Związek Oporu Ziemskiego


  • Wrogie niebo Legion Dusz Mistrz Gry

    Wszelkie możliwe sposoby komunikacji, które jeszcze działają, mimo zakłócania obcych. Radio krótkodystansowe, telefon z kabla, wiadomości gońców i inne możliwe połączenia. Wszystkie kraje starają się wymieniać między sobą danymi o wrogu i sposobie walki, chociaż niektóre państwa zazdrośnie strzegą zdobytych informacji.


Log in to reply