Wojwodina


 • Mistrz Gry

  Północna część Serbii, najbardziej ,zachodnia" kulturowo i architektonicznie. Zamieszkana przez Serbów oraz sporą mniejszość węgierską i rusińską. • Horthysi
  Horthysi postanowili podczas marszu na Nowy Sad oblegać miasto domagając się kapitulacji lokalnej policji. By tego dokonać podeszli pod lokalny komisariat razem z dwoma ciężarówkami oraz kilkudziesięcioma ludźmi uzbrojonymi w prawdziwe strzelby. Reszta członków posiada broń śrutową albo broń białą na przykład kije baseballowe. Plotki mówią także o kilku ładunkach wybuchowy lecz nie odkryto jeszcze ilości i siły tego co uzbierali. Żądają by Węgrzy dołączyli do nich a Serbowie poddali się. Milicjanci innych mniejszości narodowych zostaną wypuszczeni do domów. Siła Horthysów na razie liczy 1000 ludzi. Węgrzy nadal czekają na odezwę Budapesztu oraz Francji gdzie proszono o wsparcie dla Mniejszości oraz starano się wyżebrać interwencję wojsk NATO. Wysłano także kurierów do Słowenii i Chorwacji prosząc o wsparcie. Bojówkarze zaczęli wymalowywać barwy narodowe na ulicach Nowego Sadu oraz przystrajać je w swoje flagi i podobizny Miklosa Hortheygo. Na ulicach usłyszano pieśni patriotyczne i żołnierskie w języku węgierskim. Kontynuując propagandę anty-serbską. Rozpoczęli także rekrutację wśród Rusinów licząc na ich poparcie w tej sprawie obiecując im autonomię oraz lepsze warunki do bytowania niżeli za serbskiego jarzma. Zaczęto budować pierwsze palisady oraz budować barykady. Zaczęto także zbierać sprzęt potrzebny od cywili. Od Węgrów, Rusinów oraz innych mniejszości przyjmowano jako datki. Od Serbów zaczęto konfiskować wszystko co się nada. Oczywiście w umiarze tak by przeżyli i nie głodowali.


 • Mistrz Gry

  Na terenie wojwodiny pierwsze napady na cywilną ludność węgierską oskarżoną o sprzyjanie faszystom • Czetnicy
  Rozpoczęli ataki na Węgierskie wojska, ataki zwykle następowały w okolicach późnych godzin nocnych, wczesnych porannych i wieczora i przybierały formę ataków na konwoje, ostrzałów baz i rozbijania posterunków. Czetnicy rozpoczęli też rekrutację wśród ludności serbskiej i odbieranie majątku Węgrom i innym mniejszościom. Uzbrojeni w lekką broń i karabiny oraz poniemieckie moździerze rozpoczęli walkę z Węgrami • SRZJ prosi Horthysów o dobrowolne wydanie wszystkich osób serbskiego pochodzenia i nie krzywdzenie ich, dopóki nie spróbują walki. • Horthysi
  Przy pomocy milicjantów, którzy przyłączyli się do Horthysów oraz ochotników chorwackich w liczbie 3000, zaczęto formować patrole w celu zniszczenia obozowisk nazistów serbskich AKA Czetników w godzinach porannych, Południowych oraz popołudniowych kiedy oddziały Czetników były najbardziej wymęczone po atakach nocnych. Ataki przybrały postać partyzantki (nagłe ataki wielu małych oddziałów na większe cele) rozpoczynano podpaleniem obozowisk i stworzeniem jak największego zamętu na przykład tworzeniem kontrolowanych wybuchów bądź śpiewano na cały głos pieśni żołnierskie w strasznym języku węgierskim by sprawić wrażenie większej ilości sił. W takiej sytuacji wykorzystywano karabiny maszynowe bądź normalną broń na Czetników, którzy nie śmiali się poddać i mimo płomienia nadal atakowali. Tych co się poddawali Węgrzy brali w niewolę. Tacy Czetnicy służyli jako pomoc pociągowa do przenoszenia różnych przedmiotów, wszystko pod ścisłym nadzorem Horthysów. Patrole służyły także do chronienia ludności cywilnej i serbskie i nie-serbskie. Horthysi wykorzystywali w większości sprzęt Jugosławiański. Borbeli Krisztofer wyraził swój stosunek do Serbów po odpowiedzi SRZJ.
  -Każdy Węgier, Rusin czy inny człowiek tknąłby serbską dziewicę czy dziecko ten straci swojego kutasa gdyż i tak jaj nie miał. Oczywiście wypuścimy Serbów bo nie jesteśmy Czetnikami-Psami. Oczywistym jest jednak także to, że rozbroimy ich i skonfiskujemy dobra. Zostawimy im tylko tyle by wystarczyło na podróż do strefy neutralnej.

