Czarnogóra


 • Mistrz Gry

  Mała, górzysta, nadmorska republika. Jej mieszkańcy w większości identyfikują się jako serbscy i będą wspierali serbskie dążenia, zwłaszcza do Dubrownika. Z czasem może pojawić się tu kolejny, spomsorowany przez zachód ruch separatystyczny.


 • Żelazne Koryto

  W Czarnogórze oddziały JSP zaczęły budowę umocnień wokół miast i wsi, tworzenie doraźnych szpitali oraz rozpoczęli rekwirowanie statków cywilnych do przebudowy na statki szpitalne lub do ewakuacji ludności. • SRZJ
  Zarząd Serbskiego Ruchu Zjednoczenia Jugosławii wysłał dwa tysiące nieuzbrojonych ochotników do pomocy JSP. Razem z ochotnikami wysłano dziesięciu lekarzy i inżynierów.


 • Żelazne Koryto

  JSP
  JSP z radością przyjmuje ochotników, zaznaczając jednak że nie są za propagowaniem żadnych ustrojów politycznych. Ochotnicy zostali przydzieleni do załóg statków, szpitali i urzędów oraz do organizacji konwojów humanitarnych.


 • Żelazne Koryto

  JSP
  Oddziały JSP zajęły dwa okręty Jugosławiańskiej Marynarki Wojennej Kotor (VPBR-33) i Pula (VPBR-34) które bazowały w Czarnogórze. Obydwa okręty zostały wysłane do ochrony największych portów pod kontrolą JSP oraz ochrony statków z pomocą.

  Poza tym w Dubrowniku z rozkazu dowództwa JSP powstały cywine instytucje administracji oraz radio, nadające komunikaty o planowanych ewakuacjach, ostrzegające przed atakami i wskazujące ewentualne drogi ucieczki dla cywili. • MPJ
  Rozpoczęło zajmowanie pozostałych okrętów wojennych stacjonujących w czarnogórskich portach


 • Żelazne Koryto

  //DEUS KURWA ZNAJDŹ SOBIE WŁASNE POMYSŁY

  JSP
  Dwie kolejne radzieckie fregaty bazujące w Czarnogórze zostały przejęte przez JSP, z reszty większych okrętów usunięto uzbrojenie i zmagazynowano je na lądzie. • W stoczniach zaczęto opracowywać i budować kadłuby okrętów


 • Arsyntia

  //kilka lat minie 😛


 • Mistrz Gry

  @NapoElon napisał w Czarnogóra:

  W stoczniach zaczęto opracowywać i budować kadłuby okrętów

  // przecież Jugosławia ma własną flotę 🙂


 • Żelazne Koryto

  JSP
  Dwa torpedowce, Pionir (TČ-211) oraz Partizan (TČ-212) zostały ponownie uzbrojone i rozpoczęły patrole na wodach dookoła Czarnogóry.

  W okolicy rozpoczęto akcję propagandową zachęcającą do wstępowania do oddziałów JSP oraz samoobrony podległej władzom cywilnym.


 • Żelazne Koryto

  JSP
  Z oddziałów JSP wydzielono specjalnie dwie brygady. wyposażone w odpowiednio oznakowane pojazdy OT M-60 i BRDM-2. Brygady zostają teraz nazwane “narodowymi niebieskimi hełmami”, gdyż mają za zadanie utrzymywać w miarę spokojną współegzystencję oraz ochraniać ludzi JSP wysłanych do pomocy cywilom.


 • Arsyntia

  Chorwacja wspiera finansowo różne formy edukacyjne nt. Księstwa i Królestwa Czarnogóry, istniejących pomiędzy 1852-1918, który był osobnym bytem - nie Serbią. • //no był osobnym bytem, i co? Ja wspierał Jugosławię, deus wielką Serbię


 • Arsyntia

  //?


 • Arsyntia

  //Wspieram po prostu kolejny ruch separatystyczny


 • Soviet Dust Pandemia Arsyntia Metro 2035 Zorze Onaliah

  // co ma piernik do wiatraka • MPJ
  -w końcu ustasze robią coś pożytecznego! Mianowicie wspierają kampanię edukacyjne o Królestwie Czarnogóry które z Serbią jest jak brat z bratem złączone! Zawsze walczyliśmy razem w imię jednej wiary i przeciwko wspólnemu wrogowi, a to turkom a to Katolikom z północy więc o tym niezapominajmy i dzisiaj też pielęgnujmy nasze braterstwo i jedność pomiędzy narodami!


 • Arsyntia

  Królestwo Zety, mówi to panu coś? • tak. Pierwsze wspólne państwo Serbsko-Czarnogórskie. Mówi mi to że nasze narody są niepodzielne niczym bracia!


 • Arsyntia

  //xd • MPJ/AKJ
  Siły Królewskiej Armii Jugosławii rozpoczęły zajmowanie terytorium Republiki Czarnogóry, na zajętych terytoriach ogłoszono Powstanie Królestwa Jugosławii, rozpoczęto też rekrutację ludności i akcje propagandowe mające pokazać siłę i miłość jaką władza darzy lud. Rozpoczęto też rozbrajanie Sił SRZJ które udało się otoczyć i aresztowania Członków Tej partii.
  Wydano szereg Apeli do żołnierzy o przyłączenie się do Sił AKJ zamiast walczyć w imię rządu który rozpoczął tą bratobójczą wojnę


 • Żelazne Koryto

  JSP
  JSP zagroziła czetnikom użyciem siły, jeśli natychmiast nie wycofają się z zajmowania terenów Czarnogóry. Dotychczas żołnierze JSP rozpoczęli jedynie blokowanie dróg oraz fortyfikowanie najważniejszych miast i wsi. Wszyscy uchodźcy z Czarnogóry zostają ewakuowani dalej na zachód i południe, a JSP prosi Jugosławię i Albanię o możliwość przekroczenia przez nich granicy albańskiej.


 • Soviet Dust Pandemia Arsyntia Metro 2035 Zorze Onaliah

  Kastrioci
  Zezwolimy JSP na tymczasowe przeniesienie się do Prisztiny, oczywiście za zgodą dowództwa JSP. • AKJ
  -Żołnierze JSP! Natychmiast złóżcie broń lub dołączcie do armii Królestwa Jugosławii! Jesteśmy legalna armią legalnego państwa i prawdziwymi patriotami Jugosławii! Poddajcie się lub dołączcie do nas!- krzyczał głos dowódcy AKJ w Eterze, Czetnicy rozpoczęli blokowanie dróg i w razie prób przedarcia się zablokowano drogi za pomocą bomb które wybuchną jak siły JSP spróbują uciec na inne terytorium. Spróbowano otoczyć Jednostki JSP i zmusić je do kapitulacji. Ogłoszono niebo nad czarnogórą za terytorium zamknięte i każdy kto w nie wleci zostanie zestrzelony. • Rząd Jugosławii
  JSP otrzymuje od nas pozwolenie na przekraczania granicy. Ponadto wysyłano 3 dywizję o łącznej liczebności 40tys. żołnierzy do eskorty i odpieraniu ataków czetników oraz 20 myśliwców szturmowych.


Log in to reply