Wielka Rzeka Mordan


  • Metro 2035

    Jedna z najpotężniejszych rzek Oskad, biorąca swój początek w niezbadanych, dzikich rejonach kontynentu, a następnie rozlewająca się przez lasy, stepy i półpustynie aż do ujścia w oceanie. W najszerszych miejscach jest szeroka nawet na ponad pół kilometra. Rzeka łączy sobą wiele miast i miasteczek położonych nad jej brzegiem prężną żeglugą rzeczną. Jej wodami pływają wielkie barki parowe, transportując drewno, zboża, surowce. Nie rzadziej widać mniejsze jednostki, przewożące poupychanych w ładowniach niewolników, a także promy, którymi mniej i bardziej zamożni podróżują między miejscowościami wybrzeża. Najdalej położonym portem i ostatnim cywilizowanym miejscem na rzece jest port Czaty, i choć w rzeczywistości pewna odległość dzieli go od miasta, to spełnia ważną rolę w jego gospodarce, szczególnie w obrocie niewolnikami.
    Nie wolno także zapomnieć o tym, że Mordan nie płynie wyłącznie miodem i mlekiem. Od pewnego czasu na rzece coraz śmielej rozwija się piractwo. Małe i zwinne łodzie bandytów napadają na bezbronne jednostki, mordując i grabiąc kosztowne towary. Co bogatsi przedsiębiorcy wynajmują strzelców, których zadaniem jest ochrona transportów, ale niewielu stać na taki luksus. Politycy w Criannie już od wielu miesięcy starają się wymyślić dobre rozwiązanie tego problemu i coraz częściej pada propozycja utworzenia uzbrojonej Straży Rzecznej…
    EtherNaDachuPierdziZStrachu


Log in to reply