Biuro Kartografa


 • Metro 2035 Mistrz Gry

  Pomimo, że od Apokalipsy minęły 23 lata, to przedwojenne mapy i plany wciąż stanowią wielką wartość. Ułatwiają poruszanie się po zrujnowanym mieście, ukazują miejsca skrywające różnorakie dobra czy choćby pozwalają oddać się nostalgii i wspomnieniom nad światem, który przeminął. Tworzone współcześnie mapy nierzadko mają jeszcze większe znacznie, ponieważ ukazują okolicę z dzisiejszej perspektywy, nanosząc na papier wszystkie skazy i blizny powstałe przed ostatnie dwie dekady.
  W tym temacie znajdziemy mapy opisujące świat przedstawiony. Niektóre z nich mogą zostać udostępnione wyłącznie dla danych grup postaci.


 • Metro 2035 Mistrz Gry

  Plan Zdzieszowickiego Metra

  tekst alternatywny

  (Drugą z map zawdzięczamy użytkownikowi Dark Dante)
  ssij

  Legenda oznaczeń poszczególnych fragmentów linii Zdzieszowickiej Kolei Podziemnej
  Tunele Błękitne - Tunele Metro-Zdzieszowic kontrolowane przez Sojusz Metra Zdzieszowickiego.

  • Wyjątkiem jest tunel pomiędzy Stacją Kościelną i ulicą Dworcową, który od wielu lat jest strefą sporną między SMZ, a Arkowcami.

  Tunele Żółte - Tunele Metro-Koksu kontrolowane przez Sojusz Metra Zdzieszowickiego.
  Tunele Zielone - Tunele kontrolowane przez Arkowców z Kościelnej.
  Tunele Czerwone - Tunele zawalone, zamurowane bądź niedostępne z innych powodów.

  Czarne numery od 1 do 7 - Stacje Zdzieszowickiej Kolei Podziemnej, szerzej znanej jako Metro-Zdzieszowice.

