Group Details Private

Arsyntia

Arsyntia. Wielkie zbiorowisko państw, samotnych miast, jak i też ziem, które nie mają swojego właściciela. Przez spory okres swojego istnienia było to też miejsce, gdzie nie wybuchały większe wojny. Wszystko ograniczało się jedynie do starć granicznych, czy do małych, prowincjonalnych konfliktów. Jednakże to wszystko się zmieniło, kiedy odkryto wielkie złoża surowca, który pozwalał jego posiadaczowi na kontrolę nad magią. Była to rzecz niezwykle ważna dla mieszkańców tejże części świata, a to ze względu na prostą przyczynę - ostatni znany mag zmarł ponad tysiąc lat temu, a ostatnie magiczne artefakty rozładowały się dziesiątki lat temu. Magia jednak była tylko jedną z przyczyn konfliktu. Główna jest łatwiejsza do zrozumienia - najsilniejsi gracze na arenie międzynarodowej zaczęli się dusić we własnych granicach, toteż wyciągnęli swoje dłonie po terytoria słabszych. A trzeba im było przyznać, że mieli czym te ziemie zdobywać. Chociażby dzięki broni palnej sprowadzonej z Zachodu…

 • RE: Handel [Afryka]

  Zgoda.

  posted in Nazaris
 • RE: Handel [Afryka]

  @theslowestfootintheeast napisał w Handel [Afryka]:

  Rodezja

  Tak jak dwa tygodnie temu, Rodezja wystawia na sprzedaż 150 jednostek zaopatrzenia lotniczego. Zaopatrzenie lotnicze sprzedamy przy obecnym przeliczniku, czyli 1 jednostka zaopatrzenia lotniczego za 60 sztuk złota.
  Chcemy zaznaczyć, że nie ma potrzeby zakupywać wszystkich 150 jednostek zaopatrzenia lotniczego - można zakupić część tej ilości, płacąc w tym samym przeliczniku, jeżeli chodzi o złoto. Przyjmiemy również wymianę za surowce inne niż złoto, choć Rodezja preferowałaby, gdyby tym surowcem była stal.

  Kenia zakupi 100 ZLO za 6 tysięcy złota.

  posted in Nazaris
 • RE: Annały Lat Czerwieni

  Historia Odrodzonego Państwa
  Styczeń 1952 - Piotr Horpyna, zesłaniec polski, odnalazł wśród śniegów Kołymy pierwszego odnotowanego w historii demona. Pasożytująca na rannym bycie istota, określana potem jako Anioł, nawiązała kontakt z jaźnią Horpyny. Tu urywają się relacje Założyciela, albowiem świadomość powróciła mu kilka dni później, kiedy w swojej prawej dłoni miał umieszczony materiał biologiczny pochodzący od Anioła.

  1953 - 1962 - pobyt Horpyny we Francji. Substancja wydalana przez anielską tkankę - serafinium - owocowała wzmocnieniem wszystkich aspektów witalności człowieka, a niekiedy zyskaniem nawet zdolności nadnaturalnych. W tym czasie Piotr Horpyna zebrał wokół siebie grupkę emigrantów, którzy uznali, iż wybrany został przez Opatrzność. To właśnie oni, poczęstowani przez Założyciela serafinium, stanowili pierwszą generację symbiontów - Zakon Obrońców Świętego Graala.

  10 października 1962 - pamiętna data końca ludzkości. Nieznanej natury, zawieszona nad wieczornym niebem czerwona zorza, pojawiająca się na każdej wysokości i szerokości geograficznej, zaintrygowała niemal wszystkich. Dla niektórych było to osobliwe zjawisko atmosferyczne, dla innych efekt tajemnej, zimnowojennej broni. Rację miało jednak kilku radykalnych odszczepieńców, którym przewodził Horpyna. Z owej zorzy bowiem nocą zleciały byty, które przypominały ów istotę spotkaną przez Założyciala dekadę wcześniej. Demony, o których nadal niemal nic nie wiemy, zaczęły się materializować nocną porą, rozpoczynając tym erę zmierzchu człowieka. Od tego czasu nocne niebo świeci czerwoną poświatą, a owa pora władana jest przez amorficzne demony, które pokonać są w stanie tylko symbionci.

