Group Details

Cannon Fodder

Uproszczony pbf strategiczny w realiach Wielkiej Wojny