  1. Stacja Kościelna - Właściwie jej rzeczywista, przedwojenna nazwa to Urzędowa, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Urzędu Miasta i Gminy. Jej stali mieszkańcy określają ją Arką, a ludność Sojuszu dobrała nazwę od panującego tam ustroju - “Kościelna” i nazwa ta szybko się przyjęła w oficjalnych dokumentach SMZ. Stacja jest obecnie pod władaniem Proboszcza Czarnko.
  2. Stacja Basenowa - Nazywana przez część mieszkańców Sojuszu “Stacją Aquapark”, swoją nazwę także zawdzięcza bliskiemu sąsiedztwu charakterystycznego miejsca - tym razem są to pozostałości Kąpieliska Miejskiego, które dawniej, wraz z stadionem, kortami tenisowymi i zewnętrznymi siłowniami stanowiło sporych rozmiarów kompleks sportowo-wypoczynkowy. Dziś Basenowa, pomimo bycia małą i peryferyjną stacją położoną z dala od głównych szlaków Łazików jest drugą, najważniejszą stacją zaraz po Perle. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - woda. Basenowa dysponuje filtrami zdolnymi do oczyszczania życiodajnego płynu i większość zdatnej do picia wody pochodzi właśnie z niej. Stacja jest obecnie pod władaniem Sojuszu Metra Zdzieszowickiego.
  3. Stacja Szkolna - Położona zaraz obok ruin Szkoły Podstawowej Nr.3 i Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego, Stacja Szkolna jest ważnym punktem w kwestii dostarczania żywności dla obywateli Sojuszu. To właśnie w budynkach dawnych placówek edukacyjnych urządzono drugą w Sojuszu uprawę warzyw położoną na powierzchni. Sale gimnastyczne, usypane ziemią, zdały egzamin jako prowizoryczne pola uprawne, dostarczając skarłowaciałych i powykrzywianych w nienaturalne kształty warzyw. Warto też wspomnieć, że właśnie na Szkolnej swoją siedzibę ma Biolożka, która za cel postawiła sobie zbadać i spisać stworzenia nowego świata. Stacja jest obecnie pod władaniem Sojuszu Metra Zdzieszowickiego.
  4. Stacja Perła - Choć jej prawdziwa nazwa brzmiała zupełnie inaczej, to już mało kto ją pamięta. Jest ona nieoficjalną stolicą Sojuszu Metra Zdzieszowickiego, siedzibą Dyktatora i jego najbliższych współpracowników, a także głównymi koszarami Szarej Gwardii. Znacznie przewyższa rozmiarami inne stacje, a to dlatego, że przed Apokalipsą pełniła funkcję nie tylko transportową, łącząc linie Metro-Zdzieszowic i Metro-Koksu, ale była także podziemnym, kilkupoziomowym centrum handlowym. Dzisiaj znajdziemy tu niemalże wszystko, czego może pożądać obywatel Sojuszu - Na targu pojawiają się rarytasy takie jak kozi ser czy śmietanówka, funkcjonuje przychodnia lekarska, można skorzystać z usług szewca, rusznikarza czy fryzjera. Na niższych poziomach prężnie działają pierwsze fabryki, produkujące ustandaryzowane uzbrojenie dla rządu. Tutaj także najaktywniejsze jest życie kulturowe Sojuszu. Stacja jest również ciągle powiększana poprzez pracę górników, którzy ryjąc w ziemi tworzą miejsce dla nowych mieszkańców. Stacja jest obecnie pod władaniem Sojuszu Metra Zdzieszowickiego.
  5. Stacja Stare Osiedle - Stacja nieukończona przed Apokalipsą, nie połączona z resztą Metra. Nieukończony fragment tunelu z Szkolnej do Starego Osiedla w dużej części zawalił się w pierwszych latach po zejściu mieszkańców Zdzieszowic pod powierzchnię. Obecnie brak jest jakichkolwiek informacji o stanie stacji. Żadna z znanych frakcji nie zajmuje jej.
  6. Stacja Promowa - Stacja nieukończona przed Apokalipsą, jednak w przeciwieństwie do powstającej w podobnym czasie stacji Stare Osiedle, prace nad Promową zaszły o wiele dalej i ta była już połączona tunelem z resztą kolei podziemnej. Niestety, już w pierwszych latach zaczęły ją dręczyć podtopienia i osunięcia związane z przepływającą zaraz obok Odrą. W piątym roku po Apokalipsie, gromadząca się na powierzchni woda zarwała strop Stacji, topiąc i grzebiąc w gruzach mieszkańców. Było to bardzo na rękę Arkowców z Kościelnej, ale zrodziło to dla nich także nowy problem - z zalanej stacji wypływały piekielne niemalże stworzenia, które zaczęły gnieździć się w tunelu. Wobec tego, dowództwo Kościelnej zawaliło tunel i zamurowało go. Na dzień dzisiejszy stacja znajduje się pod powierzchnią bagnisk, nie jest w władaniu żadnej frakcji.
  7. Stacja Galeryjna - Stacja położona w sąsiedztwie miejsca, które przed wojną było Zdzieszowicką świątynią zakupoholizmu - Gargantuicznym kompleksem zakupowym Galerii “Ewa”. Wyszabrowane z sklepów “Ewy” ubrania, narzędzia i inne dobra pozwoliły mieszkańcom Galeryjnej niesamowicie się wzbogacić, ale także spowodowały inne zjawisko - drastyczny wzrost ilości kradzieży, a także bójek i zabójstw. Stacja została na długi czas objęta specjalnym statusem, określającym ją jako “Teren Policyjny”. Ona była też jednym z głównych argumentów za powstaniem Szarej Gwardii, która to u swojego początku dopilnowywała tam porządku i karała przestępców. Długi czas restrykcyjnych przepisów odbił się na zamożności Galeryjnej, która swój status utraciła na rzecz Perły. Mieszkańcy cały czas jednak pamiętaj “złote czasy” i po cichu pragną ich powrotu. Wykorzystają każdą okazję, by się wzbogacić. Stacja jest obecnie pod władaniem Sojuszu Metra Zdzieszowickiego.

  Czarne numery od 1B do 5B - Stacje Podziemnej Kolei Zakładowej, szerzej znanej jako Metro-Koks.

