Karta postaci


 • Mistrz Gry

  avatar Degant321 Degant321

  Ok nie mówiłem że cały statek i cała ekipa zniknęła. Tylko że doszło do konfrontacji którą klejnoty przegrały. Po drugie od tamtych czasów minęła kupa czasu obie strony mogły o sobie zapomnieć. Poza tym nie ma na razie żadnego tematu z dokładniej nakreśloną linią czasową więc skąd o tym mogłem wiedzieć?


 • Mistrz Gry

  avatar GrandAutismo GrandAutismo

  WIP
  [Imię i nazwisko:] - Robert Edwin House
  [Wiek:] -
  [Płeć:] - Mężczyzna

  [Orientacja seksualna:] - Hetero
  [Gatunek:] - Homo Sapiens
  [Motyw piosenki:] - https://youtu.be/5zshYe6Agzk

  {Stan psychologiczny:} - W dobrym stanie

  [Osobowość:] -
  [Nawyki:] -
  [Słabości:] -
  -Jest słaby fizycznie i raczej posługuje się robotycznymi sługami
  -Nie jest do tego zwinny

  [Silne strony:] -
  -Jest właścicielem kilku dużych firm, które mogą konkurować z przemysłem Stark Industries. W te firm wchodzi: RoboCo Indrusties, H&H Tool Company, REPCONU
  [Zdolności:] -
  -Potrafi posługiwać się bronią palną
  -Zna się nawet na robotyce
  -Ma żyłkę do interesów

  {Dla dociekliwych:}

  [Stabilność psychiczna:] - Dobra
  [Ulubione rzeczy:] - Vegas

  image


 • Mistrz Gry

  avatar Andrzej_Duda Andrzej_Duda

  A więc tak, kartę Deganta akceptuje. Przyznam, że z chęcią poprowadzę dobrze zrobionego złoczyńcę. Akceptuję… I gdzie byś chciał zacząć?


 • Mistrz Gry

  avatar Degant321 Degant321

  Zrobię temat na Nemezis i tam zaczniemy. W końcu jako złoczyńca potrzebuje odpowiedniej bazy wypadowej pod postacią statku z technologią “Mostu Ziemnego” (Taki teleporter na otwarcie portalu w większości miejsc na planecie nad którą znajduje się statek)


 • Mistrz Gry

  avatar Woj2000 Woj2000

  [Imię i nazwisko:] Trazyn z dynastii Nephilak (zwany też Trazynem Nieskończonym)
  [Wiek:] ,Biologicznie" 34, ,chronologicznie" ponad 65 milionów lat
  [Płeć:] Mężczyzna

  [Orientacja seksualna:] Heteroseksualna
  [Gatunek:] Nekrontyr przemieniony w Nekrona w wyniku procesu biotransferu
  [Motyw piosenki:]
  Hail to Caranthir | The Witcher 3: Wild Hunt Soundtrack (Unreleased) – 04:09
  — Journey to Atlantis