  Oblężenie Nowego Sadu nadal trwa a Horthysi wyczekują z niecierpliwieniem odpowiedzi Budapesztu. Kontynuuowano proces konfiskaty majątku Serbom i nadal Kontynuuowano rozwieszanie propagandy i werbunku. Odbijano skarby z rąk Czetników. Cywili Serbskich eskortowano do strefy neutralnej oraz zaczęto wydawać wyroki na osobach, które dopuściły się prześladowań w stronę kogokolwiek. • SRZJ
  Około 200-osobowy konwój został wysłany do Wojwodiny w celu przetransportowania Serbów do Serbii. Dyplomaci negocjują wydanie ruchomości przesiedleńców. • Horthysi
  Horthysi wyrazili swoje stanowisko. Oddadzą Serbom ruchomości po zakończeniu konfliktu i załatwieniu papierowej roboty. Teraz Serbowie nie mają na nic liczyć po za pomocą w ewakuacji, wpierdolem oraz zapewnia minimum do przeżycia • //ruchomości to wszystko co można łatwo przenieść, o nieruchomości na razie nie proszę • //zmieniłem


 • Mistrz Gry

  Władze Węgier odżegnują się od węgierskiego buntu na Jugosławii
  -Nie chcemy się w to mieszać - przyznał premier Węgier - nie wiadomo czy nie jest to prowokacja! Okazało się również, że Rusini raczej nie sprzyjają separatystom, tylko Jugosławii, w której jako naród słowiański mieli większe prawa. Atak na Nowy Sąd zakończył się klęską, ale węgierskim oddziałom udało się zająć częściowo miejscowości w regionie Kanjizy i Backiej Topoli. • Horthysi
  Po porażce w Nowym Sadzie Węgrzy postanowili przybrać partyzantkę na pełną gębę. Zaczęto przegrupowanie sił i starano się przejąć wsie oraz mniejsze miasteczka takie jak Becej Palanka, Temerin, Senta oraz miasteczkach mniejszych. Wszystkie akcje w formie kilkudziesięciu systematycznych pojedynczych partyzanckich ataków. Ataki były organizowane tak by ograniczyć straty w ludziach i wyposażeniu jak najbardziej a równocześnie nadal być sprawnym bojowo. Kontynuuowano także poprzednie akcje wobec Czetników lecz Rusinów w końcu pozostawiono w spokoju i nic z nimi nie uczyniono. • Horthysi
  Po przygotowaniach Horthysi postanowili rozpocząć skondensowane najazdy partyzanckie z użyciem Neo-Taczanek (auta z karabinem maszynowym z tyłu) oraz ładunkami wybuchowymi. W prowincjach zaznaczonych kolorem czerwonym wzmożono działanie partyzantki Węgierskiej oraz natężono ataki na posterunki Jugosłowiańskie. Postarano także zacząć zajmować Wsie oraz pomniejsze miasteczka. Do walki wykorzystano także techniki takie jak auta pułapki bądź taktykę rozjuszenia znaną z poprzednich akcji Horthysów (zapalanie obozów z dodatkiem wybuchów) teraz wzbogacono to o samochody pułapki-bomby.
  Bez tytułu.png
  Soviet Revolutionary Song: "Tachanka" (Tачанка) (Polish Version) – 03:16
  — Zakarnok TV • SRZJ
  Nie godzimy się na zajmowanie terenów Jugosławii. Proszę o zgodę MPJ i JSP na interwencję zbrojną. @Flammender-Ruhm
  @MemicznyJanusz


