Wielki Bestiariusz pióra barda Ogniomysła Zielonobrodego


  • Mistrz Gry

    Na naszych ziemiach wiele żyje niezwykłych zwierząt, roślin i innych istot które wymykają się takiej prostej i czytelnej klasyfikacji. W niniejszym zbiorze opisuję wszystkie te, które uznałem za ciekawe, także znajdą się tu zarówno stworzenia które rani srebro i sól jak i te z ciała i kości. Nie jest to bardzo naukowe podejście i nie taki jest mój cel, jeśli ktoś chciałby opracowania bardziej szczegółowego opracowań w tym względzie nie brakuje. To dzieło ma przede wszystkim zaś pokazać różnorodność i nieprawdopodobne bogactwo stworzeń z naszej ojczyzny i jako takie powinno być traktowane. (…)


Log in to reply