  {Stan psychologiczny:}

  [Osobowość:] W przeciwieństwie do większości szlachetnie urodzonych Nekrontyrów, Trazyn nigdy nie przejawiał, ani też nie zbliżyl się poprzez swoje cechy charakteru, do stereotypowego obrazu przedstawiciela tej grupy społecznej. Dlatego też on sam zawsze przedkładał rozwagę, dyplomację i mądrość nad butę, wojowniczość i wielkie poczucie honoru akcentowane przez faraonów, wezyrów i innych arystokratów sprawujących władzę w jego gatunku. Ta nonkonformistyczna postawa uczyniła Trazyna personą rozważną, stateczną, rozumiejącą wartość wiedzy oraz empatyczną na tyle, na ile pozwala mu pełniona przez niego funkcja faraona. Sam Trazyn charakteryzuje się też skłonnością do szybkiego przywiązywania do wszystkiego, co sam uzna za sobie bliskie oraz ogólną wrażliwością, która przetrwała nawet mroczne czasy poprzedzające proces biotransferu i Wielkiego Spoczynku, co od zawsze w pełni dostrzegała jego młodsza siostra, dla której bezpieczeństwa Nieskończony poświęciłby niemal wszystko.
  [Nawyki:] -Zachowywanie się w sposób uprzejmy i zgodny z zasadami nekrontyrkiego dobrego wychowania w stosunku do każdego, nawet osób darzonych przez niego samego antypatią
  -Skłonność do analizowania i próby przewidywania różnych potencjalnych scenariuszy przyszłości w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych zdarzeń
  -Zachowanie i symulowanie wielu czynności związanych bezpośrednio z posiadaniem organicznego ciała nawet po biotransferze, wynikające z odruchów i przyzwyczajenia (symulowanie mrugania itp.)
  -Kolekcjonowanie różnorakich historycznych artefaktów
  [Słabości:] -Trazyn nigdy nie był typem wojownika oraz nigdy nie był na niego w zbytni sposób szkolony, przez co, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli swojej grupy społecznej, nie umie walczyć ani posługiwać się bronią
  -Mimo posiadania mechanicznego ciała gwarantującego większą siłę i zwinność, sam Trazyn, jako osoba nienawykła do aktywności fizycznej i walki, nie potrafi w pełni wykorzystać potencjału zwiększonych zdolności fizycznych
  -Jego przywiązanie do osób, miejsc lub przedmiotów uważanych za bliskie, jak również ogólny altruizm czy empatyczne usposobienie może być względnie łatwe użyte przez osoby posiadające wystarczający dar manipulacji lub perswazji
  [Silne strony:] -Przez wielu spośród poddanych, a nawet i innych możnowładców, uznawany był za mędrca, co daje po sobie poznać nie tylko posiadaniem dużego zasobu wiedzy teoretycznej, zwłaszcza z zakresu historii swojego gatunku, ale także poprzez bycie dobrym zarządcą i ekonomem swoich włości
  -Zdolność do szybkiej nauki oraz skutecznego przyswajania wiedzy, zwłaszcza tej z zakresu historii oraz magii
  -Wynikające z jego usposobienia wewnętrzny stoicyzm, rozwaga oraz empatia stały się dla Trazyna idealnymi cechami pozwalającymi mu na stanie się wybornym dyplomatą potrafiącym w skuteczny sposób rozwiązywać problemy bez potrzeby uciekania się do przemocy
  [Zdolności:] -Szybsze przyswajanie wiedzy oraz dobra pamięć
  -Zdolności dyplomatyczne
  -Umiejętność efektywnego zarządzania
  -Rozwinięte, choć wciąż niezaawansowane, zdolności magiczne
  {Dla dociekliwych:}
  Nekrontyr, który został Trazynem Nieskończonym - jednym z wielu zbudzonych po trwającym eony Wielkim Spoczynku nekrońskich faraonów, narodził się ponad 65 milionów lat temu jako pierwsze syn głowy dynastii Nephilak - średnio wpływowego rodu arystokratycznego na świecie Nekrodermis - ojczystej planecie rasy Nekrontyrów oraz stolicy dla dopiero co rozwijające się Imperium Nekrontyrów - mającego galaktyczne aspiracje państwa, które charakteryzowało się nie tylko decentralizacją i iście feudalnymi, hierarchicznymi stosunkami społecznymi, ale też powszechnością magii oraz kultu wojowniczości i honoru w życiu codziennym jego obywateli.
