Nowe formatowanie! • Przy okazji naprawiania myślników i plusów na początku linii, dodałem kilka rzeczy do implementacji markdowna tu dostępnej:

  1. podkreślenie: ++tekst++ (tekst)
  2. zakreślenie: ==tekst== (tekst)
  3. indeks górny: ^tekst^ (tekst)
  4. indeks dolny~tekst~ (tekst)
  5. inteligentne strzałki. Zamienia kombinacje -, =, < i > na strzałki
   --> daje →
   <-- daje ←
   <--> daje ↔
   ==> daje ⇒
   <== daje ⇐
   <==> daje ⇔
   
  6. skróty. Można zdefiniować skróty pisząc gdzieś *[skrót]: wytłumaczenie skrótu. Później wystarczy napisać skrót
  1. hashtagi - chyba dość mało osób korzysta tutaj z tagów, ale jakby ktoś chciał to teraz można łatwo je linkować, po prostu wpisując: #tag
  2. Komentarze. Można dodać komentarz który nie będzie widoczny w samym poście, ale dalej się pojawi przy cytowaniu/edycji postu: <!-- treść komentarza -->
  3. Klasy i id CSS. Jest to bardziej zaawansowana funkcja. Pozwala dodać dowolną klasę CSS (która jest jakoś zdefiniowana na stronie, bo inaczej nic nie zmieni) do dowolnego bloku - nagłówka, zwykłego tekstu itp. robi się to dając po prostu pod jego koniec {.klasa} lub {#id} (lub połączenie obu, można dodać wiele klas)
   Można więc zrobić np. takie rzeczy:

  testowy tekst w kolumnie po prawej

  link jako przycisk


Log in to reply