 • Arsyntia

  //Memiczny jest pokojowy. • //wiem, ale ze mną i deusem sprawuje władzę nad armią jugosłowiańską


 • Arsyntia


  //z tego co rozumiem, to zostaliście włączeni do armii Jugosławii, a nie na odwrót


 • Arsyntia

  //czyli nadal kierujecie tylko swoimi oddziałami


 • Arsyntia

  //chyba


 • Soviet Dust Pandemia Arsyntia Metro 2035 Zorze Onaliah

  // mamo patrz jestem sławny : - )
  Ale tak, kierujecie tylko swoimi oddziałami, a przynajmniej tak nam się wydaje. • Horthysi
  Proszę tylko zauważyć, że to MPJ zaatakowało nas pierwsze. Nie mogliśmy sobie pozwolić na bezkarne wyżynanie naszych ludzi. Wycofamy się z terenów zaznaczonych na mapie pod warunkiem, że będziemy mieli zagwarantowane zawieszenie broni a każdy Czetnik zostanie usunięty z naszych terenów


 • Arsyntia • SRZJ
  Zarząd partii prosi MPJ o natychmiastowe zatrzymanie działań zbrojnych na terenie Wojwodiny. • MPJ
  Walka ze zdrajcami ojczyzny i jej wrogami jest naszym świętym obowiązkiem. Od teraz możemy przejść do defensywy. Wojska MPJ rozpoczęły fortyfikacje terenów kontrolowanych przez Jugosławię. Zaminowali przedpola miast i wsi i utworzyli linię obrony złożoną z okopów, zasadzek i pól minowych. Teren ten obsadziła dywizja ,panter" nad wioskami serbskimi zaczęła powiewać flaga Jugosławii bez czerwonej gwiazdy • Horthysi
  No fajnie, że wasz święty obowiązek, ale nadal czekamy na waszą odpowiedź w sprawie wycofania Czetników oraz zawieszenia broni • MPJ
  Zgadzamy się na zawieszenie broni ale z terenów które kontrolujemy się nie wycofamy. Zostaniemy na takich pozycjach jak teraz dobrze? • Horthysi
  Nie zgadzamy się. Nie zamierzamy mieć na głowie jakiś Serbów kryjących się po lasach. Albo na to się zgodzicie albo kontynuujemy marsz dalej


 • Żelazne Koryto

  JSP
  Obserwatorzy i specjaliści JSP w liczbie 50 przybyli do Wojwodiny by nieść pomoc cywilom oraz organizować kontakt cudzoziemców z odpowiednimi konsulatami/ambasadami. JSP prosi Horthysów o przydzielenie im ochrony. • Horthysi
  Zgadzają się wyznaczyć dwie Neo-Taczanki do ochrony JSP jednakże nie mogą się zgodzić na więcej gdyż potrzebują surowców do ochrony ludności węgierskiej przed działaniami czetników. • MPJ
  -Możemy i my udzielić ochrony - powiedział przedstawiciel AKJ (Armii królewskiej Jugosławii) do przedstawiceli JSP


 • Żelazne Koryto

  JSP
  Jeśli możecie wysłać piechociarzy, to przyjmiemy @Flammender-Ruhm


 • Arsyntia

  WIELKA OFENSYWA WOJWODIŃSKA
  W czasie, gdy 60 tysięcy żołnierzy pacyfikowało bunty w Krainie i Slawonii, 20 tysięcy wojskowych przeprowadziło szeroko zakrojoną ofensywę w stronę węgierskich separatystów w celu lądowego połączenia. Póki nie napotka oporu, nie zostanie użyta ostra broń.