  W takim świecie i w takiej oto kulturze był wychowywany sam Trazyn, będąc kształconym przez najprzedniejszych skrybów, nauczycieli oraz Krypteków, magów społeczeństwa Nekrontyru, na przyszłego spadkobiercę oraz przywódcę rodu i należących do niego ziem. Miał też, zgodnie z tradycjami, być szkolony na wojownika, jednak jego rodzice, widząc jego niekompetencję w tym względzie, zdecydowali się, ku swemu niezadowoleniu, zaniechać tych planów. Przez to młody Trazyn nie tylko mógł skupić się na nauce innych, jego zdaniem ważniejszych, przedmiotów potrzebnych w jego przyszłym życiu, ale także był przez ten fakt skazany na szykany oraz rodzaj stygmatyzacji z rąk innych arystokratów, co, jak się później okaże, będzie dawało o sobie znać przez następne lata, a nawet milenia.
  Sam Trazyn jednak starał się nie przejmować tymi głosami i dalej rozwijał się w dziedzinach, które lepiej pasowały do jego ogólnego usposobienia, w czym wspierała do Haszea - jego młodsza siostra, która stała się dla niego najlepszą przyjaciółką oraz, po śmierci rodziców, jedyną bliską osobą.
  Mijały lata, a dorosły już Trazyn sprawował władzę jako faraon, starając się rozwiązać sąsiedzkie konflikty z innymi lordami Nekrontyrów w sposób pokojowy, jak również starając się być posłusznym wasalem dla swych suzerenów, będących władcami całego Imperium - trzech Milczących Króli. Wydawało się, że jego życie nie będzie zbyt odmienne od egzystencji typowego, bardziej zainteresowanego nauką arystokraty.
  Wszystko jednak się zmieniło, gdy Nekrontyrowie stanęli przed największym zagrożeniem, jakiemu kiedykolwiek musieli stawić czoła - inwazji zaawansowanej kosmiczej rasy, szukającej jedynie nowych światów do eskploatacji, zwanej Klejnotami.
  Kiedy domeny poszczególnych faraonów były obracane w perzynę, armie i ludność cywilna dziesątkowane, a zasoby ojczystej planety wykorzystywane do produkcji większej ilości, Milczący Królowie i najznamienitsi spośród Krypteków zdecydowali się na desperacki krok - paktowanie z najbardziej znienawidzonym demonem spośród wierzeń Nekrontyrów - Mefisto, zwanym u nich pod mianem C’tana. W mroku, pośród woni świątynnych kadzideł został zawarty pakt, który na zawsze odmienił mieszkańców Nekrodermis. W zamian za podarowanie nieśmiertelności i nowych ciał pozwalających na pokonanie Klejnotów Królowie i czarnoksiężnicy zdecydowali się oddać to, co wielu Nekrontyrów uznawało za najważniejsze - własne dusze.
  Jak postanowiono, tak się stało. Dzięki mocom Mefisto i opartej na magii technologii Nekrontyrów nastąpił biotransfer - proces przemiany całej rasy w nieśmiertelne, zaawansowane mechaniczne konstrukty, od tej pory zwane Nekronami. Jednak nawet one nie przechyliły szaly zwycięstwa na korzyść już bezdusznej rasy. W tej sytuacji podjęto się kolejnego, desperackiego kroku, jakim było utworzenie gargantuicznych Grobowców w najgłębszym wnętrzu planety, w którym ocaleli z niedającej się wygrać wojny Nekroni mieli przeczekać na tyle długo, by przekształcające ich świat w nową kolonię Klejnoty wykorzystały jej zasoby, porzuciły ją i zostawiły w spokoju, by Nekroni mogli powrócić i doprowadzić do upragnionej zemsty na najeźdzcach, który spusztyszoli ich ojczyznę.
  Trazyn również był jednym z Nekrontyrów poddanych biotransferowi, a dzięki swojej pozycji on, jego siostra oraz własny dwór mogli uniknąć kolejnego skutku przemiany, jaką była utrata świadomości i wspomnień, a tym samym przekształcenie w bezmyślne automatony, przez większość mniej sytuowanych poddanych Milczących Króli. Przywódca dynastii Nephilak nigdy nie zgodził się na taki stan rzeczy i w przeciwieństwie do prawie wszystkich arystokratów, dowódców, Krypteków czy urzędników posiadających jeszcze własną świadomość, wcale nie planował uczestniczyć w zemście po wybudzeniu z Wielkiego Spoczynku. Zamiast tego, postanowił szukać sposobu na usunięcie warunków paktu, lub przynajmniej odzyskanie własnej toższamości przez wszystkich przedstawicieli jego ludu, gdyż on sam wcale nie pragnie, by Nekrontyrowie pozostali tym, co przysięgają zniszczyć - bezudsznymi, bezmyślnymi automatami sterowanymi przez garstkę czerpiących korzyści w ustalonej rzeczywistości elit.