  Jesień 1962 - czas rozkładu i upadku większości państw i społeczności. Szok i zgroza, jaka spadła niespodziewanie na ludzi, doprowadziła do głośnegi upadku. Nie atom, lecz nieznany, demoniczny wróg pogrążył wszystkie sny o pokojowej przyszłości. Obecnie uważa się, że to właśnie w tym okresie zginęła 1/3 rodzaju ludzkiego, a dalsze ofiary wynikały już nie tylko z powodu wszelakich ataków nocnych istot, ale także klęsk głodu, bratobójczych walk i masowych samobójstw.

  Wiosna 1963 - Piotr Horpyna dociera do ruin dawnej Polski Ludowej wraz ze swoimi wyznawcami. Demonstrując im swoje zdolności, wynikłe z połączenia się z Aniołem oraz serafinium, Horpyna zbiera nowych zwolenników. Staczając kilka walk z demonami okrzyknięty zostaje przez tłumy świętym, który pokona nocne monstra i przywróci pokój. Piotr ogłosił się Piotrem I i rozpoczął tworzenie nowego państwa i sił, które będą w stanie stawić czoła demonom.

  1965 - lata 80 - tzw. Wielka Odbudowa. Piotr Horpyna przemienił Zakon Obrońców Świętego Graala w Odrodzone Państwo, na czele którego stanął. W dobie tej stworzono system okręgów (sporych rozmiarów ośrodków miejskich) oraz stacji (mniejszych osiedli między okręgami), które połączono liniami kolei pancernej. Miejsca te, otoczone murami, bronione przez żołnierzy-symbiontów i posiadające budynki mieszkalne o sprawnych zabezpieczeniach, stały się ostojami spokoju i swoistej normalności. Obywatele, nie mając wyboru, pozostawali posłuszni władzy i Piotrowi I, który zebrał wokół siebie sektę i rzeszę kobiet, dzięki którym zasilił szeregi dynastii Założycieli.

  4 maja 1988 - Piotr I zmarł na zawał serca. Władzę przejął po nim jego najstarszy, legalny syn - Piotr II, słynący z gorliwej wiary w boskość swego ojca. Po śmierci Piotra Założyciela tkankę Anioła z jego prawicy ulokowano w Jerychu - tajnym kompleksie podziemnym, w którym tkanka anielska pasożytować może na zbieranych przez Oddziały Specjalne martwych demonach i ich gniazdach, zapewniając dalej pokłady błogosławionego serafinium.

  1 czerwca 1988 - Piotr II wydał dekret o wyłącznej boskości rodu Horpynów, zakazując tym samym tworzenia nowych symbiontów i produkcji serafinium. Decyzja ta wywołała podział wśród władz. Fanatyczni kultyści wsparli Piotra II, jednakże wojskowi i większość biurokratów była świadoma, że brak symbiontów zaowocuje wzrostem siły demonów, a ostatecznie upadkiem Odrodzonego Państwa.

  21 czerwca 1988 - nieudany zamach na Piotra II kończy się wybuchem wojny domowej, tzw. Cichej Wojny, określanej tak z powodu zatuszowania jej istnienia przez propagandę. Na czele buntowników stanął Herakliusz Horpyna - młody syn Piotra I i jednej z jego konkubin.

  10 lutego 1989 - po miesiącach zabójstw, porwań i tortur Cicha Wojna kończy się tryumfem Herakliusza. Większość Horpynów, w tym sam Piotr II, ginie otruta gazami bojowymi, które zwolennicy Herkaliusza wprowadzili do systemu klimatyzacji bunkra, w którym familia przebywała.