  //Zielone - teren ofensywy// • Operacja termopile
  W rejon walk przerzucono 20k Żołnierzy AKJ którzy mają bronić terenów przed wojskami hrvatów. Uzbrojeni w wyrzutnie przeciwpancerne jeżdzą dwójkami na motorach i atakują w zasadzkach siły chorwackie kiedy mogą zanim wojska Ustaszy nadejdą na ostatnią linię obrony


 • Arsyntia

  //halo, skąd wiesz, że przerzuciłem tam wojska? xd


 • Arsyntia

  //w sensie, twoja partia


 • Soviet Dust Pandemia Arsyntia Metro 2035 Zorze Onaliah

  // SERBSKI WYWIAD STRONK //


 • Arsyntia

  //i jakich żołnierzy, ty bez zgody Memicznego i Elona nie możesz używać wojska • //mogłeś zostać zauważony, gdyż fortyfikuję waszą granicę


 • Arsyntia

  //no, ale to nie od razu po wyruszeniu z baz wojskowych


 • Soviet Dust Pandemia Arsyntia Metro 2035 Zorze Onaliah

  // Tak jak mówiłem: SERBSKI WYWIAD STRONK // • //przygotowania do ofensywy łatwo zauważyć. Zwłaszcza po takiej wielkiej


 • Arsyntia

  @Luther napisał w Wojwodina:

  //no, ale to nie od razu po wyruszeniu z baz wojskowych


 • Arsyntia

  Do ofensywy dołącza także 5k paramilitarnych Chorwatów • Na granicę Wojwodiny wysłano 11-tysięczną dywizję “Zjednoczenie”. Jest to oddział paramilitarny


 • Arsyntia

  Ogłaszamy, że w razie powodzenia ofensywy, Serbowie z SRZJ zostaną rozbrojeni i odesłani do domów. Natomiast czetnicy zostaną jeńcami, a dowódcy ich dywizji zostana postawieni przed sąd polowy.


 • Arsyntia

  W związku z rozpoczęciem akcji zaczepnych ze stron wojsk serbskich faszystów, do ofensywy zostają przekierowane kolejne 10 tysięcy żołnierzy z Krainy oraz 5 tysięcy ze Slawonii. Obecna liczba żołnierzy biorących udział w ofensywie to: 35 tysięcy zawodowego wojska i 5 tysięcy paramilitarzystów. • SRZJ
  Żołnierze dywizji “Zjednoczenie” dostali rozkaz tworzenia okopów i prowizorycznych fortyfikacji. W razie ataku Chorwatów mają obowiązek strzelać. • AKJ
  Żołnierze obu dywizji czetników dostali rozkaz szybszego robienia pułapek z użyciem prowizorycznych bomb. Budowy kryjówek, pól minowych oraz zasadzek. Cały teren ma być piekłem • Horthysi
  Natomiast Węgrzy otrzymali rozkaz zapięcia nazistów w d00psko nasilając ataki partyzanckie jednak zaczęto je rozpoczynać w nocy stosując nadal taktykę podpaleń obozowisk oraz zastosowali nową taktykę wykorzystania Neo-Taczanek oraz zwykłych pojazdów mechanicznych (skutery, motory, samochody osobowe, ciężarówki) do okrążania obozowisk jak też obrzucania ładunkami wybuchowymi i strzelania z ciężkich karabinów maszynowych (samochody osobowe, ciężarówki) bądź z pistoletów lub lekkich karabinów maszynowych (skutery, motory, quady) oraz szybkich ucieczek kiedy wróg przegrupuje siły a jeśli to mu się nie uda przejmowano placówki. Węgrzy także zaczęli specjalnie powodować wybuchy min (przy pomocy doświadczonych saperów), które zastosowali Czetnicy by zniszczyć umocnienia wroga. Ich plany ataku w ogóle się nie zmieniły tak tylko piszę. Atakują te same prowincje lecz natężają ataki na te prowincje, którym bliżej do Chorwacji.


 • Mistrz Gry

  Klęska chorwackiej operacji bojowej na Wojwodinę, ze względu na zajęcie przez Serbów Vukovara i innych miast Chorwaci nie doszli. Zamachy terrorystyczne! Serbskie oddziały ochotnicze (tzw. czetnicy) bez wiedzy władz i wojska Jugosławii dokonały ataków na serbskie wsie w rejonie! Doszło również do wybuchu w Nowym Sadzie, 2 osoby nie żyją, kilkanaście jest rannych!


Log in to reply