  [Stabilność psychiczna:] Bardzo dobra zarówno według nekrontyrskich standardów zarówno przed, jak i po procesie biotransferu.
  [Ulubione rzeczy:] Pozyskiwanie wiedzy na temat historii wszechświata i magii, spędzanie czasu z siostrą
  [Wygląd]:
  image


 • Mistrz Gry

  avatar ThePolishKillerPL ThePolishKillerPL

  [Imię:] XBOT-4000
  [Wiek:] Jedna sekunda, druga sekunda, trzecia sekunda…
  [Płeć:] Praktycznie brak, teoretycznie zaprogramowane na męską.

  [Orientacja seksualna:] [PLIK NIE ZNALEZIONO]
  [Gatunek:] Android
  [Motyw piosenki:]
  https://youtu.be/zY0dT-rhFEA
  {Stan psychologiczny:}

  [Osobowość:]
  Spokojny
  Opanowany
  Spostrzegawczy
  [DALSZY DOSTĘP ZABLOKOWANY]
  [Nawyki:]
  Aktualnie, brak…
  [Słabości:]
  Bardziej preferuje pracę samemu niż z kimś, co może kiedyś mu się solidnie odbić na nim
  Jeśli Stark zaliczy zgon, XBOT-owi najpewniej odbije szajba
  Nie cierpi obecności innych robotów jego sortu
  [Silne strony:]
  Całkiem inteligenty - w końcu to twór samego Tony’ego Starka
  Ludzkie potrzeby pokroju jedzenia czy picia go nie obejmują - w końcu to robot!
  Nadludzka siła - udźwig do 10 ton na klatę
  Refleks
  [Zdolności:]
  Latanie za sprawą silników odrzutowych w stopach, łydkach i łopatkach
  Dłonie zdolne do zamiany w karabiny oraz ostrza
  Skan terenu i wbudowane w oczy oświetlenie
  Modulacja głosu oraz barwy “oczu”
  {Dla dociekliwych:}
  XBOT-4000 to jedna z wysoko rozwiniętych sztucznych inteligencji od samego Tony’ego Starka, który właściwie się w tym specjalizuje. Jego konceptem na początku było de iure zwalczenie zła i bronienie ludzkości, a de facto pilnowanie siedziby Avengersów podczas gdy Stark ma ważniejsze sprawy na głowie niż upierdliwi intruzi, lecz to uległo zmianie jeszcze podczas jego budowy. Czemu? Właściwie to nie wiadomo, ale najprawdopodobniej Stark nie chciał, by robot w razie uzyskania “pełnej” samoświadomości dokonał rozpie*dolu na wielką skalę, także zamiast maszyną patrolującą został “sługusem” i ochroniarzem Starka, który pieszczotliwie nazywa go “Ultronem 2.0”. Tylko…kim jest ten Ultron? I czemu 2.0?
  [Stabilność psychiczna:] Zaprogramowana na dobrą
  [Ulubione rzeczy:]
  Na razie brak.
  [Wygląd:]
  image


 • Mistrz Gry

  avatar korobov korobov

  To je**ie.


 • Mistrz Gry

  avatar ThePolishKillerPL ThePolishKillerPL

  Nie chwal dnia przed zachodem Słońca.