  1989 - 1999 - tzw. Wielka Stabilizacja (nawiązanie do Wielkiej Odbudowy). Herakliusz Horpyna dokonał gwałtownych reform Odrodzonego Państwa - stworzył władający po dziś dzień Front Ocalenia Narodowego, zniszczył większość sekt i kultystów, ustanowił tajną policję (Likaon) i nakierował naród na ścieżkę militaryzmu, posłuszeństwa i quasinacjonalizmu. Lata 90 minęły więc na względnym spokoju, dla wielu ludzi zmęczonych kultystami będąc dekadą liberalizacji. Propaganda skutecznie ukryła wszystkie morderstwa, rosnącą inwigilację oraz tortury, nie mówiąc o pierwszych eksperymentach na więźniach.

  1 września 1999 - w Okręgu Wschodnim służby wykryły pierwszego nierejestrowanego symbionta. Nie był to jednak człowiek zespolony z serafinium, lecz z lucyferium - tkanką demoniczną. Odkrycie kilku pozostałych osób tego typy zmusiło władze do odcięcia Okręgu Wschodniego i mobilizacji wszystkich sił w kraju, albowiem dotychczas nie wiedziano, iż człowiek zespolić się może nie tylko z Aniołem, ale i z demonami.

  Październik 1999 - niezadowoleni mieszkańcy Okręgu Wschodniego, zapewne inspirowani z zewnątrz, dokonali próby złamania blokady, wchodząc w starcia z funkcjonariuszami. Rosnąca wówczas przemoc na ulicach i pokazowe egzekucje skończyły się jedyną w historii Odrodzonego Państwa rewolucją.

  Grudzień 1999 - styczeń 2000 - pacyfikacja Okręgu Wschodniego. Herakliusz Horpyna wydał rozkaz zapalenia stosu dla nadchodzącego tysiąclecia. Pragnąc poznać przyczyny pojawienia się symbiontów demonicznych oraz pozbyć się zagrożenia (w postaci potencjalnej grupy spiskowców) rozpoczęto zwykłą rzeź mieszkańców. Według dokumentów Likaonu zabito wówczas 17 821 obywateli Okręgu, 1030 wzięto do niewoli celem przyszłych badań a około 5000 zdołało uciec na tereny dzikie, gdzie w ciągu następnego miesiąca Oddziały Bojowe znalazły około 1500 ciał. Nie wiadomo, co stało się z resztą uciekinierów, albowiem liczne ekspedycje w mroki opustoszałego kraju nie przynosiły odkrycia żadnych śladów. Oficjalnie przyczyną upadku okręgu była pandemia. W miejsce Okręgu Wschodniego utworzono kolonię karną pod kontrolą wojska - Flegeton.

  2002 - dzięki badaniom nad ocalałymi z Okręgu Wschodniego udało się stworzyć pierwszą generację broni z klasy Durandal - mieczy z serafinium, które z łatwością mogą ciąć ciała demonów. Dzięki temu symbionci klasy Paladynów, dotychczas tylko o zwiększonej witalności, stanąć mogli do walki z potworami nocy. Eksperymenty nad stworzeniem broni strzeleckiej z serafinium nie powiodły się.

  Maj 2007 - w wyniku błędu dochodzi do zderzenia dwóch pociągów pancernych na linii Okręg Centralny - Stacja Jasna Góra. Zarówno okręg, jak i stacja, oskarżyły się wzajemnie o incydent, przez który zginęło prawie pięciuset pasażerów, a ważny trakt komunikacyjny wyszedł z użytku do 2009 roku. Między regionami doszło niemal do konfliktu zbrojnego, jednakże naciski Stolicy stłamsiły nastroje. Od tego czasu notuje się wzrost lokalnego patriotyzmu i niechęci wobec mieszkańców innych stacji i okręgów.