  • 1B. Stacja Blok Koksowniczy 1 - Stacja ta znajduje się na terenie byłego Bloku KoksowniczegoNr.1, gdzie przed wojną ulokowane były piece przeobrażające węgiel w koks. Gdy zawyły syreny, pracujący w okolicy koksownicy skryli się właśnie tutaj. W pierwszych latach po Apokalipsie, podczas trwania konfliktu między niezjednoczonymi jeszcze Metro-Zdzieszowicami i Metro-Koksem, Blok Koksowniczy 1 był ważnym punktem strategicznym - to właśnie on był ostatnim punktem przed Perłą, której zapasy i możliwości produkcji żywności chcieli posiąść koksownicy. Dzisiaj, kilkanaście lat po zażegnaniu otwartego konfliktu, Blok Koksowniczy 1 jest spokojną stacją przeładunkową, która także handluje produkowaną u siebie bronią. Coraz bardziej jednak narasta problem jej przeludnienia, a w konsekwencji stale spadającego poziomu życia.
  • 2B. Stacja Blok Koksowniczy 2 - Bliźniacza do Bloku Koksowniczego 1, Stacja Blok Koksowniczy 2 przed wojną umożliwiała dotarcie pracownikom do dalej położonych stanowisk pracy. W początkowych latach po Apokalipsie była gęsto zaludniona, jednam wraz z polepszającą się sytuacją stopniowi pustoszała, by dziś być na stałe zamieszkiwaną przez zaledwie kilku hodowców karłowatych grzybów i kilku kolejnych, którzy przychodzą tam co jakiś czas z innych stacji. Stoi za tym uszkodzenie stropu pobliskich tuneli i samej stacji przez eksplozję konwencjonalnej bomby podczas drugiego nalotu na Zakłady. Chociaż wszystkie stacje Metro-Koksu nie bronią przed radiacją w takim stopniu jak stacje Metro-Zdzieszowic, to Blok Koksowniczy 2 jest czarną owcą. Do tego dochodzą jeszcze okresowe podtopienia stacji przez wodę z obfitych deszczów bądź coraz intensywniejszych roztopów, która wlewa się szczelinami pod powierzchnię.
  • 3B. Stacja Blok Energetyczny- Stacja znajdująca się na terenie byłego Bloku Energetycznego, który przed Apokalipsą wytwarzał energię elektryczną dla całych Zdzieszowic. Jest to obecnie najważniejsza stacja Metro-Koksu i nie zapowiada się, by cokolwiek uległo w tej kwestii zmianie. Na tej stacji udało się bowiem osiągnąć prawdziwy cud w historii SMZ, który niesamowicie przyspieszył rozwój Sojuszu - uruchomiono kryzysową elektrociepłownię, która w przeszłości miała za zadanie jedynie utrzymywać Blok przy energii elektrycznej w razie problemów z głównymi elektrowniami. Jednak rząd poprowadził kable zupełnie inaczej - odciążono ludzi pedałujących na rowerowych generatorach, dzięki czemu można było wysłać ich do pracy w innych sektorach. Także podniesiono temperaturę na stacjach dzięki ponownemu uruchomieniu ciepłociągów. Stację Blok Energetyczny zamieszkuje dziś wyłącznie obsługa elektrociepłowni wraz z rodzinami ze względu na to, że znaczną ilość miejsca poświęcono na magazyny oleju rzepakowego, obecnie najłatwiej dostępnego paliwa.
  • 4B. Stacja Blok Gazowy - Ostatnia z zamieszkałych stacji Metro-Koksu, wysunięta na południowy-wschód. Życie nie jest tu proste. Wybuch uszkodził konstrukcję stacji, dopuszczając na nią promieniowanie i okresowe zalania wodą, choć nie na taką skalę jak w Bloku Koksowniczym 2. Podobnie jak w innych stacjach Metro-Koksu, mieszkańcy nie mogą żyć z łazikowania, ponieważ uniemożliwiają im to Rdzawi, mieszczący się zaraz nad nimi. Rdzawi stoją także za kolejnym, największym problemem Bloku Gazowego - co rusz szturmują stację z nadzieją dostania się do podziemia, które mogłoby zapewnić im pożywienie, wodę i schronienie lepsze niż zdemolowane piwnice dawnych Zakładów. Co prawda od około półtora miesiąca panuje nienaturalny spokój, ale mieszkańcy nie podzielają optymizmu Dyktatora w tej kwestii. Szczególny ich niepokój spowodowany jest kradzieżą sporej ilości czarnego prochu strzelniczego, która mogłaby posłużyć do zainicjowania silnej eksplozji. Wytwarzany jest tutaj węgiel drzewny, a także pył węglowy i proch strzelniczy.
  • 5B. Stacja Blok Chemiczny - Ostatnia z stacji Metro-Koksu, która zakończyła swój żywot krótko po apokalipsie. Znajdujące się zaraz obok niej magazyny chemikaliów zaatakował wtedy pożar, jaki trawił wtedy większość terenów miasta. Zbiorniki przetrzymujące niebezpieczne substancje pod wpływem ogromnej temperatury eksplodowały, nie tylko zawalając stację i część tunelu, ale także pokrywając teren zniszczonych Zakładów toksycznymi związkami, które praktycznie uniemożliwiły skuteczną uprawę czegokolwiek na ich terenie.

 • Metro 2035 Mistrz Gry

  Przedwojenna mapa Zdzieszowic i pobliskich miejscowości.

  tekst alternatywny
  Warto zauważyć, że dawna nazwa osiedla “Kaczorownia” została zmieniona przed Apokalipsą na “Stare Osiedle” w wyniku przeprowadzonego referendum.


Log in to reply