 • Mistrz Gry

  avatar MrocznyK MrocznyK

  daj Perełce 5 sekund na zapoznanie
  materiały na voodoo już ma


 • Mistrz Gry

  avatar ThePolishKillerPL ThePolishKillerPL

  Nie zostaniesz rozerwany na strzępy przez laleczkę voodoo jeśli nie masz duszy
  image


 • Mistrz Gry

  avatar korobov korobov

  [Imię i nazwisko:] - Lexter Heffen/Goerge Schmidt (zależy od miesjca, w którym się przedstawia
  [Wiek:] - 17 lat
  [Płeć:] - męska

  [Orientacja seksualna:] - heteroseksualna
  [Gatunek:] - człowiek, możliwe że mutant ale nie wiadomo tego na 100%
  [Motyw piosenki:] -https://youtu.be/kbcEFwP7aPk

  {Stan psychologiczny:} 
  Powiedzmy, że stres i presja odcisnęły na nim swoje piętno
  [Osobowość:] - perfekcjonista, introwertyk, choleryk i pragmatyk. Tak najlepiej możnaby go tak scharwkteryzować. Gdy robi się gorąco, nie wacha się eyciągać innych swoich atutów i wqlczyć aż do śmoerci
  [Nawyki:] - w głęboki zamyśleniu żuje starą gumkę do ołówka, uchwyt kawy musi być zawsze skierowany pod kątek 30 stopni do jego aktualnej pozycji, lubi zimne jacuzzi
  [Słabości:] - nie jest zbyt silny fizycznie, czasem wpada w taka furię, że… Szkoda gadsć. Z kobietami nie umie rozmawiać, a sam jest raczej nie za sobą z nimi, czasem jest niezdarny jak bezręki człowiek na skórkach od banana
  [Silne strony:] - jego nieprzeciętny umysł, bystrość i gadanie, pewien wewnętrzny urok
  [Zdolności:] - geniusz biologiczny, technologiczny i fizyczny, pamięć absolutna, a także (choć tego nie wie), technopacja i umiejętność zmieniania się w zwierzęta.

  {Dla dociekliwych:}
  Lexter Heffen urodził się w rodzinie niosącej wcześniej nazwisko Zola, które jednak zmienili tuż po wygaśnięciu drugiej wojny światowej, a nadtąpenie przeprowadzili się do Ameryki niedaleko miqsta Detroit. Głównie przez wstyd czy hańbę, nie wiadomo tego dokładnie. Pewnym jest jednak fakt, że Zola Arnim był kuzynem pierwszego stopnia prababki ze strony dziadka ojca. Lexter przez około 12 lat wychowywał się w niewiedzy, co do swojej przeszłości, żywiąc głęboki szacunek do takich postaci jak Avengersi, Fantastyczna Czwórka czy Tarcza. Jego rodzina żyła biednie, ale schludnie. Gdy jednak wychodziły na fakt coraz to ciekawsze informacje (jak chociażby upadek Tarczy), zaczął się zastanawiać. Dane, które odszyfrowqł na swoim starym jak świat komputerze ze złomu (już w roku 2005 był przestarzały) dane Tarczy, wyszło że jest spokrewniony z Arnimem Zolą. Był mocno zdziwiony. Kopiąc dalej zauważył, iż Zoli udało się odtworzyć serum superżołnierza. Składniki były zapisywane w sposób lakoniczny, zagadkowy, a dodatkowo szyfrem, jakby specjalnie został tak potraktowany, by nie dostał się w niepowołane ręce. Już w tym czasie kończył liceum i postanowił pociagnąć to dalej. Pierwsza lokata i wybrał MIT jako swoje miesjce studiów. Tam poszerzył swoją wiexzę o fizyce kwantowej, mechatronice czy biologii oraz chemii molekularnej. Studia ukończył w wieku 15 lat, a aż trzy firmy postanoeiły z nim podpisać współpracę. Hammer International, Oscorp i Stark International. W każdym przepracowqł pół roku nie zdradzając konkirecji tajemnicy produkcji, ale w Oscorpie doszły go słuchy o jakiś podejrzanych eksperymentach. Głosbiłby to do federqlnych i cześć, ale przez nikłe dowody pewnie by go wyśmiali. W każdym razie ostatecznie zgodził się pracować u Starka, dzięki czemu zyskał kilka konkretnych ułatwień. Własną ciężarówkę z kierowcą, z przyczepą pełnym sprzętu, najnowszych rozwiązań techniki czy nawet zeykłej lodówki na napoje i przekąski. Dostał też partnerkę, Temerę Bilg. Niby sama się zgłosiła, ale już na stażu coś się do niego kleiła. W każdym razie, na podróży wymyślił kilka ciekawych rzeczy, jak uniwersalny translator. Stworzył nawet własną AI do pomagania w badaniach i kierowania obsługą badawczą. Zazwał ją Pepper. Próbka głosu Pepper i tyle. Jego misją, jak sam mówi, jest odtworzenie serum i oddanie Zoli jej godnego imienia. Oczywiście Temera jest tego w pełni świadoma. Stworzył z nudów nawet maskę do holograficznego kamuflażu, a nawet zaczął próby odtworzenia czątek Pyma i reqktora łukowegi na bazie palladu. Temerq tylko coś napomyka o pierścionkach, jak kobieta.
  [Stabilność psychiczna:] - waha się jak wahadlo
  [Ulubione rzeczy:] - zimne jacuzzi, ciepła czekolada i melony z twarogiem.
  Wygląd: image
  A jak jeszcze pamiętasz jak brzmi, to wiesz, jak brzmi


