Group Details

Ku chwale pana

W świecie, gdzie liczy się zarówno religia i honor, wiele spraw załatwia się za pomocą zabójców oraz szpiegów. W świecie, gdzie każdy szlachcic deklaruje swą lojalność wobec władcy, kaprys oficera może przesądzić o losach całej wojny. W świecie, gdzie prosty chłop może zasiąść na tronie po udanym buncie, ród królewski może zostać zamordowany za odmowę zaszczytów wobec podwładnego rycerza. Każdy może sięgnąć po coś wielkiego, i każdy może zostać zrzucony z piedestału. Od ciebie tylko zależy, czy podołasz wyzwaniu, lawirując między zaspokajaniem zachcianek wasali a dbaniem o bezpieczeństwo państwa. Każda droga jest właściwa, jednak nie każda słuszna. Opowiedz się po którejś ze stron i spraw, by na długo zapamiętano twe imię.