Doktryny polityczne


 • Zapomniany Front Mistrz Gry

  Ideologie Filarowe

  Termin wprowadzony w XVIII wieku przez myślicieli imperialistycznych, potocznie określający większość ówczesnych i teraźniejszych doktryn politycznych, nie będących w żaden sposób powiązanych z imperializmem. Z czasem zbiór filarów się zmieniał, części ubyło, a inne kawałki przybyły. Wszelkie państwa strażnicze, jak określano narody spoza okręgu imperialnego, to nemezis idealnego świata, do którego niegdyś dążyło Imperium, zanim stało się enperialistyczne. W skrócie to wszelkie republiki, monarchie parlamentarne i wszelkie inne ustroje, które nie wpasowały się w utopijną wizję ultraimperialistów.

  Określenie wzięło się natomiast z osobliwego postrzegania społeczeństwa przez dawnych filozofów, którzy widzieli tamtejsze mechanizmy państwa jako filary, na których opierało się społeczeństwo i będą budulcem ich przyszłości. Działacze imperialiści wyciągnęli brudy spod dywanu, dotyczące historii Kontynentu Nadziei, od samych początków targanego wojnami i doszli do wniosku, że to właśnie one są zarzewieniem rozłamów i konfliktów, więc będą dążyć do zburzenia ich, w celu zbudowania na gruzach nowego, idealnego społeczeństwa, pozbawionego podziałów i wojen, ironicznie, tą samą ścieżką – płynącym posoką traktem zbrojnej walki.

  Po traktacie w Caigllaires w 1875 roku Imperium zreformowało swoją własną państwowość i obrało nową taktykę dominacji, znacznie mniej agresywną, bo poprzez wpływy gospodarcze i politykę, jednocześnie niezbyt mieszając się w sprawy zachodu, nie licząc potrójnego rozbioru Belgavaru, opanowanego przez apostalistów. Mimo zmian w postrzeganiu zachodu termin pozostał i w gruncie rzeczy ma on znaczenie propagandowe, z kolei ideologie filarowe, połączone z imperializmem, są obecne w imperialnych marionetkach, co Imperium nie przeszkadza.

  ©03.01.2020


 • Zapomniany Front Mistrz Gry

  Imperializm

  Licząca ponad dwieście lat doktryna polityczna i nurt filozoficzny, zapoczątkowany w 1701 roku w Cardenhaardzie, będącym bezpośrednią kolebką Imperium i jedną z najważniejszych wewnętrznych federacji. Jego twórca, Siergiej Noropatkin, pod wpływem ogromu okropieństw serii wojen, rozgorzałych we wschodnim Veleradzie pod koniec XVII wieku, założył swoje własne ugrupowanie, które prędko zdobyło wysoką popularność i przejęło cały kraj, wchodząc w pakty z państwami sąsiadującymi, co utworzyło Imperium Panveleradzkie. Imperialiści nie kryli się ze swoim militaryzmem i celami, mającymi na celu opanowanie całego świata, który miał zostać pokryty przez jedno superpaństwo, co miałoby zakończyć erupcje brutalności i rosnących jak grzyby po deszczu podziałów.

  Imperializm opierał się na tzw. Piedestale, który można porównać do mikrej wersji konstytucji, określającej zasady tej ideologii. Przed reformacją głosiły, że:
  - Wszystkie istoty rozumne są sobie równe,
  - Wszystkie płcie są sobie równe,
  - Imperializm gwarantuje każdym wolność wyznania,
  - Rząd jest tworzony przez Imperatora, pozbawionego określonej tożsamości, który nie pojawia się bezpośrednio w życiu państwa, a pociąga za sznurki. Władza imperatorska, jak i jego prezencja, ma symbolizować jedność z niematerialnym państwem przez ciało z krwi i kości.
  - Każdy obywatel jest zobowiązany do odbycia zasadniczej służby,
  - Ostateczne rozwiązanie wojen może być osiągnięte tylko tą samą drogą. Ogień zwalcza się ogniem,
  - Władza Imperatora i jego siła nie podlega kwestionowaniu,
  - Wszelkie dziedziny życia muszą być podporządkowane organowi państwowemu,
  - Gospodarka musi być w pełni podporządkowana celom wojskowym.