 • Mistrz Gry

  avatar Degant321 Degant321

  W.I.P

  [Imię i nazwisko:] - Daniel Becker.
  [Pseudonim:] - “Kurier 6”,“Kurier” lub po prostu “6”
  [Wiek:] - 46
  [Płeć:] - Mężczyzna

  [Orientacja seksualna:] - Heteroseksualny
  [Gatunek:] - Człowiek-Cyborg
  [Motyw piosenki:] -
  Main Title - Fallout: New Vegas – 02:05
  — F4m1LyGuy10

  {Stan psychologiczny:}

  [Osobowość:] -
  [Nawyki:] -
  [Słabości:] -
  [Silne strony:] -
  [Ekwipunek] -
  -Pip-boy 2501
  image
  -Karabin Anty-Materialny, kaliber .50BMG
  image
  -“Karabin Służbowy”, AR-15, kaliber 5.56mm
  image
  -Colt M1911A1, kaliber .45 ACP
  image
  -Tłumik do M1911A1
  -“Strzelba Prewencyjna”, kaliber 12
  image
  -“Karabinek 10mm”, kaliber 10mm
  image
  -“Puk-puk”
  image
  “Blood-nap”
  image
  -Rewolwer Smith & Wesson M29, kaliber .44 Magnum
  image
  -5 Min Odłamkowych
  -5 Granatów Odłamkowych
  -Piersiówka na wodę z Krypty 13
  image
  -Lornetka
  -Marynarska Torba Bez Dna™ z Wielkie Góry™
  image
  -5 Butelek Whiskey
  -3 Butelki Szkockiej
  -2 Butelki Wódki
  -Wygrawerowana Zapalniczka Benniego
  -Pudełko papierosów średniej grubości
  -25 Stimpaków
  -5 Med-X
  -10 Butelek Rad-X
  -10 Worków RadAway
  -Nadpalony pluszowy miś ubrany w bandaże i brązową kamizelkę o Imieniu “Joshua”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “Ain’t that kick in the head”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “Big Iron”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “Blue Moon”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem "Stars of the Midnight Ranger’
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “Begin Again”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “I don’t want to set the world on fire”
  -Dwie kabury, jedna na M1911 znajdująca się pod pachą a druga na rewolwer znajdująca się na pasie
  [Zdolności:] -

  {Dla dociekliwych:}
  - Daniel Becker urodził się w styczniu 2242 roku gdzieś na północnych terenach Republiki Nowej Kalifornii. Jego ojciec był handlarzem wywodzącym się z The Hub a matka była ex-prostytutką z Nowego Reno. Już praktycznie od czasu swych narodzin
  [Wygląd:] -
  image
  [Strój/Opancerzenie] -
  image
  image
  image

  [Stabilność psychiczna:] -
  [Ulubione rzeczy:] -


 • Mistrz Gry

  avatar Andrzej_Duda Andrzej_Duda

  Trazyn przechodzi. Tworzysz temat uwu
  Xcośtam przechodzi. Jak zaczynasz?
  Odnośnie postaci Korbusia, przeholowałeś z Mark 45 i Portal Gunem. “Translator” może zostać, zbroja definitywnie nie.


