Kotria


  • Black Wonderland Mistrz Gry

    205330201002202.webp
    Kotria to miejscowość farmerska, otoczona łanami żyznych gleb, porośnięta dziesiątkami gatunków jadalnych roślin. Poza tym wypasa się tu także zwierzęta. Miejsce zwane jest fabryką jedzenia dla całej Krainy, od Fallen po Porte Isla. Mieszkają tu wielopokoleniowe rodziny farmerów, często o niespotykanej sile, więc wszelkie rozróby są załatwiane z dala od ich domów.


Log in to reply