  20 stycznia 2010 - dekadę po pacyfikacji Okręgu Wschodniego zamordowana została Józefina Czapska - jedna z organizatorek akcji i późniejsza komendantka we Flegetonie. Ślady na ciele przypominały obrażenia zadawane przez demony, co zrodziło podejrzenia, iż istnieją jeszcze symbionci demoniczni o nieznanej genezie.

  2017 - odkrycie żyjącej poza stacjami i okręgami sekty Nowe Jeruzalem. Wiele ucieczek z rolniczej Stacji Arkadia zmusiło Oddziały Bojowe do zbadania Doliny Odry. Odkryto osiedle sekciarzy zasilone przez uciekinierów. Sprawna pacyfikcja przeszłaby bez echa, gdyby nie odkrycie zwłok dziecka, około dwunastoletniego, z doczepionymi do ciała zarodnikami demonów. Badania przeprowadzone w Okręgu Stołecznym wykazały, iż tkanki dziecka powli zespalały się z tkankami demona.

  Czerwiec 2018 - badając aktywność hord demonicznych odkryto pewne zaburzenia na wschód od Flegetonu, wskazujące na istnienie w tamtym regionie większych społeczności.

  2020 - postępująca choroba serca naczelnika Herakliusza Horpyny rozbudziła życie frakcyjne we Froncie i plany nadchodzącej sukcesji władzy. Radykalna, militarystyczna frakcja wagnerowców popierać zaczęła najstarszego syna Herkaliusza - Konstatnyna - podczas gdy zachowawcza frakcja pretorianów popierać zaczęła młodszego potomka - Tytusa. Inne, mniejsze frakcje i grupy interesu również rozpoczeły grę intryg politycznych.

  1 czerwca 2021 - Oddziały Bojowe organizują trzy wielkie ekspedycje - Ekspedycję Wschodnią (operacja Bug), Ekspedycję Zachodnią (operacja Odra) oraz Ekspedycję Północną (operacja Bałtyk). Celem każdej z nich jest zbadanie wielkich połaci zdziczałych terenów, na których podejrzewa się, że istnieją pojedyncze osiedla ludzkie i osobliwe struktury demoniczne.

  posted in Najczarniesza Rzeczpospolita
 • RE: Czat

  Ohajo wszystkim.

  posted in Odrodzenie Ziemi
 • RE: To żyje

  Trułem. Opliko rzekł już, że są pewne problemy z [tu wstaw słownictwo mądre]. Dlaczego akurat u mnie - nie mam pojęcia. Testowo założyłem nawet drugie konto, ale i tak nie mogłem. To samo z próbą robienia grup i kategorii na laptopiem

  posted in Najczarniesza Rzeczpospolita
 • RE: To żyje

  Kurde, nie rozumiem czemu tak masz. Nigdy indziej nie słyszałem, by ktokolwiek miał takie problemy.
  Truj tyłek Opliko, Hejterowi, Bulwie.

  posted in Najczarniesza Rzeczpospolita
 • RE: Kair [Egipt]

  //Zależy do której będzie mógł wejść bez wzbudzania podejrzeń i z łatwością. Bo nie chce się za bardzo rzucać w oczy czy wydawać podejrzany. Chociaż i tak jedną z rzeczy jakie chce zdobyć są plany miasta, kanalizacji i ogólnie podobne rzeczy.

  posted in Świat w Płomieniach
 • RE: To żyje

  W ogóle tak sobie myślę, że brak władzy nad tą kategorią je komplikujący i to barzo, idąc staropolszczyzną.

  posted in Najczarniesza Rzeczpospolita
 • RE: To żyje

  Górny Śląsk połączono z Krakowem w wielkie osiedle przemysłowe, a z Wrocławia i Legnicy utworzono osiedla o charakterze rolniczym, korzystające z długiego na Dolnym Śląsku okresu wegetacyjnego.

  posted in Najczarniesza Rzeczpospolita
 • RE: To żyje

  Yo, coś tam z Śląska zostało.

  posted in Najczarniesza Rzeczpospolita