 • Mistrz Gry

  avatar korobov korobov

  Mark 13 może byc?


 • Mistrz Gry

  avatar ThePolishKillerPL ThePolishKillerPL

  W siedzibie Starka, pierwsza aktywacja pod jego okiem.


 • Mistrz Gry

  avatar Andrzej_Duda Andrzej_Duda

  Kor:
  image
  Nikomu nie udało się odtworzyć zbroi Iron Mana bez gotowych schematów.
  Killer:
  Założę temat.


 • Mistrz Gry

  avatar korobov korobov

  A teraz?


 • Mistrz Gry

  avatar Andrzej_Duda Andrzej_Duda

  Nie. Nie ma opcji żeby jakiś koleś nawet prawie odtworzył cząsteczki Pyma, substancje, której nie potrafił odtworzyć Stark, ani T. A.R.C.Z.A.


 • Mistrz Gry

  avatar korobov korobov

  Wystarczy usunąć kartę. Mogłeś od razu powiedzieć, a nie cząteczka po cząateczce.


 • Mistrz Gry

  avatar Andrzej_Duda Andrzej_Duda

  A, karta będzie miała akcept jak usuniesz to, że wie o symbiontach w Oskorpie. I albo jest Mutantem albo nim nie jest.


 • Mistrz Gry

  avatar korobov korobov

  Ma mutacje, ale o nich nie wie. Wystraczy?


 • Mistrz Gry

  avatar Andrzej_Duda Andrzej_Duda

  Jakie mutacje?


 • Mistrz Gry

  avatar korobov korobov

  Podkreśliłem i zmieniłem historię.


 • Mistrz Gry

  avatar Andrzej_Duda Andrzej_Duda

  Nie chcę być tutaj starym prykiem, ale pod względem zdolności to jest po prostu Gary Stu
  Trochę za dużo tego geniuszu…
  I zostaw albo technopatię albo zmianę w zwierzęta. Takiego wybryku natury to ani Profesor X, ani Magneto nie widzieli. • W.I.P

  [Imię i nazwisko:] - Daniel Becker.
  [Pseudonim:] - “Kurier 6”,“Kurier” lub po prostu “6”
  [Wiek:] - 46
  [Płeć:] - Mężczyzna

  [Orientacja seksualna:] - Heteroseksualny
  [Gatunek:] - Człowiek-Cyborg
  [Motyw piosenki:] -
  Main Title - Fallout: New Vegas – 02:05
  — F4m1LyGuy10

  {Stan psychologiczny:}

  [Osobowość:] -
  [Nawyki:] -
  [Słabości:] -
  [Silne strony:] -
  [Ekwipunek] -
  -Pip-boy 2501
  image
  -Karabin Anty-Materialny, kaliber .50BMG
  image
  -“Karabin Służbowy”, AR-15, kaliber 5.56mm
  image
  -Colt M1911A1, kaliber .45 ACP
  image
  -Tłumik do M1911A1
  -“Strzelba Prewencyjna”, kaliber 12
  image
  -“Karabinek 10mm”, kaliber 10mm
  image
  -“Puk-puk”
  image
  “Blood-nap”
  image
  -Rewolwer Smith & Wesson M29, kaliber .44 Magnum
  image
  -5 Min Odłamkowych
  -5 Granatów Odłamkowych
  -Piersiówka na wodę z Krypty 13
  image
  -Lornetka
  -Marynarska Torba Bez Dna™ z Wielkie Góry™
  image
  -5 Butelek Whiskey
  -3 Butelki Szkockiej
  -2 Butelki Wódki
  -Wygrawerowana Zapalniczka Benniego
  -Pudełko papierosów średniej grubości
  -25 Stimpaków
  -5 Med-X
  -10 Butelek Rad-X
  -10 Worków RadAway
  -Nadpalony pluszowy miś ubrany w bandaże i brązową kamizelkę o Imieniu “Joshua”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “Ain’t that kick in the head”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “Big Iron”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “Blue Moon”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem "Stars of the Midnight Ranger’
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “Begin Again”
  -Holotaśma z nagranym na nią utworem “I don’t want to set the world on fire”
  -Dwie kabury, jedna na M1911 znajdująca się pod pachą a druga na rewolwer znajdująca się na pasie
  [Zdolności:] -

