• RE: Zakończone Wojny [Azja+Australia]

  Inwazja na Wielką Tuwę

  Strony Konfliktu Kaganat Liao, Chanat Ałtajski, Kazachstan vs Wielka Tuwa
  Czas trwania konfliktu 2 tygodnie
  Istotniejsze bitwy Bitwa o Kyzył (Kaganat Liao, Wielka Tuwa)
  Siły - Kaganat Liao 1 tydzień: 11 000 żołnierzy, 200 pojazdów /// 2 tydzień: 2000 żołnierzy, 200 pojazdów
  Straty - Kaganat Liao 2500 żołnierzy, 40 pojazdów
  Siły - Chanat Ałtajski 1 tydzień: 13 000 żołnierzy, 200 pojazdów /// 2 tydzień: 7000 żołnierzy, 150 pojazdów
  Straty - Chanat Ałtajski 3500 żołnierzy, 25 pojazdów
  Siły - Kazachstan 1 tydzień: 12 000 żołnierzy, 200 pojazdów
  Straty - Kazachstan 3000 żołnierzy, 50 pojazdów
  Siły - Wielka Tuwa 1 tydzień: 10 000 żołnierzy, 200 pojazdów /// 5500 żołnierzy, 50 pojazdów
  Straty - Wielka Tuwa 10 500 żołnierzy, 150 pojazdów, 4000 żołnierzy w niewoli
  Łączne siły 1 tydzień: 46 000 żołnierzy, 800 pojazdów /// 2 tydzień: 14 500 żołnierzy, 400 pojazdów
  Łączne straty 19 500 żołnierzy, 265 pojazdów, 4 000 żołnierzy Tuwy w niewoli
  Wynik Całkowita klęska Wielkiej Tuwy. Kaganat Liao, Chanat Ałtajski i Kazachstan rozdzielili państwo między sobą, z czego Kaganat Liao zajął stolicę - Kyzył.
  napisane w Nazaris
 • Zakończone Wojny [Azja+Australia]

  Każdy konflikt w AA, który został następnie odpowiednio podliczony.

  napisane w Nazaris
 • RE: Rozgrywka [Azja + Australia]

  text alternatywny

  napisane w Nazaris
 • RE: Dyplomacja [Azja + Australia]

  Sibirisches Reich
  Tym samym Norylska Wspólnota Korporacyjna przestała istnieć jako wolne państwo. Wojsko Norylska złożyło broń i wpuściło wojska SR do stolicy.

  napisane w Nazaris
 • RE: Handel [Azja + Australia]

  Nowa Polska
  Australia się zgodziła.

  napisane w Nazaris
 • RE: Dyplomacja [Azja + Australia]

  Sibirisches Reich
  Do: Generała Giennadija Janajewa

  Sibirisches Reich uhonoruje wywieszenie białej flagi.

  napisane w Nazaris
 • RE: Dyplomacja [Azja + Australia]

  Sibirisches Reich
  Norylska Wspólnota Korporacyjna:
  Rada Dyrektorów obecnie nie istnieje, została w całości wyeliminowana w trakcie działań zbrojnych przez Sibirisches Reich. Sprawia to, że pierwszą osobą upoważnioną do takiej decyzji jest Generał Norylska Giennadij Janajew, pomysłodawca kapitulacji wojsk Norylskich, jakie były blokowane przez Radę Dyrektorów.

  Tym samym, Norylsk jest gotowy podpisać akt kapitulacji, jeżeli biała flaga Janajewa zostanie uhonorowana przez Majora.

  Królestwo Persji
  Nie padło ani jedno słowo odmowy. Havewala jednak wezwał lud Persji do powstania przeciwko Szachowi. Skala odezwy nie jest znana, lecz mowa tutaj o przywódcy religijnym i tymczasowym dowódcy wojsk tego kraju.

  napisane w Nazaris
 • RE: Handel [Azja + Australia]

  Nowa Polska

  Do: Zainteresowanych Państw
  Dokonano transakcji z anonimowym klientem. Oferta to obecnie 20 Stali za 70 Złota za sztukę.

  napisane w Nazaris
 • RE: Handel [Azja + Australia]

  Nowa Polska

  Do: Australii
  Chcielibyśmy zakupić od Australii 5 sztuk ZMW za 200 Złota

  napisane w Nazaris
 • RE: Handel [Azja + Australia]

  Nowa Polska

  Do: Zainteresowanych Państw
  Nowa Polska ma na sprzedaż 100 Stali w cenie 70 złota za sztukę.

  napisane w Nazaris