju i świata będą tutaj


 • Mistrz Gry

  Ogłoszone wyniki wyborów powszechnych do Zgromadzenia Federalnego:
  Związek Komunistów Jugosławii 30
  Serbski Ruch Zjednoczeniowy Jugosławii 28 (Napoelon)
  Partia Monarchistyczna Jugosławii 24 (Deus)
  Chorwacka Partia Radykalna 20 (Luter)
  Unia Muzułmanów 19
  Libertas Slovenes 18 (Rozsierdzone Czako)
  Jugosłowiańskie Siły Pokojowe 18 (Memiczny Janusz)
  Demokratyczna Federacja Chłopska 17
  Albańska Partia Demokratyczna 16
  Bułgarski Legion Borysa III 10 (Władca Awarów)
  Partia Odrodzenia Monarchii Jugosłowiańskiej 10 (Burger)
  Macedońska Federacja Narodowych Socjalistów 6
  Legion Żołnierzy Horthyego 4 (Bryndzoł)

  Rada Republik i Prowincji
  Serbski Ruch Zjednoczeniowy Jugosławii 18
  Związek Komunistów Jugosławii 16
  Chorwacka Partia Radykalna 12
  Partia Monarchistyczna Jugosławii 10
  Unia Muzułmańsko-Obywatelska (Muzułmanie słowiańscy i albańscy) 10
  Libertas Slovenes 8
  Partia Odrodzenia Monarchii Jugosłowiańskiej 5
  Jugosłowiańskie Siły Pokojowe 3
  Demokratyczna Federacja Chłopska 2
  Lista Jednej Macedonii (bezpartyjna lista Macedończyków i Bułgarów) 2
  Wspólny Dom Wojwodina (Węgrzy i Rusini) 2


 • Mistrz Gry

  W Bośni wielkie zamieszki!
  W kilkunastu miastach Bośniackiej Republiki Socjalistycznej doszło do ulicznych bójek i napadów na ludność cywilną i policję! Serbscy i chorwaccy nacjonaliści domagają się likwidacji tej Republiki i wcielenia jej w swoje granice, a muzułmańscy domagają się referendum niepodległościowego oraz wcielenia leżącego w Czarnogórze i Serbii Sandżaku zamieszkanego przez ludność islamską! W mieście Velika Kladuša doszło nawet do walki z chorwacką policją, która samowolnie tam przyjechała i usiłowała rozgonić Serbów i bośniackich muzułumanów. W środkowej Bośni muzułmańscy nacjonaliści (wielu z nich to weterani z Afganistanu) proklamowali powstanie Islamskiej Republiki Bośni, po kilku godzinach rozbitej przez zmilitaryzowane oddziały policji. W południowej i wschodniej Bośni Serbowie domagają się wcielenia do Serbii.

  Lokalne władze w Słowenii samowolnie zaczęły przygotowania do referendum o niepodległości
  O jego finansowanie oskarżane są Niemcy, które oficjalnie milczą


 • Mistrz Gry

  Słowenia deklaruje niepodległość
  Odbyło się referendum niepodległościowe na terenie Słoweńskiej Republiki Socjalistycznej! Oficjalne wyniki:
  Za 99,99%
  Przeciw 0,01%
  Lokalne władze rozpoczęły likwidację pośredników jugosłowiańskich, zostały też oskarżone o sfałszowanie wyników! Dodatkowo słoweńskie społecznościowych Istrii i Kajkawi domagają się włączenia w skład niepodległej Słowenii tych mocno turystycznych terenów Chorwacji. Rząd Jugosławii zdecydował o wysłaniu na miejsce wojska!


 • Mistrz Gry

  Porażki wojsk jugosłowiańskich w Słowenii!
  Minęły już trzy dni od kiedy Słowenia ogłosiła niepodległość, a w tym czasie kolejne oddziały Jugosłowiańskiej Armii Ludowej nie mogą poradzić sobie z pacyfikacją alpejskiej republiki. Dodatkowo słoweńskie władzy zaapelowały o utworzenie wielkiej, federacyjnej Słowenii, obejmującej tereny Republiki Słowenii oraz Istrii i Kajkawszczyzny, należących do Socjalistycznej Republiki Chorwacji. Postulat ten znalazł częściowe poparcie wśród istriockich i kajkawskich regionalistów i słoweńskie wojsko zajęło już północno-zachodnią część Istrii. Walki są jednak w większości bezkrwawymi potyczkami jak na razie.
  Pożary i zamieszki w Bośni
  Pacyfikowane przez Jugosłowiańską policję protesty uliczne w Bośni nie ustają na sile! Chorwaci i Serbowie domagają się likwidacji sztucznej republiki, zaś Boszniacy ogłoszenia niepodległości oraz włączenia w jej granice Sandżaku. W miasteczku Bihac pożar ogarnął kilka budynków w centrum, jednak został zgaszony przez straż. Kilkaset osób rannych, liczbę zabitych w zamieszkach na razie ocenia się na 9.


 • Mistrz Gry

  Rząd Socjalistycznej Republiki Chorwacji za referendum
  W najbliższych dniach ma odbyć się referendum w Chorwacji w sprawie niepodległości z uwagi na narodowe protesty w całym kraju, w tym w Zagrzebiu. Może się to jednak okazać trudne w niektórych rejonach, zwłaszcza sąsiadujących ze Słowenią z racji na bojowe działania.


 • Mistrz Gry

  Jugosławia, sytuacja na kwiecień 1991 jug1.png


 • Mistrz Gry

  Czerwiec 1991jug1.png


 • Mistrz Gry

  Wrzesień 1991 jug1.png


 • Mistrz Gry

  Węgry do Jugosławii.
  Proponujemy utworzenie na terenach należących do Węgier w latach 1941-47 (północno-zachodnia Wojwodina) węgierskiego regionu autonomicznego z własnym samorządem. W przeciwnym razie zastosowane zostaną sankcje


 • Mistrz Gry

  Oficjalne poparcie Jugosławii przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Słowenii i Chorwację przez Republikę Federalną Niemiec


 • Mistrz Gry

  jug1.png
  listopad 1991


Log in to reply