  {Dla dociekliwych:}
  - Daniel Becker urodził się w styczniu 2242 roku gdzieś na północnych terenach Republiki Nowej Kalifornii. Jego ojciec był handlarzem wywodzącym się z The Hub a matka była ex-prostytutką z Nowego Reno. Już praktycznie od czasu swych narodzin Daniel musiał się nauczyć jak żyć na drodze, z dala od cywilizacji. Przez parę dobrych lat żył wraz ojcem oraz jego karawaną. Jednak kiedy w 2260 RNK ogłosiło pobór, Daniel spróbował dać nogi z terenów kontrolowanych przez Republikę i udał się na wschód, gdzie trafił na pustkowia Mojave. Tam zatrudnił się w lokalnym biurze Mojave Express gdzie pracował przez parę najbliższych lat na różnych trasach, szczególnie tych przechodzących przez miejscowości Ashton i Hopevile. W pewnym momencie Daniel zaczął prawie że ekskluzywnie robić rundy do tych miejscowości, pomagając im rosnąć i rozbudowywać się tam. Jednak kiedy miał 35 lat to jego ucieczka od poboru w końcu go dopadła kiedy to w 2277 RNK weszło na Mojave. By uniknąć więzienia Daniel musiał wykonać pewną pracę dla Republiki, mianowicie miał dostarczyć pewną paczką do Ashton. Czego wtedy nie wiedział to to że ta paczka była jednym z Eyebotów Enklawy które miało w sobie kody pozwalające na odpalenie głowic nuklearnych…na jego szczęście, Daniel zdołał wydostać się z doliny zanim maszyna rozpoczęła proces odpalania. I mówię na szczęście albowiem silosy w przeciągu tych 200 lat osiadły bardziej na ziemi sprawiający że rakiety teraz stały oparte o ściany budowli…i kiedy zostały odpalone…cóż, można tylko powiedzieć że mało kto zdołał przeżyć podziemne detonację parudziesięciu głowic nuklearnych w tej dolinie. Po tym wydarzeniu Daniel do swojej pracy jako Kurier, chociaż robił to z dość ciężkim sercem oraz spoglądając coraz częściej do alkoholu. W końcu zdecydował w roku 2281 że po wykonaniu jeszcze jednej roboty, rzuci on pracę i pójdzie gdzieś się zaszyć w dziczy by dożyć reszty swych dni. To się oczywiście nie stało albowiem paczkę którą miał donieść na Strip Nowego Vegas, to był Platynowy Szton. Platynowy Szton to był bardzo potężny czip komputerowy stworzony przez Pana Housa, władcę Nowego Vegas, do ulepszenia jego armii Securitonów. Z tego właśnie powodu Daniel został zaatakowany po drodze do Stripu w Goodsprings przez Benniego, przywódcę Prezesów, jednej z rodzin kontrolujących kasyna na Stripie. Tam Benny zaciągnął Kuriera na cmentarz gdzie został postrzelony prosto w głowę oraz następnie wrzucony do płytkiego grobu.
  [Wygląd:] -
  image
  [Strój/Opancerzenie] -
  image
  image
  image

  [Stabilność psychiczna:] -
  [Ulubione rzeczy:] - Alkohol, muzyka typu Jazz chociaż jest także otwarty na klasykę oraz inne gatunki. broń palna, zabijanie legionistów, Nuka-Cola.


Log in to reply