  Po 1875 roku podstawy uległy znacznym zmianom i zaczęły stanowić część pełnoprawnej konstytucji. Sporą część poprzednich postanowień zlikwidowano, co spowodowało powstanie tzw. Imperializmu enigmatycznego. Zreformowany Piedestał głosi:
  - Wszyscy obywatele są sobie równi, niezależnie od rasy, płci, warstwy społecznej i majątku,
  - Imperium jest państwem z wolnością religijną,
  - Zasłużone regiony stają się federacjami z większą ilością praw, jednakże nadal są podporządkowane państwu,
  - Obywatele nie mają obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej, a narodowa armia nie prowadzi poboru, jeśli nie zajdzie taka potrzeba i składa się z ochotników,
  - Każdy obywatel może liczyć na pomoc ze strony państwa, jak i ma pełne prawo do skorzystania z darmowej opieki medycznej,
  - Władza imperatorska jest ograniczana przez dwuizbowy demokratyczny parlament, składający się z Wielkiej Generalicji i Frontu Cywilnego, który w razie potrzeby ma prawo obalić nieudolnego rządzącego i zastąpić go kimś bardziej kompetentnym. Ma także możliwość samostanowienia,
  - Każdy obywatel ma prawo do głosowania na kandydatów do Frontu Cywilnego i aparatów administracyjnych, a także ma możliwość uczestniczenia w nich jako kandydat,
  - O ile wojsko wciąż stanowi główny element państwa i jest bardzo silne, Imperium preferuje rozwiązania dyplomatyczne,
  - Każdy obywatel jest zobowiązany do płacenia podatków.

  Odejście Imperium Panveleradzkiego od ideologii imperializmu morficznego spowodowało utworzenie się dwóch innych odłamów – imperchaotyzmu, obecnego w imperialnych marionetkach i enperializmu, funkcjonującego w samym Imperium. Mimo podjęcia mniej drastycznych metod, imperializm morficzny nadal występuje, co można zauważyć na przykładzie Państwa Wornedyjskiego, jedynego państwa ultraimperialistycznego.

  Dziś samo Imperium dąży do samowystarczalności i zdjęcia bolesnych blokad morskich, uniemożliwiających handel jak i nałożonej przymusowej polityki izolacjonizmu, jednakże nie były one jedynymi powodami do rozpętania wojny.

  Charakterystyka odłamów imperializmu

  |​-Imperializm chaotyczny (Imperchaotyzm)-|​

  • Ideologia filarowa, złączona z imperializmem,
  • Obowiązujący zreformowany piedestał imperialny,
  • Głowa państwa niepozbawiona tożsamości,
  • Obecność innych partii politycznych, z którymi imperialna zawiązała koalicję,
  • Gospodarka rynkowa,
  • Zablokowane granice dla imigrantów z państw spoza okręgu imperialistycznego,
  • Autorytaryzm.

  Przykład państwa: Camarr.

  Imperializm enigmatyczny (Enperializm)

  • Amorficzna postać imperializmu, przypominająca amalgamat monarchii i republiki w jednej postaci,
  • Silny militaryzm,
  • Sprawnie funkcjonujący aparat propagandowy,
  • Obowiązujący zreformowany piedestał imperialny,
  • Utajniona tożsamość Imperatora,
  • Głowa państwa, oprócz siły politycznej ograniczanej przez parlament, ma przede wszystkim wymiar duchowy. To jego żywa esencja.
  • Państwo zezwala tylko na opozycję stworzoną z innych partii imperialistycznych,
  • Gospodarka rynkowa, z wysokim interwencjonizmem ze strony państwa,
  • Rząd stanowiony zarówno przez osoby cywilne, jak i wojskowe,
  • Granice są otwarte dla imigrantów z innych krajów, którzy są ściśle legitymowani i obserwowani,
  • Obecność wewnętrznych federacji dla zasłużonych regionów, które zachowują nawet swój dawny język,
  • Armia jest jednym z najważniejszych narzędzi w stanowieniu imperialnej władzy,
  • Stosunkowo łagodna polityka wobec buntów i strajków,
  • Większość obywateli posiada prawo głosu,
  • Dążenie do uzyskania dominacji gospodarczej i politycznej bez zmian granicznych i prowadzenia działań wojennych.

  Przykład państwa: Imperium Panveleradzkie.

  Imperializm morficzny (Ultraimperializm)

  • Obowiązuje pierwszy piedestał imperialny,
  • Większość dziedzin życia jest podporządkowana jednostce państwowej,
  • Intensywne działanie propagandy i indoktrynacji, nawet bez zagrożenia wojną,
  • Wyraźnie zaznaczona, jedyna głowa państwa, stanowiąca jednocześnie siłę polityczną jak i reprezentacyjną,
  • Kult jednostki,
  • Gospodarka centralnie kierowana,
  • Kolektywizm,
  • Granice zamknięte dla emigrantów i imigrantów spoza okręgu imperialistycznego,
  • Obecność młodzieżowych organizacji militarnych,
  • Społeczeństwo wojskowe,
  • Przymus odbycia zasadniczej służby wojskowej po ukończeniu osiemnastego roku życia,
  • Wysoka agresja i ekspansjonizm,
  • Tylko jedna partia u władzy.
  • Dążenie do stworzenia idealnego świata,
  • Rząd stanowiony wyłącznie przez głowę państwa i wojsko.
  • Występowanie ostrej cenzury.

  Przykład państwa: Państwo Wornedyjskie.

  ©03.01.2020


Log in to reply