Czyszczenie Wieloświata  • W związku z narastającą ilością Przestarzałych PBFów postanowiłem wyłączyć z widoku wszystkie kategorie w których nie pojawiły się żaden wpis w przeciągu pół roku. (poza kilkoma z których właścicielami już o sprawie rozmawiałem)

    Oczywiście żadne dane nie zostały utracone a wyłączone kategorie są jedynie niewidoczne dla użytkowników. Jeżeli ktoś zauważy zniknięcie kategorii nad którą prace odłożył na później lub o niej zapomniał a mimo to chciałby wrócić, wystarczy wystosować do mnie wiadomość a grupa zostanie przywrócona lub ukryta dla wszystkich poza właścicielem.


Log in to reply